XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Оргкомітет

 1. Васюра А.С., к.т.н., проф. - голова оргкомітету
 2. Поджаренко В.О., д.т.н., проф. - заступник голови оргкомітету
 3. Осадчук В.С., д.т.н., проф.-член оргкомітету
 4. Дубовой В.М., д.т.н., проф. - член оргкомітету
 5. Квєтний Р.Н., д.т.н., проф. - член оргкомітету
 6. Кожем’яко В.П., д.т.н., проф. - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
 3. Секція комп’ютерних систем управління
 4. Секція метрології та промислової автоматики
 5. Секція лазерної та оптоелектронної техніки
 6. Секція електроніки
 7. Секція фізики

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнАЕКСУ

 1. Оптимізація швидкодії надійного методу виділення складових сегментів у мовному сигналі
  Савінова Н. Г., науковий керівник - проф., к.т.н. Биков М. М.
  Читати у форматi PDF
 2. Розробка математичних моделей прогнозування попиту на лінійці продуктів
  Хомин Є. П., науковий керівник - доц. к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 3. Technical progress influence on people
  Томків В. В., науковий керівник - доц., к.ф.н. Степанова І. С.
  Читати у форматi PDF
 4. Розробка комплексу математичних моделей для управління станом кредитного портфелю банку
  Іванов Р. Л., науковий керівник - доц. к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 5. Моделювання адаптивних систем в системах реального часу
  Швець Л. А., ст. гр. 5 АС-03., науковий керівник - доц. к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 6. Перетворювачі потужності випромінювання на основі польових фототранзисторів з двостороннім освітленням
  Ільченко О. М., Барабан С. В., науковий керівник - професор, д.т.н. Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 7. Сучасні методи моделювання часових рядів для прийняття рішень
  Васильєв І. В., науковий керівник - проф., канд. техн. наук. Васюра А.С., науковий керівник - доц., канд. техн. наук. Кабачій В. В.
  Читати у форматi PDF
 8. Інформаційно-вимірювальна система для призначення маси двоокису вуглецю в цистерні
  Гріщенко О. Л., науковий керівник - д.т.н. професор Кучерук В. Ю.
  Читати у форматi PDF
 9. Мікроелектронний частотний перетворювач зондового струму
  Дудник Д. П., науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 10. Ємнісний сенсор з v- та трапецієподібними електродами
  магістрант Звягін О. С., науковий керівник - к.т.н., доц. Крилик Л. В.
  Читати у форматi PDF
 11. Математичні засади способу здіснення вимірювального перетворення для імпульсних ІВС
  Зелена О. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Шабатура Ю. В.
  Читати у форматi PDF
 12. Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання температури в умовах нерівноважної плазми
  Івчук Г. В., науковий керівник - доцент, к.ф.-м.н. Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 13. Апроксимація методом найменших квадратів за допомогою інтервального аналізу
  Іонаш А. В., науковий керівник - д.т.н., професор Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 14. Перетворювач вологості на основі напівпровідникових структур з від'ємним опором
  Іоніна К. Ю. - ст. групи ЕП-05, науковий керівник - доц., к.т.н. Крилик Л. В.
  Читати у форматi PDF
 15. Мікроелектроний частотний перетворювач вологості на основі вологочутливих транзисторних структур
  Королевська С. В., науковий керівник - к.т.н., доц. Крилик Л. В
  Читати у форматi PDF
 16. Лабораторний програмний емулятор ЦАП та АЦП
  Васильєв І. В., науковий керівник - доц., канд. техн. наук. Кривогубченко С. Г.
  Читати у форматi PDF
 17. Digital filtering at financial markets in process of taking decision at financial markets
  Васильєв І. В., науковий керівник - доц., канд. філ. наук. Степанова І. С.
  Читати у форматi PDF
 18. Оптоелектронний спецпроцесор для паралельного розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  Костюк С. В., Мусійчук І. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Заболотна Н. І.
  Читати у форматi PDF
 19. Двоканальний частотний перетворювач для емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів
  Кравченко С. Ю., науковий керівник - професор, д.т.н. Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 20. Інтерполяція самоподібними множинами
  Мочульська О. О., науковий керівник - к.т.н. Богач І. В.
  Читати у форматi PDF
 21. Термоелектричний перетворювач напруги промислової частоти
  Пастух Я. А., науковий керівник - доц., к.т.н. Гикавий В. А.
  Читати у форматi PDF
 22. Перехід до інтервальної моделі розповсюдження хвиль у волоконних світловодах. Полярні інтервали
  Ремінний О. А., науковий керівник - д.т.н., професор Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 23. Частотний перетворювач тиску з чутливим елементом на основі ниткоподібного p-n-переходу
  Романова І. А., науковий керівник - доцент, к.ф.-м.н. Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 24. Оптичний сенсор для контролю вологості плазмового реактора
  Савицький А. Ю., науковий керівник - доц. к.ф.-м. н. Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 25. Аналіз технологічного процесу термовакуумного напилення плівок
  Магістрант Хворостяний А. А., науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Білоконь Н. Л.
  Читати у форматi PDF
 26. Рефрактометричні вимірювання на основі хвилеводів з від'ємним показником заломлення
  Хомчук П. А., науковий керівник - доц., канд. техн. наук. Довгалець С. М.
  Читати у форматi PDF
 27. Імовірнісні нейронні мережі у прогнозуванні часових рядів
  Чумаченко О. О., науковий керівник - доц., к.т.н. Кабачій В. В.
  Читати у форматi PDF
 28. Оцінка стійкості та чутливості нелінійних інформаційно-вимірювальних систем із змінними параметрами
  Юхимчук М. С., науковий керівник - проф., д.т.н. Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 29. Моделювання складних тривимірних поверхонь
  Томків В. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Довгалець С. М.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет


Завантажуються роздiли меню ...