XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Оргкомітет

 1. Азаров О.Д., д.т.н., проф. – голова оргкомітету
 2. Ткаченко О.М., к.т.н., доц. – заступник голови оргкомітету
 3. Пєтух А.М., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 4. Юхимчук С.В., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 5. Лужецький В.А., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 6. Клочко В.І., д.п.н., проф. – член оргкомітету
 7. Степанова І.С., к.філол.н., доц. – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція обчислювальної техніки
 3. Секція програмного забезпечення
 4. Секція інтелектуальних систем
 5. Секція захисту інформації
 6. Секція математики

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Узагальнення методу описуючих функцій для аналізу поведінки систем при інтервальному зміненні характеристик їх нелінійних ланок
  Зарезенко Д. П., магістрант, науковий керівник - д.т.н., проф. Юхимчук С. В.
  Читати у форматi PDF
 2. Використання множинної лінійної моделі для визначення доцільності надання факторингової послуги.
  Бондарчук Г. Г., ст.гр. ІС-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 3. Розробка нейронного елемента логіко-часового типу для обробки інформації за ознаками.
  Кушнір Р. Л., ст.гр. ІС-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 4. Інтелектуальна система розпізнавання людських облич.
  Бенюк Д. М., ст.гр. ІС-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Колесницький О. К.
  Читати у форматi PDF
 5. Розробка інтелектуальної системи аналізу звукових образів на основі нейронних мереж для налаштування струнних музичних інструментів.
  Погребняк В. А., ст.гр. ІС-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 6. Аналіз поведінки одного класу нелінійних нестаціонарних систем в просторі приростів параметрів.
  Михалевський Є. В., ст.гр. 2ІС-04, науковий керівник - д.т.н., проф. Юхимчук С. В.
  Читати у форматi PDF
 7. Організація форуму для НТБ ВНТУ.
  Голиборода І. Д., ст.гр. 1ІС-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 8. Особливості синтезу інтелектуальної системи аналізу діяльності підрозділу ВНЗ.
  Чуб О. А., ст.гр. 1ІС-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 9. Використання нечіткої логіки для аналізу стану навчально-методичного забезпечення підрозділу ВНЗ.
  Смирнова О. В., ст.гр. 2ІС-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 10. Керування топологією мобільних комп'ютерних мереж на основі інтелектуальних агентів.
  Куба Т. О., ст.гр. 1ІС-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Месюра В. І.
  Читати у форматi PDF
 11. Поліпшення метрологічних ознак зображення.
  Ольштинський О. К., магістрант, науковий керівник - д.т.н., проф. Пєтух А. М.
  Читати у форматi PDF
 12. Процеси відображення інформації з використанням динамічних примітивів.
  Малишко Л. С., ст.гр. 1ПЗ-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 13. Методи критеріального вибору комплектуючого обладнання комп'ютерів в автоматизованих системах прийняття рішення.
  Постовий Ю. А., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доц. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 14. Розробка моделей альтернативних засобів цифрового відображення інформації.
  Гут Б.С., ст.гр. 1ПЗ-04, наукові керівники - к.т.н., доц. Войтко В. В., д.т.н., проф. Пєтух А. М.
  Читати у форматi PDF
 15. Дослідження дистрибутивних функцій відбивної здатності поверхні.
  Ляшенко Ю. Л., ст.гр. 2ПЗ-04, науковий керівник - к.т.н., доц. Романюк О. Н.
  Читати у форматi PDF
 16. Аналіз методів ущільнення рухомих зображень.
  Осипенко Р. В., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доц. Майданюк В. П.
  Читати у форматi PDF
 17. Модель прийняття рішень для групового управління операційними системами.
  Кузьміна Н. Ф., магістрант, науковий керівник - ст. викладач Кузьмін Є. В.
  Читати у форматi PDF
 18. Розробка методу оптимізації часткових коєфіцієнтів цільового альтернативного оцінювання при побудові ієрархічних систем.
  Резчиков Д. А., ст.гр. 1ПЗ-05, науковий керівник - к.т.н., доц. Катєльніков Д. І.
  Читати у форматi PDF
 19. Застосування математичних програмних засобів в аналітичній геометрії.
  Шпачук О. В., Горчинський О. А., ст.гр. 1Е-07., науковий керівник - к.п.н., доц. Ковальчук М. Б.
  Читати у форматi PDF
 20. 12. Використання системи для обчислення суперпозиції бінарних відношень.
  Михалевич О. В., ст.гр. 1БС-07, науковий керівник - к.ф.-м.н., доц. Дереч В. Д.
  Читати у форматi PDF
 21. Великий математик Ферма і його теореми.
  Борщова І. П., ст.гр. 3АВ-06, науковий керівник- к.п.н., доц. Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 22. П. Л. Чебишев - видатний діяч науки
  Прилуцький Д. І., ст.гр. 1ЕС-06, науковий керівник - викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 23. Класифікація розподілів випадкових величин.
  Петуліс В В., ст.гр. 1ЕСМ-06, Кабаровський І. С., ст.гр. 1ЕС-06, науковий керівник - викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 24. Остроградський та його внесок у розвиток теорії функції багатьох змінних
  Віннічук В. І., ст.гр. 1ЕСм-06, науковий керівник - викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет