XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Оргкомітет

 1. Васюра А. С., к. т. н., професор - голова оргкомітету
 2. Шабатура Ю. В., д. т. н., доцент - заступник голови оргкомітету
 3. Осадчук В. С., д. т. н., професор - член оргкомітету
 4. Дубовой В. М., д. т. н., професор - член оргкомітету
 5. Поджаренко В. О., д. т. н., професор - член оргкомітету
 6. Квєтний Р. Н., д. т. н., професор - член оргкомітету
 7. Кожем'яко В. П., д. т. н., професор - член оргкомітету
 8. Павлов С. В., д. т. н., професор - член оргкомітету
 9. Кучерук В. Ю., д. т. н., професор - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
 3. Секція комп’ютерних систем управління
 4. Секція метрології та промислової автоматики
 5. Секція лазерної та оптоелектронної техніки
 6. Секція електроніки
 7. Секція загальної фізики та фотоніки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнАЕКСУ

 1. Алгоритм динамічного управління пам'яттю ЕОМ
  Борщова І. П., науковий керівник – доц., к.т н. Довгалець С. М.
  Читати у форматi PDF
 2. Моделі розвитку і надійності для систем мобільного зв’язку
  Васильська М. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Гикавий В. А.
  Читати у форматi PDF
 3. Моделі розвитку розподілених систем з використанням зовнішніх ресурсів в умовах глобалізації
  Дерман Г. Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 4. Оптичний перетворювач концентрації газу метану
  Дудник Д. П., науковий керівник – доц., к.т.н. Прокопова М. О.
  Читати у форматi PDF
 5. Моделі теплових процесів, що відбувається в контейнері з горючою рідиною
  Зварич І. Б., Ліщишина О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Москвіна С. М.
  Читати у форматi PDF
 6. Розробка системи керування відеокамерою
  Зінченко А. М., науковий керівник – д. т. н., проф. Дубовой В. М.
  Читати у форматi PDF
 7. Добування квадратного кореня з елемента скінченної групи
  Іванов І. А., науковий керівник – Барковська А. А.
  Читати у форматi PDF
 8. Елементна база операційних екранів для обробки конфіденційної інформації
  Іванов О. А. Штельмах О. О., науковий керівник – д.т.н. проф. Кожем’яко В. П.
  Читати у форматi PDF
 9. Оптичні системи телескопів
  Іванов О. А., Колісник О. А., науковий керівник – д.т.н, професор Павлов С. В.
  Читати у форматi PDF
 10. Керований дефлектор для лазера на фотонних кристалах
  Іванов О. А., Турлюк А. В., науковий керівник – к.т.н, доц. Лисенко Г. Л.
  Читати у форматi PDF
 11. Діагностика та контроль температури в умовах технологічного плазмохімічного процесу
  Івчук Г. В., науковий керівник – доц., к.ф.-м. н. Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 12. Мікроелектронні частотні перетворювачі оптичного випромінювання
  Ільченко О. М. науковий керівник – проф., д.т.н. Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 13. Функція перетворення та рівняння чутливості частотного перетворювача вологості на основі від’ємного опору
  Іоніна К. Ю., науковий керівник – доц., к. т. н. Крилик Л. В.
  Читати у форматi PDF
 14. Perspectives of electronics
  Іоніна К. Ю., науковий керівник – Тульчак Л. В.
  Читати у форматi PDF
 15. Адаптивна експертна система підтримки прийняття рішень в Internet-трейдингу
  Кислиця Л. М., Казимірова Н .В., науковий керівник – проф., д. т. н. Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 16. Багатоканальні системи оптичного емісійно-спектрального контролю плазмохімічних процесів
  Кравченко С. Ю., науковий керівник – проф., д.т.н. Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 17. Моделювання міміки
  Левіна Ю. С., науковий керівник – проф., д.т.н. Дубовой В. М.
  Читати у форматi PDF
 18. Аналіз космічних обсерваторій США
  Мерілін Мазен, науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов С. В.
  Читати у форматi PDF
 19. Оптоелектронний повний суматор на основі електроабсорбційних модуляторів
  Мялківська І.В., Дюдюн О. В., науковий керівник к.т.н, доц. Лисенко Г. Л.
  Читати у форматi PDF
 20. Застосування вейвлет-перетворення в розв’язувані задач різного типу
  Плахотнюк З.П., науковий керівник – к.т.н. Богач І. В.
  Читати у форматi PDF
 21. Семантичний аналіз текстів при формуванні семантичного ядра сайту
  Ремінний О. А., науковий керівник – проф., д.т.н. Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 22. Вимірювання та контроль градієнту тиску і температури з використанням частотного перетворювача на базі ниткоподібного p-n-переходу
  Романова І. А., науковий керівник – доц., к.ф.-м.н. Кравченко Ю. С.
  Читати у форматi PDF
 23. Математична модель вологочутливого двохзатворного МДН-транзистора
  Савицький А.Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Крилик Л.В.
  Читати у форматi PDF
 24. Аналіз ефективності модельного ряду біоенергетичних систем
  Северілов П. В., Сімонов С. П., науковий керівник – доц., к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 25. Оптичний частотний сенсор спектрального контролю плазмохімічних процесів з активним індуктивним елементом
  Селецька О. О., науковий керівник – проф., д.т.н. Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 26. Інформаційно-контрольна система оперативного визначення навантаження і підвищення курсової стійкості транспортних засобів
  Фолюшняк О. Д., науковий керівник – д.т.н., доц. Шабатура Ю. В.
  Читати у форматi PDF
 27. Моделювання динаміки і синтез управління для об'єктів класу "лінійка продуктів"
  Хомин Є. П., науковий керівник – доц., к.т.н. Боровська Т. М.
  Читати у форматi PDF
 28. Застосування імовірнісних нейронних мереж в задачах ідентифікації часових рядів
  Чумаченко О. О., Кабачій В. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кабачій В. В.
  Читати у форматi PDF
 29. Особливості побудови систем контролю та управління розподіленими об’єктами
  Шабатура Ю.В. Бугайов Ю.В., науковий керівник – доц., д. т. н. Шабатура Ю.В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет