XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Оргкомітет

 1. Свиридов М. П., к. т. н., професор - голова оргкомітету
 2. Кухарчук В. В., д. т. н., професор - заступник голови оргкомітету
 3. Рубаненко О. Є., к. т. н., доцент - вчений секретар оргкомітету
 4. Грабко В. В., д. т. н., професор - член оргкомітету
 5. Лежнюк П. Д., д. т. н., професор - член оргкомітету
 6. Бурбело М. Й., д. т. н., професор - член оргкомітету
 7. Рогальський Б. С., д. т. н., професор - член оргкомітету
 8. Кутін В. М., д. т. н., професор - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція електричних станцій і систем
 3. Секція електромеханічних систем автоматизації
 4. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
 5. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕМ

 1. Дослідження якості електричної енергії на ВАТ «Вапнярський молочний завод»
  Бальзан І. В., науковий керівник – асистент Волоцький А. М.
  Читати у форматi PDF
 2. Матричний метод розрахунку надійності
  Еррера Вітюк Б.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Бевз С. В.
  Читати у форматi PDF
 3. Комплексне використання установок компенсації реактивної потужності промислових та комунально-побутових споживачів
  Григораш Ю. А., науковий керівник – доц., к. т. н. Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF
 4. Формування розрахункової моделі нормальних режимів ЕЕС на основі аналізу її неоднорідності
  Зелінський В. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кулик В. В.
  Читати у форматi PDF
 5. Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж
  Килимчук А. В., науковий керівник: проф., д.т.н. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 6. Розрахунок перенапруг в колах шунтових реакторів ВРП–750КВ
  Коваленко О.Д., науковий керівник доц., к.т.н. Рубаненко О.Є.
  Читати у форматi PDF
 7. Вибір заходів зменшення втрат електричної енергії при проектуванні електричних мереж
  Кручок І. В., науковий керівник – к.т.н. Остапчук Ж. І.
  Читати у форматi PDF
 8. Координація транзитних перетікань потужності в складних електричних системах
  Медяний П. П., науковий керівник: к.т.н., ст. викл. Бурикін О. Б.
  Читати у форматi PDF
 9. Контролер «Логиконт» в лабораторному практикумі з дисципліни «Мікропроцесорна техніка»
  Міхєєв А. І., науковий керівник – доц., к.т.н. Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 10. Комплексне впровадження нових та підвищення ефективності існуючих установок компенсування реактивної потужності
  Прокопишена В. А., науковий керівник – доц., к.т.н Демов О.Д.
  Читати у форматi PDF
 11. Еквівалентні характеристики електричних станцій та їх оптимізація з врахуванням втрат потужності в системі
  Харитинич І. М., науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 12. Математичні методи розрахунку імовірнісних характеристик надійності складних ЕМ
  Чернова І.О., Поляновський О. В., науковий керівник – к.т.н., доц. Бевз С. В.
  Читати у форматi PDF
 13. Проблеми оснащення мереж обленерго і споживачів компенсувальними установками
  Яринчак Н. І., науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б. С.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет