XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики

Оргкомітет

 1. Небава М. І., к. е. н., професор - голова оргкомітету
 2. Азарова А. О., к. т. н., доцент - член оргкомітету
 3. Мороз О. В., д. е. н., професор - член оргкомітету
 4. Роїк О. М., д. т. н., професор - член оргкомітету
 5. Зянько В. В., д. е. н., професор - член оргкомітету
 6. Козловський В. О., к. е. н., професор - член оргкомітету
 7. Мокін В. Б., д. т. н., професор - член оргкомітету
 8. Петрук В. Г., д. т. н., професор - член оргкомітету
 9. Ранський А. П., д. х. н., професор - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 3. Секція фінансів та кредиту
 4. Секція інформаційного менеджменту
 5. Секція економіки промисловості та організації виробництва
 6. Секція комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля
 7. Секція екології та екологічної безпеки
 8. Секція хімії та хімічної технології

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнМЕЕЕК

 1. Проблеми розвитку інноваційної діяльності на Вінниччині
  Бура Т. О., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В. В.
  Читати у форматi PDF
 2. Системи удосконалення документообігу на підприємстві
  Вавричена І. О., науковий керівник – асистент Міронова Ю. В.
  Читати у форматi PDF
 3. Підвищення ефективності рекламної кампанії фірми засобами сучасних нейронних технологій
  Єфімова І. В., науковий керівник – к.т.н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 4. Розробка і вибір стратегії розвитку підприємства
  Желюк Н. С., науковий керівник – асистент Матохнюк М.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Формування стратегії розвитку підприємства за умов економічного кризи
  Желюк Н. С., науковий керівник – асисстент Руда Л. П.
  Читати у форматi PDF
 6. Конкурентність підприємств як передумова конкурентоспроможності національної економіки
  Зянько В. В., науковий керівник – к. е. н., доц. Фурик В. Г.
  Читати у форматi PDF
 7. Управління реальними інвестиціями за умов кризового стану економіки
  Ковальчук Ю. В. науковий керівник – асистент Єпіфанова І. Ю.
  Читати у форматi PDF
 8. Методологічні засади оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства
  Кривдюк А.В., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В. В.
  Читати у форматi PDF
 9. Аналіз фінансової стійкості підприємств малого і середнього бізнесу
  Лисак К. С., Дремлюга Т. В., науковий керівник – доц., к. е. н. Фурик В. Г.
  Читати у форматi PDF
 10. Інформаційні технології підвищення продуктивності праці на підприємстві
  Лобанкіна І. С., науковий керівник – асистент Матохнюк М. В.
  Читати у форматi PDF
 11. Сучасні напрямки щодо поліпшення заходів у сфері кредитування
  Лоєвська С. А., науковий керівник – асистент Коваль Н. О.
  Читати у форматi PDF
 12. Особливості управління інноваційною діяльністю на підприємствах України за умов кризи
  Людва І. А., науковий керівник – асистент Причепа І. В.
  Читати у форматi PDF
 13. Аудит у бюджетній сфері
  Ляховська А. Ю., науковий керівник – к.е.н., професор Лесько О. Й.
  Читати у форматi PDF
 14. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві
  Мельник Г. О., науковий керівник – асистент Хохлюк О. Ю.
  Читати у форматi PDF
 15. Роль іноземних інвестицій у розвитку вітчизняних підприємств
  Микитюк І. Є., науковий керівник – д.е.н., професор Мороз О. В.
  Читати у форматi PDF
 16. Фізико-хімічні характеристики та деякі особливості будови металів групи лантаноїдів
  Панченко Т. І., науковий керівник – проф., д.х.н. Ранський А. П.
  Читати у форматi PDF
 17. Модифікація та можливе використання хімічних відходів виробництва спирту етилового ректифікованого
  Пелішенко С. В., науковий керівник – ст. викл. Звуздецька Н. С.
  Читати у форматi PDF
 18. Ринкова позиція підприємства та методи її оцінювання
  Перката І. В., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В .В.
  Читати у форматi PDF
 19. Перспективи використання методів нематеріального стимулювання працівників за умов кризової ситуації в економіці
  Пахулюк М. О., науковий керівник – асистент Нікіфорова Л. О.
  Читати у форматi PDF
 20. Екологічно безпечні методи знешкодження непридатних фосфоровмісних отрутохімікатів
  Скоробогач І. Л., науковий керівник – проф., д. т. н. Петрук В.Г.
  Читати у форматi PDF
 21. Контролінг в системі антикризового управління підприємством
  Станіславчук О. В., науковий керівник – асистент Коваль Н. О.
  Читати у форматi PDF
 22. Розвиток малого бізнесу за умов фінансово-економічної нестабільності
  Шайдюк І.В., науковий керівник – к. е. н., проф., Небава М.І.
  Читати у форматi PDF
 23. Методичні засади оцінювання прибутковості підприємства
  Юдіна С. Є., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В. В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет