XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

18 березня, 1400, ауд. 2224
Голова секції: д. е. н., професор Зянько В. В.
Заступник голови: к. е. н., доцент Стасюк Н. Л.
Секретар: аспірант Лук'янова О. В.

 1. Інституціональні механізми інноваційного розвитку економіки України.
  Зянько В. В., д. е. н., професор.
 2. Про результати діяльності Вінницького РУ ВАТ КБ "Надра" за 2008 рік та сучасне становище банку.
  Купріянчук Л. О., директор Вінницького РУ ВАТ КБ "Надра".
 3. Про результати діяльності ВФ ВАТ "Укрексімбанк" за 2008 рік та сучасне становище банку.
  Посесор А. В., керуючий ВФ ВАТ "Укрексімбанк".
 4. Вдосконалення методичних основ формування навчально-практичних завдань студентів як основа гуманітаризації навчального процесу.
  Фурик В. Г., к. е. н., доцент.
 5. Теоретико-ігрова модель процесів інвестування.
  Шиян А. А., к. т. н., доцент, Журко Т. О., асистент.
 6. Аналіз проекту податку з реалізації.
  Стасюк Н. Л., к. е. н., доцент.
 7. Особливості монетарної політики України за умов розгортання світової фінансової кризи.
  Лук'янова О. В., аспірант.
 8. Методологічні підходи до оцінювання стабільності та надійності комерційного банку.
  Тарахтій Ю. І., магістрант, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 9. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в Україні.
  Мілецька Н. Е., ст. гр. 1МФК-06, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 10. Конкурентність ринку як передумова конкурентоспроможності національної економіки.
  Зянько В. В., ст. гр. 1МФК-07, науковий керівник - к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 11. Шляхи оптимізації фінансових ресурсів виробничого підприємства.
  Гуменюк І. В., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 12. Методологічні засади оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства.
  Кривдюк А. В., ст. гр. 2МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 13. Методичні засади оцінювання прибутковості підприємства.
  Юдіна С. Є., ст. гр. 2МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 14. Шляхи підвищення ефективності управління підприємством.
  Грумінська В. В., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 15. Проблеми формування та шляхи ефективного використання доходів підприємства.
  Поліщук Т. О., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 16. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та шляхи використання.
  Гудзовська А. О., магістрант, науковий керівник- д. е. н., професор Зянько В. В.
 17. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів в системі дошкільних установ.
  Царук О. Ю., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник - к. е. н. доцент Фурик В. Г.
 18. Аналіз фінансової стійкості підприємств малого і середнього бізнесу.
  Лисак А. С., ст. гр. 3МФК-05, Дрімлюга Т. В., ст. гр. ММ-05, науковий керівник - к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 19. Підвищення рівня рентабельності підприємства за умов трансформаційної економіки.
  Волосних І. В., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - к. е. н., доцент Стасюк Н. Л.
 20. Управління діловою активністю підприємства.
  Авксентьєва Я. І., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - к. е. н., доцент Стасюк Н. Л.
 21. Удосконалення системи інвестиційного менеджменту підприємства.
  Лесько М. В., ст. гр. 3МФК-04, науковий керівник - к. е. н., доцент Стасюк Н. Л.
 22. Дивідендна політика акціонерного товариства як складова його фінансової стратегії.
  Кулик І. М., асистент.
 23. Діалектика взаємозв'язку української та російської грошових систем.
  Жмурова Х. О., ст. гр. 3МФК-07, науковий керівник - асистент Кулик І. М.
 24. Особливості та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.
  Коцюба І. Г., ст. гр. 3МФК-07, науковий керівник - асистент Кулик І. М.
 25. Проблеми збалансованості Державного бюджету України.
  Попов А. В., ст. гр. 3МФК-07, науковий керівник - асистент Кулик І. М.
 26. Методологічні засади антикризового управління підприємством.
  Рудковська О. Л., асистент.
 27. Методологічні аспекти управління фінансовою стійкістю малого підприємства.
  Мазорчук Ю. П. , ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - асистент Рудковська О. Л.
 28. Управління прибутком на підприємствах України.
  Свіргун О. В., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - асистент Журко Т. О.
 29. Оцінка фінансового стану підприємства за умов невизначеності.
  Наконечна Т. О., асистент.
 30. Оцінка фінансового стану підприємства за умов кризи.
  Твердохліб Т. В., ст. гр. 1МФК-04, науковий керівник - асистент Наконечна Т. О.
 31. Проблеми інвестування в економіку Вінниччини за сучасних умов.
  Єпіфанова І. Ю., асистент.
 32. Формування системи ризик-менеджменту на підприємстві за сучасних умов.
  Тарнавська Т. М., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - асистент Єпіфанова І. Ю
 33. Управління реальними інвестиціями за умов кризового стану економіки.
  Ковальчук Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник - асистент Єпіфанова І. Ю.
 34. Проблеми забезпечення кредитоспроможності підприємства.
  Грак А. Р., ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник - асистент Єпіфанова І. Ю.
 35. Особливості підготовки кваліфікованих кадрів для малого бізнесу.
  Коваль Н. О., асистент.
 36. Контролінг в системі антикризового управління підприємствам.
  Станіславчук О. В., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник - асистент Коваль Н. О.
 37. Сучасні напрямки щодо поліпшення заходів у сфері кредитування.
  Лоєвська С. А., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник - асистент Коваль Н. О.
 38. Інноваційні методи підготовки кадрів у контексті міжнародного досвіду.
  Чирка В. В. , ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник -асистент Коваль Н. О.
 39. Професійна підготовка кадрів як засіб відновлення та розвитку трудового потенціалу.
  Стрельбицька А. О., ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник - асистент Коваль Н. О.
 40. Ринкова позиція підприємства та методи її оцінювання.
  Перката І. В., ст. гр. 2МФК-04, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 41. Проблеми розвитку та функціонування технопарків в Україні.
  Гуменюк А. Л., ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник - асистент Романець І. В.
 42. Проблеми розвитку інноваційної діяльності на Вінниччині.
  Бура Т. О., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 43. Особливості забезпечення професійного розвитку управлінського персоналу організацій за умов світової економічної кризи.
  Череватова К. В., ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник - к. е. н., професор Небава М. І.
 44. Проблеми розвитку соціального страхування за умов нестабільності.
  Небава О. М., ст. гр. 3МФК-07, науковий керівник - д. е. н., професор Зянько В. В.
 45. Аналіз теоретичних засад організації фондового ринку .
  Книш Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник - асистент Кулик І. М.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет