XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ

18 березня, 1430, ауд. 2247
Голова секції: д. т. н., професор Злепко С. М.
Заступник голови: к. ф. -м. н., доцент Шиян А. А.
Секретар: аспірант Штофель Д. Х.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри ПМБА в 2008 році та основні завдання на 2009 рік.
  Злепко С. М., д. т. н., професор.
 2. Базові принципи комплектування Збройних Сил України.
  Злепко С. М., д. т. н., професор, Коваль Л. Г., к. т. н., ст. викладач, Петренко В. В., здобувач (м. Маріуполь), Костішин С. В., магістрант.
 3. Обґрунтування вимог до інформаційної технології відбору кандидатів на службу за контрактом в ЗСУ.
  Петренко В. В., здобувач (м. Маріуполь), Костішин С. В., магістрант - наукові керівники - д. т. н., професор, Злепко С. М., к. т. н., ст. викладач, Коваль Л. Г.
 4. Особливості проектування програмних комплексів для управління санаторно-курортними установами.
  Злепко С. М., д. т. н., професор, Коваль Л. Г., к. т. н., ст. викладач, Моторний А. П., магістрант.
 5. Формування баз даних і знань програмних комплексів для управління санаторно-курортними установами.
  Коваль Л. Г., к. т. н., ст. викладач, Моторний А. П., магістрант.
 6. Алгоритм оцінювання відповідності кандидата вимогам професіограми поліграфолога.
  Тимчик С. В., асистент, Злепко С. М., д. т. н., професор.
 7. Структурна модель для оцінювання впливу емоційного стресу на функціональний стан людини.
  Бондарчук В. В., аспірантка, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 8. Антропометрично-психофізіологічна модель сумісності людини і вогнепальної зброї.
  Штофель Д. Х., аспірант, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 9. Порівняльний аналіз існуючих інформаційних систем передачі медичних даних.
  Белзецький Р. С., аспірант, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 10. Класифікація ймовірних екстремальних станів людини.
  Дудатьєва Н. А., аспірантка, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 11. Використання психологічних тестів для визначення мотивації на навчання у ВНЗ.
  Погребенюк Т. В., ст. гр. МА-05, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 12. Медичний електронний паспорт.
  Ліхоткін М. В., ст. гр. МА-05, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 13. Принципи пошуку медичної інформації в мережі INTERNET.
  Венедіктова О. В., ст. гр. МА-05, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 14. База даних MEDLINE: структура і організація пошуку даних.
  Стоянов І. М., ст. гр. МА-06, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач, Коваль Л. Г.
 15. Телемедицина: визначення, структура, перспективи розвитку.
  Білоусова О. В., асистент БТІ (Луцьк), Коменчук Т. М., ст. гр. МА-06, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач, Коваль Л. Г.
 16. Сучасний стан і перспективи розвитку комп'ютерних томографів.
  Яхья Таха Абдо Аль-Адемі , магістрант, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 17. ЯМР-томографія - нові діагностичні можливості.
  Салєм Абдо Абдулгані Мохаммед, магістрант, науковий керівник - д. т. н., професор Злепко С. М.
 18. Принципи оптимізації, методи та моделі формування АСУ для управління підприємством.
  Шиян А. А., к. ф. -м. н., доцент.
 19. Синтез АСУ для оптимального управління персоналом фірми.
  Шиян А. А., к. ф. -м. н., доцент, Костішин С. В., магістрант.
 20. Синтез АСУ для прогнозування економічної ефективності спільної роботи менеджерів.
  Шиян А. А., к. ф. -м. н., доцент, Моторний А. П., магістрант.
 21. Обґрунтування вимог до рівня лояльності працівників правоохоронних органів та способи його вимірювання.
  Бучка Т. С., ст. гр. МА-04, науковий керівник - к. ф. -м. н., доцент, Шиян А. А.
 22. Спосіб ущільненого запису зображення.
  Загоруйко Л. В., к. т. н., доцент, Загоруйко Т. А., ст. гр. 1ЛОТ-0
 23. Апаратне і програмне забезпечення телемедичних систем.
  Коменчук Т. М., Прокопчук Т. І., ст. гр. МА-06, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач, Коваль Л. Г.
 24. Роль матеріалів і біоімплатаційних покрить в розвитку проблеми біосумісності.
  Волинець С. І., асистент.
 25. Біосумісність та клінічна класифікація різних тканин.
  Лещук О. О., ст. гр. МА-04, науковий керівник - асистент Волинець С. І.
 26. Енергоінформаційна медицина - поєднання традиційної і офіційної медицини.
  Данильчук М. М., к. т. н., доцент.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет