XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

CЕКЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ АПАРАТУРИ

17-18 березня, 30, ауд. 2134
Голова секції: к. т. н., доцент Шеремета О. П.
Заступник голови: к. т. н., доцент Дементьєв Ю. В.
Секретар: інженер Капицька Л. Т.

 1. Світлодинамічні пристрої на люмінесцентних лампах.
  Шеремета О. П., к. т. н., доцент.
 2. Астрономічний таймер.
  Зублевський В. Е., ст. гр. ЕЗ-04, науковий керівник - к. т. н. доцент Шеремета О. П.
 3. Нейронні процесори, та їх схемотехнічне моделювання.
  Нікольський О. І., к. т. н. доцент.
 4. Використання платформи кишенькового комп'ютера для схемотехнічних реалізацій нейронного процесора.
  Шипов В. К., ст. гр. ЕЗ-04, Нікольська М. О., ст. гр. ЕЗ-06, науковий керівник - к. т. н. доцент Нікольський О. І.
 5. Дослідження впливу параметрів температурного поля на ємність рідиннокристалічної комірки.
  Ходор О. В., ст. гр. ЕЗ-04, науковий керівник - к. т. н. доцент Мотигін В. В.
 6. Аналіз впливу параметрів вхідного потоку заявок на характеристики системи масового обслуговування з відмовами.
  Герасимлюк В. В., ст. гр. ТК-05, Мотигін В. В., ст. гр. 2-РА-08., науковий керівник - к. т. н. доцент Мотигін В. В.
 7. Особливості застосування пакету імітаційного моделювання EXTEND для дослідження систем масового обслуговування.
  Мотигін В. В., к. т. н. доцент.
 8. Аналіз пристроїв контролю витрат енергоресурсів.
  Кагуляк Н. Т., ст. гр. ТК-05, науковий керівник - к. т. н., доцент Дєментьєв Ю. В.
 9. Визначення коефіцієнта стиснення кисню в пристроях контролю його витрат.
  Дєментьєв Ю. В., к. т. н., доцент.
 10. Резонансний метод вимірювання ємності варікапа.
  Павлов С. М., к. т. н., доцент.
 11. Програмне забезпечення для опису геометричних параметрів медичних діагностичних зображень.
  Мельничук А. О., аспірант, науковий керівник - к. т. н., доцент Білинський Й. Й.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет