XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ РАДІОТЕХНІКИ

18 березня, 1430, ауд. 1305
19 березня, 1430, ауд. 1305
Голова секції: д. т. н., професор Осадчук О. В.
Заступник голови: к. т. н., професор Кофанов В. Л.
Секретар: к. т. н., ст. викладач Семенов А. О.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри радіотехніки за 2008 р. та її напрямки у 2009 році.
  Осадчук О. В., д. т. н., професор.
 2. Радіовимірювальні перетворювачі фізичних величин на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур з від'ємним опором.
  Осадчук О. В., д. т. н., професор.
 3. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля на основі транзисторних структур з від'ємним опором.
  Мартинюк Б. М., ст. гр. РТ-04, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 4. Функціональні елементи радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором.
  Коваль К. О., аспірант, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 5. Мікроелектронні перетворювачі температури на основі піроелектричних структур.
  Барабан С. В., аспірант, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 6. Сенсор вологості з циліндричним електродом.
  Звягін О. В., аспірант, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 7. Оптико-частотні сенсори температури.
  Деундяк М. В., ст. гр. ОТЗ-05, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 8. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі.
  Ваховський І. В., ст. гр. РТ-04, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 9. Оптичні перетворювачі на основі транзисторних структур з від'ємним опором.
  Ємельянова О. В., ст. гр. РТ-04, науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук О. В.
 10. Дослідження спрямованості напівхвильового симетричного вібратора у ближніх і проміжних зонах його поля.
  Крушевський Ю. В., к. т. н., доцент.
 11. Порівняльний аналіз спрямованості коротких антен.
  Білобород І. С., ст. гр. РТ-05, науковий керівник - к. т. н., доцент Крушевський Ю. В.
 12. Дослідження потоків потужності, що опромінюють голову користувача мобільним радіотелефоном.
  Салямон О. М., ст. гр. РТ-05, науковий керівник - к. т. н., доцент Крушевський Ю. В.
 13. Визначення шумових властивостей інформаційних пристроїв.
  Гаврілов Д. В., к. т. н., доцент
 14. Високошвидкісна передача даних по радіоканалу в системі WiMAX.
  Безпалько О. П., ст. гр. РЗ-05, науковий керівник - к. т. н., доцент Гаврілов Д. В.
 15. Технологія багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів.
  Астахов О. О., ст. гр. РЗ-05, науковий керівник - к. т. н., доцент Гаврілов Д. В.
 16. Багаточастотні генератори на основі транзисторних структур з від'ємним опором.
  Семенов А. О., к. т. н., ст. викладач.
 17. Генератор випробувальних телевізійних сигналів.
  Буколов Ю. І., ст. гр. РЗ-03, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач Семенов А. О.
 18. Мікроконтролерний частотомір.
  Дехтярук О. М., ст. гр. РЗ-03, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач Семенов А. О.
 19. Генератор лінійно-змінної напруги на основі транзисторної структури з від'ємним опором.
  Перфілов О. В., ст. гр. РЗ-07, науковий керівник - к. т. н., ст. викладач Семенов А. О.
 20. Впровадження системи цифрового телебачення на основі програми "Женева-2006".
  Шутило М. А., ст. викладач.
 21. Електронний портативний пристрій контролю якості ЕПТ.
  Васильківський А. С., ст. гр. РЗ-04, науковий керівник - ст. викладач Шутило М. А.
 22. Універсальний високоякісний підсилювач потужності електронної системи оповіщення студентських гуртожитків.
  Титянчук С. М., ст. гр. РТ-06, науковий керівник - ст. викладач Шутило М. А.
 23. Блок двостороннього зв'язку та сигналізації електронної системи оповіщення студентських гуртожитків.
  Базалійський С. В., ст. гр. РТ-06, науковий керівник - ст. викладач Шутило М. А.
 24. Електричні фільтри в телекомунікаційних системах.
  Росохай В. Д., Грабенко Є. О., ст. гр. 1ТК-07, науковий керівник - аспірант Коваль К. О.
 25. Аналіз акустичних коливань в багатопрошаркових структурах сегнетоелектрик-напівпровідник.
  Божко А. П., к. т. н., доцент.
 26. Регулятори підсилювачів звуку радіоприймачів.
  Баландюк І. С., ст. гр. РТ-07, науковий керівник - к. т. н., доцент Гаврілов Д. В.
 27. Оптимізація цифрових пристроїв на новій елементній базі.
  Кофанов В. Л., к. т. н., професор.
 28. Дослідження цифрових пристроїв із вбудованими блоками пам'яті.
  Базалійський С. В., Титянчук С. М., ст. гр. РТ-06, науковий керівник - к. т. н., професор Кофанов В. Л.
 29. Дослідження особливостей побудови ЦПП на рівні блок-схеми.
  Коваль С. М., Боднар О. В., ст. гр. РТ-06, науковий керівник - к. т. н., професор Кофанов В. Л.
 30. Огляд сучасних ПЛІС із вбудованими мікропроцесорними ядрами.
  Стовпчатий П. П., Стовпчата Т. В., ст. гр. РТ-06, науковий керівник - к. т. н., професор Кофанов В. Л.
 31. Аналіз інструментальної точності кутомірного каналу системи посадки сантиметрового діапазону.
  Воловик Ю. М., к. т. н., доцент.
 32. Дослідження динамічних властивостей зрівноваженого мосту змінного струму.
  Нікешин Ю. І., ст. гр. РТ-07, науковий керівник - к. т. н., доцент Воловик Ю. М.
 33. Синтез цифрового фільтра Чебишева за аналоговим прототипом.
  Бондар О. В., ст. гр. РТ-07, науковий керівник - к. т. н., доцент Воловик Ю. М.
 34. Плавне ввімкнення нагрівального елементу впродовж тривалого часу.
  Гурський А. П., аспірант.
 35. Модель частотоміру на основі методу квантування.
  Галінський Д. В., ст. гр. РЗ-07, науковий керівник - аспірант Гурський А. П.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет