XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Оргкомітет

 1. Писклярова А. В. – к. т. н., доцент – голова оргкомітету
 2. Теклюк А. І. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету
 3. Прокопова М. О. – к. т. н., доцент – член оргкомітету
 4. Бальзан І. В. – методист по зв’язкам з ОСС ГЦВР – член оргкомітету
 5. Семиконь П. О. – методист по зв’язкам з ОСС ГЦВР – член оргкомітету
 6. Колос І. С. – президент СтС ВНТУ– член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція студентського самоврядування

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ГЦВР

 1. Фандрайзинг як вектор діяльності ОСС.
  Валігура І. О., Керівник Прес-центру СтС, науковий керівник – Президент СтС Колос І. С.
  Читати у форматi PDF
 2. Менеджмент як основа успішної організації роботи ОСС.
  Колос І. С., Президент СтС ВНТУ.
  Читати у форматi PDF
 3. Студентське самоврядування як елемент громадянського суспільства
  Микитюк Т. В., ст. гр. 1РТт-08, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.
  Читати у форматi PDF
 4. Лідерство в студентському самоврядуванні: гендерний аналіз.
  Московко М. В., ст. гр. 1РА-07, науковий керівник – доцент, к. філос. н. Теклюк А. І.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет