XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Оргкомітет

 1. Ратушняк Г. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ткаченко С. Й., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Дудар І. Н., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Моргун А. С., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Сердюк В. Р., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Корчевський Б. Б., к. т. н., доцент – член оргкомітету
 7. Христич О. В., к. т. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція теплогазопостачання
 3. Секція промислового та цивільного будівництва
 4. Секція містобудівництва та архітектури
 5. Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики
 6. Секція менеджменту в будівництві, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 7. Секція інженерної та комп’ютерної графіки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнБТЕГП

 1. Нові перспективні системи індивідуального опалення житлових будинків.
  Андрухова М. М., ст. гр. ТГ–05, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 2. Аналіз динаміки робочого процесу пристрою імпульсної дії для нагнітання спеціальних розчинів в грунтовий масив.
  Бадьора Н. П., ст. гр. ТГ–06, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 3. Методи ліквідації просадковості вертикальним армуванням .
  Батрак О. М., ст. гр. ПЦБмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Маєвська І. В.
  Читати у форматi PDF
 4. Архітектура Сполучених Штатів Америки.
  Білик Ю. А., ст. гр. БМ-07, наукові керівники – к. т. н., ст. викладач Ковальський В. П., асистент Машницький М. П.
  Читати у форматi PDF
 5. Аналіз виробництва ніздрюватих бетонів у Вінницькій області.
  Богатир О. В., ст. гр. МБ-07, Маковійчук О. П., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Христич О. В.
  Читати у форматi PDF
 6. Методи оптимізації складів сухих будівельних сумішей.
  Бондар А. В., ст. гр. ПЦБмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Очеретний В. П.
  Читати у форматi PDF
 7. Енергозберігаючі заходи при реконструкції міської забудови.
  Бондарчук К. Ю., магістрант, науковий керівник – асистент Потапова Т. Е.
  Читати у форматi PDF
 8. Використання промислових відходів ТЕС в галузі будівництва.
  Бондар Н. В., ст. гр. МБ-07, Градомська В. О., ст. гр. МБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Лемешев М. С.
  Читати у форматi PDF
 9. Проблеми та перспективи розвитку інжинірингу в Україні.
  Чубатюк Ю. В., ст. гр. МБ-05, науковий керівник – к. е. н., доцент Сердюк Т. В.
  Читати у форматi PDF
 10. Моделювання металевої просторової стрижневої конструкції телекомунікаційної вежі для раціонального проектування.
  Бриль Н. М., ст. гр. 1Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Попов В. О.
  Читати у форматi PDF
 11. Раціональне проектування монолітного з/б перекриття готельно-розважального комплексу в м. Вінниці.
  Бурдинська І. Ю., ст. гр. 1Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Попов В. О.
  Читати у форматi PDF
 12. Біопарова установка в індивідуальному господарстві.
  Дишкант Л. В., ст. гр. 2ТЕ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Степанов Д. В.
  Читати у форматi PDF
 13. Територіальне планування і зонування, як основа містобудівної діяльності.
  Гайковська Ю. М., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – асистент Потапова Т. Е.
  Читати у форматi PDF
 14. Оцінка енерго-екологічних характеристик водогрійних котлів малої потужності із застосуванням методології життєвого циклу.
  Горобець К. В., ст. гр. ТЕ-05, науковий керівник – асистент Боднар Л. А.
  Читати у форматi PDF
 15. Способи захисту паль від корозії та негативного тертя.
  Гринішин С. І., ст. гр. 2Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Маєвська І. В.
  Читати у форматi PDF
 16. Шляхи енергозбереження у системах теплопостачання закладів громадського харчування.
  Ісаєнко С. А., ст. гр. ТГ–05, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF
 17. Аналіз методів багатофакторної обробки бетонних сумішей.
  Іскра М. А., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Швець В. В.
  Читати у форматi PDF
 18. Комплексне рішення проблем енергетики в формуванні міського середовища.
  Кедись П. Г., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – асистент Потапова Т. Е.
  Читати у форматi PDF
 19. Симетричні образи в природі та на практиці.
  Піонткевич О. В, ст. гр. 2ІМ-08, Керничний В. М., ст. гр. 3ІМ-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Буда А. Г.
  Читати у форматi PDF
 20. Оцінка технічного стану і перспектива подальшої експлуатації житлових будівель перших масових серій забудови.
  Колесник А. М., ст. гр. 1Б-05; науковий керівник – к. т. н., доцент Андрухов В. М.
  Читати у форматi PDF
 21. Ефективність парокомпресійних теплових насосів на підприємствах харчової промисловості.
  Колос І. С., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Остапенко О. П.
  Читати у форматi PDF
 22. Особливості проектування складу камнебетонної суміші.
  Коваленко А. О., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор Дудар І. Н.
  Читати у форматi PDF
 23. Оцінка техногенних впливів на навколишнє середовище.
  Кучмак Т. М., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – асистент Потапова Т. Е.
  Читати у форматi PDF
 24. Інноваційні енергозберігаючі технології в житловому будівництві.
  Кулик Л. П., Івасишина Т. В., ст. гр. ТГ-06, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF
 25. Устаткування для гідроімпульсного насичення органічних матеріалів.
  Кирилова І. О., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 26. Залишкова несуча спроможність залізобетонних статично невизначених балкових конструкцій, що експлуатуються.
  Ляшенко Н. Л., ст. гр. ПЦБмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Войцехівський О. В.
  Читати у форматi PDF
 27. Піролізний і газогенераторний газ із органічних відходів.
  Леонова О. В., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Ткаченко С. Й.
  Читати у форматi PDF
 28. Раціональні способи інтенсифікації теплообміну в котлах на твердому паливі.
  Лисюк І. І., ст. гр. ТЕ-05, науковий керівник – асистент Боднар Л. А.
  Читати у форматi PDF
 29. Проблеми композиційних рішень розташування ландшафтних просторів міста.
  Марецька О. В., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – ст. викладач Смоляк О. М.
  Читати у форматi PDF
 30. Використання ознак зв’язності для моделювання поверхонь обертання.
  Марков Д. С., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
  Читати у форматi PDF
 31. Особливості створення цифрових моделей будівельних об’єктів для автоматизації виконання проектних робіт.
  Матвійчук В. В., ст. гр. 2Б-06, Міщенко Д. М., ст. гр. 2Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Андрухов В. М.
  Читати у форматi PDF
 32. Сучасні способи обстеження зсувонебезпечних схилів та створення протизсувних конструкцій.
  Мазур О. С., ст. гр. 2Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Маєвська І. В.
  Читати у форматi PDF
 33. Екологізація податкових систем.
  Метушевська О. М., ст. гр. ЕКО-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Лялюк О. Г.
  Читати у форматi PDF
 34. Моделювання, розрахунок і робота металевих одношарових циліндричних стержневих покриттів з жорсткими підкріплюючими елементами.
  Михайлюк Ю. Б., ст. гр. 2Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Сіянов О. І.
  Читати у форматi PDF
 35. Проблеми функціональної відповідності громадського центру м. Вінниці.
  Ососков І. О., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – ст. викладач Смоляк О. М.
  Читати у форматi PDF
 36. Котельні агрегати для спалювання органічних відходів.
  Овод О. В., ст. гр. 1ТГ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 37. Використання імпульсних режимів для підвищення ефективності нанотехнологій у будівництві та інших галузях промисловості.
  Павлюк О. І., ст. гр. 2ТГ-08, Кощеєв І. А., ст. гр. 1ТГ-08, науковий керівник - к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 38. Формування контурних ознак і аналіз бінарних зображень.
  Перфілов О. В., ст. гр. 1РТ-07, Орелецький В. В., ст. гр. 2РА-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Кормановський С. І.
  Читати у форматi PDF
 39. Алгоритми трасування ліній мінімальної сумарної кривини на каркасних поверхнях.
  Петренко Б. О., Дєдов К. С., ст. гр. 2СІ-09, наукові керівники – к. т. н., доцент Мельник О. П., к. т. н., доцент Козачко О. М.
  Читати у форматi PDF
 40. Геометричне моделювання за допомогою програми “Scad Office”.
  Петровська О. В., ст. гр. 2Б-09,науковий керівник – к. т. н., доцент Корчевський Б. Б.
  Читати у форматi PDF
 41. Переваги монолітної технології зведення будівель та споруд в порівнянні з збірними залізобетонними конструкціями.
  Пікуліна К. О., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Ковальський В. П.
  Читати у форматi PDF
 42. Багатосекційний біоконвектор сонячної енергії.
  Почтовенко В. В., ст. гр. 2ТГ-05, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF
 43. Аналіз доцільності використання нанобетону при реконструкції і новому будівництві.
  Пригалінський В. Р., ст. гр. 2Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Маєвська І. В.
  Читати у форматi PDF
 44. Альтернативні системи опалення.
  Рак Н. С., ст. гр. 1ТГ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 45. Біохімічні процеси і матеріалоємність біогазової установки.
  Румянцева Т. Ю., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Ткаченко С. Й.
  Читати у форматi PDF
 46. Дослідження процесу теплопровідності багатошарових середовищ з врахуванням явища релаксації за допомогою інтегрального методу прямих.
  Риндюк С. В., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор Дудар І. Н.
  Читати у форматi PDF
 47. Стилі приватних будинків.
  Семченко С. В., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – асистент Потапова Т. Е.
  Читати у форматi PDF
 48. Вплив кількості чарунок на роботу металевих ребристо-кільцевих куполів з фіксованою стрілою підйому і змінним діаметром у плані.
  Соколовський О. О., ст. гр. 1Б-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Сіянов О. І.
  Читати у форматi PDF
 49. Автоматизація виробничої діяльності будівельної організації.
  Мартинова Л. В., інженер, Шурман Н. А., ст. гр. 1Б-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Андрухов В. М.
  Читати у форматi PDF
 50. Стан та перспективи розвитку залізниці України.
  Тугушев А. П., ст. гр. МБ-05, науковий керівник – к. е. н., доцент Заюков І. В.
  Читати у форматi PDF
 51. Оцінка енергетичної та екологічної ефективності переведення опалювальних котелень на спалювання рідкого палива.
  Уманець О. В., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Степанова Н. Д.
  Читати у форматi PDF
 52. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства.
  Валігура М. О., ст. гр. МБ-05, науковий керівник – доцент Бабур Л. Г.
  Читати у форматi PDF
 53. Дослідження досвіду проектування громадських розважальних центрів.
  Волошина Т. О., магістрант, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Ковальський В. П.
  Читати у форматi PDF
 54. Адаптація енергоблока ТЕС до зміни гідрологічного режиму водосховища.
  Юношев О. І., ст. гр. ЕМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Головченко О. М.
  Читати у форматi PDF
 55. Зменшення витрат теплоти через огороджуючі конструкції в корпусах ВНТУ.
  Заболотна В. В., ст. гр. ТЕ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Корженко Є. С.
  Читати у форматi PDF
 56. Сучасні системи вібропневмотранспортування сипучих матеріалів.
  Задорожна А. А., Черемісова-Шумейко І. А., Бондар Ю. В., ст. гр. 2ТГ–07, науковий керівник – к. т. н., доцент Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 57. Стійкість каркасних будівель проти прогресуючого руйнування під час вибухів.
  Западнюк Ю. О., ст. гр. ПЦБмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Байда Д. М.
  Читати у форматi PDF
 58. Шляхи енергозбереження в системах теплопостачання житлових будинків.
  Зубко Л. В., ст. гр. ТГ-05, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет