XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Оргкомітет

 1. Мокін Б. І., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Кухарчук В. В., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Рубаненко О. Є., к. т. н., доцент – вчений секретар оргкомітету
 4. Грабко В. В., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Лежнюк П. Д., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Бурбело М. Й., д. т. н., професор – член оргкомітету
 7. Рогальський Б. С., д. т. н., професор – член оргкомітету
 8. Кутін В. М., д. т. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція електричних станцій і систем
 3. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
 4. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
 5. Секція електромеханічних систем автоматизації

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕЕМ

 1. Системи динамічної компенсації реактивної потужності в низьковольтних мережах.
  Бальзан І. В., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
  Читати у форматi PDF
 2. Дослідження змін опору полюсів мережі оперативного постійного струму в процесі експлуатації.
  Єфіменко Д. О., ст. гр. 1-ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 3. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в електричні мережі.
  Григораш Ю. А., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF
 4. Вдосконалення методів експлуатації акумуляторних батарей електричних станцій і підстанцій.
  Ільков О. В., ст. гр. 2-ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 5. Оптимізація режимів електроенергетичних систем в умовах балансуючого ринку
  Харитинич І. М., ст. гр. 1-ЕС-05, науковий керівник –д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 6. Дослідження державного регулювання ціноутворення на електроенергію.
  Коваль Т. В., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – асистент Мельничук Л. М.
  Читати у форматi PDF
 7. Системний підхід до формування напрямків зменшення втрат електроенергії.
  Кручок І. В., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Остапчук Ж. І.
  Читати у форматi PDF
 8. Оптимізація керування потоками потужності в ЕЕС на основі компенсувальної дії неоднорідності.
  Маргаченко В. А., ст. гр. 2ЕСМ-05, , науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
  Читати у форматi PDF
 9. Комплексна математична модель усталених режимів паралельно працюючих електричних мереж.
  Мастюк І. А., магістрант гр. ЕСМмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
  Читати у форматi PDF
 10. Аналіз моделей розподілу втрат активної потужності між споживачами при розрахунку компенсації реактивної потужності в електричних мережах.
  Миндюк А. М., ст. гр. ЕСЕЕ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF
 11. Математичні моделі вирівнювання графіка електричних навантажень.
  Яринчак Н. В., магістрант, науковий керівник – к. е. н., доцент Милосердов В. О.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет