XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

9 березня, 16:15, ауд. 4310
10 березня, 14:15, ауд. 4310
11 березня, 14:15, ауд. 4310
Голова секції: д. т. н., професор Бурбело М. Й.
Заступник голови: к. т. н., доцент Демов О. Д.
Вчений секретар: асистент Войнаровський А. Ж.

 1. Декомпозиція функції втрат активної потужності в електричних мережах при розрахуванні компенсування реактивної потужності в них.
  Паламарчук О. П., інженер ВАТ ЕК ”Хмельницькобленерго”, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
 2. Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в електричні мережі.
  Григораш Ю. А., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
 3. Аналіз моделей розподілу втрат активної потужності між споживачами при розрахунку компенсації реактивної потужності в електричних мережах.
  Миндюк А. М., ст. гр. ЕСЕЕ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
 4. Аналіз підвищення напруги при перекомпенсації реактивної потужності.
  Божкевич Н. Г., ст. гр. 5Е-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
 5. Морфометричний пошук споживачів – регуляторів графіка електричних навантажень.
  Коменда Н. В., асистент Луцького національного технічного університету; Демов О. Д., к. т. н., доцент.
 6. Дослідження методів і засобів захисту підземних комунікацій від блукаючих струмів.
  Семенько Б. І., ст. гр. 2ЕСЕ-06, науковий керівник – ст. викладач Іванков В. О.
 7. Системи керування симетрувальними установками.
  Кузьменко М. В., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 8. Алгоритми швидкодійних вимірювальних каналів симетрувальних установок.
  Никитенко М. В. аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 9. Підвищення вірогідності діагностичного контролю обмоток АД.
  Гаврилюк В. В., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 10. Моделювання алгоритмів ідентифікації параметрів АД в середовищі „Mathlab”.
  Кравець О. М., асистент.
 11. Системи динамічної компенсації реактивної потужності в низьковольтних мережах.
  Бальзан І. В., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 12. Аналіз втрат потужності, зумовлених зниженням якості електроенергії.
  Мусійчук С. А., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 13. Компенсація реактивної потужності за умов несинусоїдності.
  Кашкалда В. О., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 14. Стимулювання зменшення втрат в електричних мережах.
  Мельничук Л. М., асистент.
 15. Оцінка впливу багатофункціональних корегуючи пристроїв на статичні характеристики вузла навантаження.
  Мосенз О., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – асистент Волоцький А. М.
 16. Математичні моделі вирівнювання графіка електричних навантажень.
  Яринчак Н. В., магістрант, науковий керівник – к. е. н., доцент Милосердов В. О.
 17. Дослідження впливу вартісних, режимних і параметричних факторів на енергоефективність компенсації реактивної потужності.
  Чайка І. П., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Рогальський Б. С.
 18. Методи визначення економічної і енергетичної ефективності впровадження системи стимулювання КРП.
  Нанака О. М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Рогальський Б. С.
 19. Ємність у фільтрах компенсування вищих гармонік в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями.
  Климчук Р. В., асистент.
 20. Допустимі значення несиметрії напруги на АД при керуванні БСК.
  Червінська Т. М., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Терешкевич Л. Б.
 21. Алгоритм аналізу математичних моделей керування реактивною потужністю.
  Цибульський М. І., асистент, науковий керівник – к. т. н., доцент Терешкевич Л. Б.
 22. Дослідження додаткових втрат активної потужності та їх чутливості при симетруванні електричного режиму в складній схемі.
  Бандура І. О., пошукач Луцького національного технічного університету, Кузьменко М. В., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Терешкевич Л. Б.
 23. Практичні можливості енергозбереження в системах електроприводу.
  Терешкевич Н. В., викладач Вінницького коледжу НУХТ.
 24. Дослідження методів та засобів регулювання напруги в системах електропостачання.
  Корчевська К. В., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Терешкевич Л. Б.
 25. Дослідження державного регулювання ціноутворення на електроенергію.
  Коваль Т. В., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – асистент Мельничук Л. М.
 26. Дослідження методів нормування втрат енергії в електричних мережах енергокомпаній.
  Пономарьов В. С., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – асистент Мельничук Л. М.
 27. Аналіз ефективності технічних рішень в енергетиці.
  Войнова Т. Й., ст. гр. ЕСЕ-06, науковий керівник – асистент Мельничук Л. М.
 28. Економія електроенергії в електрокотлах.
  Марценюк О. В., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Демов О. Д.
 29. Дослідження вентильних перетворювачів як джерел вищих гармонік.
  Лихогляд М. Ю., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – ст. викладач Бабенко О. В.
 30. Економія електроенергії в освітлювальних установках.
  Богданова М. С., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – ст. викладач Романюк І. М.
 31. Сучасні методи прогнозування електричних навантажень промислових підприємств.
  Шуллє Ю. А., асистент.
 32. Загальні принципи автоматизації прийняття оптимальних рішень за допомогою електронного процесора „ЕХСЕL”
  Римарчук Д. М., ст. гр. 2ЕСЕ-05, Фіяло В. В., ст. гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Камінський В. В.
 33. Дослідження систем електропостачання об’єктів житлово-комунальних господарств і енергозбереження в них.
  Деркач М. В., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – ст. викладач Бабенко О. В.
 34. Дослідження методів та засобів підвищення якості електроенергії в електричних мережах промислових та побутових споживачів.
  Володіна О. Б., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – ст. викладач Бабенко О. В.
 35. Релейний захист та автоматика в системах електропостачання.
  Лук’янов О. В., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 36. Дослідження вольт-амперних характеристик тіла людини.
  Якубовський А. А., ст. гр. ЕСЕ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Бурбело М. Й.
 37. Універсальний регулятор реактивної потужності для мереж споживачів та енергопостачальних компаній.
  Войтюк Ю. П., інженер, науковий керівник – д. т. н., професор Рогальський Б. С.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет