XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І СИСТЕМ

9 березня, 16:15, ауд. 4305
10 березня, 14:15, ауд. 4305
11 березня, 14:15, ауд. 4305
Голова секції: д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
Вчений секретар: к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.

 1. Комплексна математична модель усталених режимів паралельно працюючих електричних мереж.
  Мастюк І. А., магістрант гр. ЕСМмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 2. Особливості випробування гідрогенераторів.
  Заріцька О. В., ст. гр. 1-ЕС-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Лагутін В. М.
 3. Управління частотою в аварійних режимах енергосистем.
  Коваль З. П., ст. гр. 1-ЕС-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Лагутін В. М.
 4. Аналіз роботи АСУ ТП станцій.
  Пачевський Ю. В., ст. гр. 1-ЕС-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Лагутін В. М.
 5. Контроль неповнофазних режимів в розподільних електричних мережах.
  Леонтьєв В. О., к. т. н., доцент.
 6. Діагностування ізоляції статорних обмоток генераторів.
  Собчук В. С., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – к. т. н., професор Собчук В. С.
 7. Сучасні методи для діагностування ізоляції трансформаторів.
  Яцишина О. П., ст. гр. 2ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., професор Собчук В. С.
 8. Розрахунок і вимірювання напруженості електричного поля на учбовому полігоні ремонтів під напругою.
  Шевчук Р. І., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., професор Собчук В. С.
 9. Методи та засоби плавлення ожеледі в електричних мережах.
  Гайдамака У. В., ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., професор Леонтьєв В. О.
 10. Контроль несиметричних режимів в електричних мережах.
  Семенюк О. Ю., ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., професор Леонтьєв В. О.
 11. Аналіз технічних засобів симетрування напруги в електричній мережі.
  Цибулько О. А., ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., професор Леонтьєв В. О.
 12. Аналіз методів розрахунку несиметричних режимів.
  Якименко О. В., ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., професор Леонтьєв В. О.
 13. Оцінка чутливості втрат потужності при зміні балансуючого вузла в ЕЕС.
  Чеботар Ю. А., Золкіна О. Г., ст. гр. 2ЕСМ-06, науковий керівник – асистент, Лесько В. О.
 14. Оптимізація режимів електроенергетичних систем в умовах балансуючого ринку
  Харитинич І. М., ст. гр. 1-ЕС-05, науковий керівник –д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 15. Визначення індикаторів подібності в умовах неповноти інформації.
  Петрушенко О. Ю., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 16. Оптимізація процесів, апроксимованих позиномінальними сплайнами.
  Петрушенко Ю. В., пошукач, науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 17. Вдосконалення методів експлуатації акумуляторних батарей електричних станцій і підстанцій.
  Ільков О. В., ст. гр. 2-ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.
 18. Дослідження змін опору полюсів мережі оперативного постійного струму в процесі експлуатації.
  Єфіменко Д. О., ст. гр. 1-ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.
 19. Програмно-апаратний комплекс діагностування пристроїв контролю РПН трансформаторів.
  Пиріжок М. А., пошукач, науковий керівник – к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.
 20. Діагностування високовольтного обладнання в умовах неповноти вихідних даних.
  Рубаненко О. Є., к. т. н., доцент.
 21. Моделювання та оптимізація розрахункових моделей в задачах керування режимами ЕЕС
  Зелінський В. Ц., к. т. н., доцент.
 22. Адаптивні моделі керування потоками потужності в ЕЕС з різнотипними станціями
  Зелінський В. В., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 23. Перспективи використання відновлювальних джерел електроенергії при регулюванні потужності в ОЕС України
  Зелінська Т. В., ст. гр. 1-ЕСМ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д
 24. Комплектні розподільні модулі з елегазовою ізоляцією ВРП 110-35 кВ
  Ковтун Т. А., ст. гр. 1ЕСМ-05, к. т. н., доцент Зелінський В. Ц.
 25. Використання принципу найменшої дії в електротехніці
  Богданова В. М., ст. гр. 2-ЕС-06, науковий керівник – асистент Нетребський В. В.
 26. Дистанційні методи пошуку пошкоджень в розподільних мережах.
  Сташко І. Д., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кутін В. М.
 27. Захист від впливу електричного поля при виконанні ремонтних робіт під напругою.
  Сікорський О. В., ст. гр. 2-ЕС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кутін В. М.
 28. Оптимізація керування потоками потужності в ЕЕС на основі компенсувальної дії неоднорідності.
  Маргаченко В. А., ст. гр. 2ЕСМ-05, , науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 29. Визначення параметрів і електричних величин в місці обриву проводу.
  Кутіна М. В. аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 30. Визначення ефективності стратегії проведення ремонтних відновлювальних дій при експлуатації електрообладнання.
  Ілюхін М. О., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 31. Формування заходів по зменшенню втрат електроенергії в розподільних мережах за умов обмеженого інформаційного забезпечення.
  Лонська О. В., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В,
 32. Застосування асинхронних генераторів на малих ГЕС.
  Кушнір О. П., ст. гр. 1ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Кулик В. В.
 33. Системний підхід до формування напрямків зменшення втрат електроенергії.
  Кручок І. В., ст. гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Остапчук Ж. І.
 34. Класифікація методів оптимізації режимів складнозамкнених електричних систем.
  Нікітюк Л. В., ст. гр. 1-ЕСМ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Остапчук Ж. І.
 35. Втрати потужності і електроенергії в електричних мережах.
  Носач І. О., Носач Д. О. ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 36. Діагностування екрануючого комплекту одягу для робіт під напругою.
  Стискал О. Б., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Кутін В. М.
 37. Контроль якості фарфорових ізоляторів.
  Андрушко С. Л., ст. гр. 1-ЕСМ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кутін В. М.
 38. Оптимізація режимів роботи електричних станцій в умовах балансуючого ринку.
  Тептя В. В., аспірант.
 39. Тепловий баланс в силових трансформаторах.
  Манченко М. Д., ст. гр. 1ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Головатюк М. О.
 40. Аналіз технічних засобів регулювання напруги.
  Орловський В. П., ст. гр. 1ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Головатюк М. О.
 41. Методи по забезпеченню синусоїдальності напруги.
  Якименко Ю. В., ст. гр. 2ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Головатюк М. О.
 42. Аналіз функціонування розподільної електричної мережі.
  Янковенко О. С., ст. гр. 1ЕСМ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Головатюк М. О.
 43. Ефективність заходів по зменшенню втрат електричної енергії в розподільних мережах.
  Писклярова А. В., к. т. н., доцент.
 44. Регулювання напруги в розподільних електричних мережах.
  Писклярова А. В., к. т. н., доцент, Пискляров Д. С., інженер Південно-Західної енергетичної системи
 45. Критеріальне моделювання в енергоустановках. Моделювання турбулентного потоку в охолоджувачах трансформаторів.
  Казьмірук О. І., аспірант; науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 46. Оптимальне керування режимами ЕЕС критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання.
  Рубаненко О. О., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Лежнюк П. Д.
 47. Вдосконалення методів діагностування ОСІ.
  Лабзун М. П., пошукач, інженер служби діагностики Південно-Західної енергетичної системи; науковий керівник – д. т. н., професор Кутін В. М.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет