XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

9 березня, 16:15, ауд. 4222
10 березня, 14:15, ауд. 4222
11 березня, 14:15, ауд. 4222
Голова секції: д. т. н., професор Кухарчук В. В.
Заступник голови: к. т. н., доцент Родінков В. І.
Секретар: аспірант Усов В. В.

 1. Підсумки наукової роботи на кафедрі ТЕЕВ за 2009 рік.
  Кухарчук В. В., д. т. н., професор.
 2. Особливості побудови системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів Дністровської ГЕС-2.
  Мельник О. А., ст. гр. 1ЕС-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Мадьяров В. Г.
 3. Особливості калібрування інтегральних акселерометрів ADXL.
  Мельник О. А., ст. гр. 2ЕСМ08, Рубанеко І. О., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – Ніколаєв В. Я., с. н. с.
 4. Огляд методів вимірювального перетворення моменту інерції систем з обертальною формою руху.
  Ведміцький Ю. Г., асистент.
 5. Особливості систематизації методів та засобів контролю моменту інерції.
  Ведміцький Ю. Г., асистент.
 6. Математична та електрична моделі механічної частини шнекових дифузійних апаратів.
  Коваль А. М., асистент, Ведміцький Ю. Г., асистент.
 7. Система автоматизованого діагностування та прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів.
  Кацив С. Ш., к. т. н., доцент.
 8. Програмна реалізація алгоритму дискретного вейвлет-перетворення для частотно-часового аналізу нестаціонарного вібросигналу.
  Биковський С. О., ст. гр. 2КІ-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Кацив С. Ш.
 9. Оцінювання невизначеності вимірювання кутового положення крокового двигуна.
  Усов В. В., асистент.
 10. Аналіз алгоритмів опрацювання випадкового нестаціонарного сигналу з виходу сенсора віброприскорень.
  Усов В. В., асистент.
 11. Особливості побудови мікроконтролерів, як засобів обробки первинної вимірювальної інформації в системах моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів.
  Ніколаєв В. Я., с. н. с.
 12. Вимірювальний канал вібрації з ємнісним сенсором віброприскорення
  Маліцький В. Л., інженер.
 13. Особливості тягових перетворювачів рухомої частини електротранспорту.
  Родінков В. І., к. т. н., доцент.
 14. Математична модель приводу дифузійного апарату в режимі механічного перевантаження.
  Родінков В. І., к. т. н., доцент, Коваль А. М., асистент.
 15. Стійкість системи електроприводу похилого дифузійного апарату.
  Коваль А. М., асистент.
 16. Вимірювання кута нахилу за допомогою інтегральних акселерометрів.
  Мельник О. А., ст. гр. 2ЕСМ-08, Рубанеко І. О., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – ст. інженер Байда Л. А.
 17. Розробка критерію відеометричних методів вимірювань.
  Черватюк М. В., ст. гр. 2-ЕСЕ-07, Юкиш С. В., здобувач, науковий керівник – к. т. н., доцент Юкиш М. Й.
 18. Електроптичні методи вимірювання високих напруг і великих струмів.
  Лихогляд М. В., ст. гр. 1ЕСЕ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Юкиш М. Й.
 19. Нанометрологія і стандартизація – сучасний стан та напрямки досліджень.
  Лукіянов О. В., ст. гр. 2-ЕСЕ-07, Шепелюк Т. С., ст. гр. 2-ЕСЕ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Юкиш М. Й.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет