XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Оргкомітет

 1. Петрук В. Г., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Мокін В. Б., д. т. н., професор – член оргкомітету
 3. Ранський А. П., д. х. н., професор – член оргкомітету
 4. Буяльська Т. Б., к. філос. н., професор – член оргкомітету
 5. Голубович А. М., доцент– член оргкомітету
 6. Боцула М. П., к. т. н., доцент, докторант – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція екології та екологічної безпеки
 3. Секція комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля
 4. Секція хімії та хімічної технології

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕК

 1. Еколого-економічний ефект впровадження альтернативних джерел енергії на Вінниччині.
  Коцюбинська С. С., ст. гр. 1ЕКО-05, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
  Читати у форматi PDF
 2. Екологічні аспекти використання твердого палива в сучасних твердопаливних котлах.
  Крот Т. М., ст. гр. 1ЕКО-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Безвозюк І. І.
  Читати у форматi PDF
 3. Аналіз ризиків транспортування небезпечних відходів.
  Панченко Т. І., ст. гр. 1ЕКО-06, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
  Читати у форматi PDF
 4. Реагентна переробка фосфоровмісних пестицидних препаратів.
  Петрук Р. В., ст. гр. 1ЕКО-05, науковий керівник – д. х. н., професор Ранський А. П.
  Читати у форматi PDF
 5. Сучасні технології очищення відпрацьованих розчинів підприємств олійно-жирового комплексу хімічними та біологічними методами.
  Тітов Т. С., ст. гр. 1ЕКО-05, науковий керівник – ст. викладач Звуздецька Н. С.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет