XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Оргкомітет

 1. Азаров О. Д., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ткаченко О. М. к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету
 3. Пєтух А. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Перевозніков С. І., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Лужецький В. А., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Клочко В. І., д. пед. н., професор – член оргкомітету
 7. Степанова І. С., к. філол. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція комп’ютерної інженерії
 3. Секція управління інформаційною безпекою
 4. Секція програмного забезпечення
 5. Секція комп’ютерних наук
 6. Секція захисту інформації
 7. Секція математики

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Захист програм на основі ущільнення даних.
  Алєксєєва Т. М., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
  Читати у форматi PDF
 2. Система керування радіокерованими об’єктами.
  Антонішен В. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 3. Використання теорії штучного інтелекту при організації грошового обміну.
  Антонюк Н. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 4. Захист інформаційної системи від спаму в глобальних комп’ютерних мережах.
  Беньківський А. К., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.
  Читати у форматi PDF
 5. Дослідження мурашкових алгоритмів для задачі комівояжера.
  Бевза Л. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 6. Тестовий контроль залишкових знань з теми “Диференціальні рівняння” з використанням програми MathTest.
  Білошкурський С. С., Тартачник М. Ю., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент. Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 7. Особливості реалізації паралельно-ієрархічної обробки інформації на GPU
  Богомолов Ю. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 8. Використання технології Business Intelligence в аналізі надзвичайних ситуацій на залізниці.
  Болотов А. О., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 9. Розробка та реалізація засобів автоматизації бази даних «Залізничні каси».
  Бойчук Ю. М., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники – к. т. н., доцент Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.
  Читати у форматi PDF
 10. Психодіагностика особистості, що базується на штучному інтелекті.
  Бромірський П. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 11. Система управління мережевою розподіленою базою даних.
  Будельков Д. І., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 12. Методи ключового хешування.
 13. Аналіз топології обчислювальних кластер них систем.
  Вільямов І. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 14. Розробка критеріїв ефективного подання цифрової інформації на прикладі таймерних пристроїв.
  Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Пєтух А. М.
  Читати у форматi PDF
 15. Пошук асоціативних правил при ідентифікації надзвичайних ситуацій як задача Data Mining.
  Вознюк А. В., магістрант гр. ІСмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Перевозніков С. І.
  Читати у форматi PDF
 16. Поєднання завадостійкого кодування і потокового шифрування.
  Дубров О. Ф., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 17. Методи самокалібрування багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю.
  Дудник О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 18. Статичні похибки багаторозрядних ПДРІ з ваговою надлишковістю, що самокалібруються.
  Дудник О. В., магістрант гр. ОТмн-09, Ходжаніязов І. К., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 19. Аналіз підходів жо розпізнавання мовлення при побудові фонемних вокодерів.
  Дзісь О. В., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Ткаченко О. М.
  Читати у форматi PDF
 20. Розробка автоматизованої системи пошуку оптимальних шляхів між заданими вершинами графа.
  Гавенко О. В., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 21. Методи і засоби розпаралелювання рендерингу.
  Гончарук О. П., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
  Читати у форматi PDF
 22. Блокові шифри на основі перестановок і підстановок.
  Горбенко І. С., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
  Читати у форматi PDF
 23. Спрямований пошук векторів у кодових книгах при ущільненні мовленнєвих сигналів.
  Грійо Тукало О. Ф., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Ткаченко О. М. .
  Читати у форматi PDF
 24. Захист електронних платежів.
  Губернаторов О. А., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 25. Аналіз дескрипторів безпеки та списків контролю доступу.
  Гудзь В. В., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 26. Групи симетрій плоских і просторових фігур
  Іванов І. І., ст. гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Барковська А. А.
  Читати у форматi PDF
 27. Застосування похідної до доведення тотожностей.
  Іванов Ю. Ю., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 28. Інтелектуальний аналіз даних для розв’язання бізнес-задач в CRM-системах
  Карпенко О. С., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 29. Інтелектуальний контрагент як засіб оцінювання для функціонування підприємства.
  Кісліцина І. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 30. Розробка автоматизованої мережево орієнтованої бази даних «Шкільна бібліотека».
  Колесник В. В., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В
  Читати у форматi PDF
 31. Система розпізнавання старослов’янських текстів.
  Косаківський Ю. В., науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 32. Підвищення достовірності розпізнавання нейронних мереж.
  Ковальчук В. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
  Читати у форматi PDF
 33. Інтелектуальні технології в прогнозуванні розвитку надзвичайної ситуації.
  Козачук А. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 34. Інтелектуальні засоби обробки та ідентифікації зображень в контексті методики профілювання лазерних променів
  Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, Крейчі О. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 35. Організація процесу вироблення рекомендацій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
  Куліш С. П., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 36. Схеми заміщення двотактних симетричних підсилювачів постійного струму.
  Кириленко Д. О., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник – аспірант Гарнага В. А.
  Читати у форматi PDF
 37. Дослідження числових моделей даних.
  Кульчицький А. В., магістрант гр. ЗІмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
  Читати у форматi PDF
 38. Логіка математиків та математична логіка.
  Лісовенко А. І., Руденко С. М., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 39. Особливості використання технологій візуалізації при розробці інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів програмних засобів
  Ліщинський С. С., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 40. Розробка універсального редактора формування графічних сцен.
  Луцишин Г. Л., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 41. Імітатор присутності.
  Маковський М. М., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н. Цирульник С. М.
  Читати у форматi PDF
 42. Побудова кластерів з використанням генетичного алгоритма.
  Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кондратенко Н. Р.
  Читати у форматi PDF
 43. Удосконалений алгоритм прийняття багатокритеріальних рішень.
  Мельничук В. М., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.
  Читати у форматi PDF
 44. Видатний діяч математики К. Гаус
  Поляруш С. В., Мельник В. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 45. Розробка програмного модулю для аналізу та підбору інформації відповідно до профілю користувача.
  Моргун І. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.
  Читати у форматi PDF
 46. Застосування похідної до розв`язування рівнянь
  Мотишена О. М., Козяр Л. В., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 47. Автоматизація створення карти комп’ютерної мережі на базі обладнання CISCO.
  Мисак І. М., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 48. Розробка базової імітаційної моделі оцінки ризиків в розподілених компютерних систем.
  Михайлова І. І., магістрант, гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.
  Читати у форматi PDF
 49. Заповненість довільного інтервалу членами зворотньої послідовності другого порядку.
  Михалевич О. В., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
  Читати у форматi PDF
 50. Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі максимального потоку
  Невідомий В. П., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.
  Читати у форматi PDF
 51. Використання зображень тривимірних моделей у двовимірній графіці.
  Неживенко Д. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 52. Методи ідентифікації відблисків на поверхні об’єктів.
  Обідник М. Д., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
  Читати у форматi PDF
 53. Декодування циклічних кодів із використанням паралельної обробки даних.
  Панасюк Є. Ю., ст. гр. 1 КС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 54. Розробка засобів автоматизації процесів формування семестрівок в автоматизованій системі документообігу ІнМАД.
  Павлишин С. А., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 55. Нейромережеві системи кластерізації образів.
  Петрунько Л. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
  Читати у форматi PDF
 56. Оцінювання надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що базується на кластерному аналізі.
  Петришин С. І., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 57. Нейромережева система розпізнавання символів на фоні завад.
  Фурман Т. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
  Читати у форматi PDF
 58. Захист веб-сайтів від несанкціонованого заповнення форм.
  Пінчук В. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 59. Розвиток та застосування операційного числення
  Півнюк Ю. Ю., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 60. Із історії про золотий переріз
  Присяжнюк В. В., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 61. Числа Фібоначчі
  Приймак І. В., Попенко І. Д., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 62. Розробка Web-сайту з використанням динамічних об’єктів відображення інформації.
  Пилипенко Д. Ю., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
  Читати у форматi PDF
 63. Буферний пристрій на базі двутактного симетричного підсилювача постійного струму.
  Росощук А. В., ст. гр. 2КІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 64. Життя і творча спадщина Олівера Хевісайда
  Мельник С. Д., Рубаненко І. О., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 65. Методи ключового хешування.
  Семененко Д. С., ст. гр. 2БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.
  Читати у форматi PDF
 66. Компенсація динамічних похибок ІІ роду в АЦП порозрядного наближення.
  Шабатура М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, Мельник С. О., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 67. Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання і модифікації.
  Швидкий М. П., Гончар С. І., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
  Читати у форматi PDF
 68. Матриці. Історія, розвиток і застосування.
  Яремішина Н. А., Слісарчук І. М., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 69. Розробка програми ідентифікації користувача за клавіатурним почерком.
  Слотюк І. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
  Читати у форматi PDF
 70. Методи хешування з підвищеною стійкістю до атак.
  Стах О. С., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.
  Читати у форматi PDF
 71. Потоковий шифр на основі недетермінованого генератора гами.
  Свистун Д. А., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
  Читати у форматi PDF
 72. Аналіз результатів соціологічних досліджень, що базуються на теорії штучного інтелекту.
  Сакалюк А. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 73. Використання засобів РНР в комп’ютерних інформаційних технологіях.
  Самійленко В. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 74. Розробка дерева рішень для ідентифікації надзвичайної ситуації на залізниці.
  Жагловський В. Є., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 75. Розробка програмних засобів інтелектуальної системи розпізнавання мімічних виразів людини
  Седлецький М. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 76. Програмні засоби для моделювання динамічних характеристик багаторозрядних АЦП із ваговою надлишковістю.
  Шабатура М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 77. Система розпізнавання підписів для задач безпеки.
  Слободянюк В. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 78. Принципи розробки двовимірних ігор.
  Сметанюк Н. В., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 79. Система тестування знань абітурієнтів.
  Собко В. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 80. Дослідження методів та систем розпізнавання 3-вимірних об’єктів
  Степанчук О. В., ст. гр. 2КН-07 науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 81. Розробка графічного редактора формування динамічних примітивів для web-ресурсів.
  Стеценко Т. С., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 82. Моделі АЦХ і ФЧХ двотактних підсилювачів струму на основі схем заміщення транзисторів у форматі PSPICE.
  Теплицький М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, Сологуб І. В., Сентябов Є. С., ст. гр. 2КІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 83. Малосигнальні моделі біполярних транзисторів у форматі PSPICE.
  Теплицький М. Ю., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 84. Система обліку для підприємства «Мобільний доктор».
  Ткач А. І., ст. гр. ЗІ-09сп , науковий керівник – асистент Козлюк П. В.
  Читати у форматi PDF
 85. Оцінювання рівня акустичних сигналів в межах виділених об’єктів.
  Харитонова Н. Ю., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гульчак Ю. П.
  Читати у форматi PDF
 86. Застосування турбокодів для передачі захищеної інформації.
  Якущенко О. О., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник - к. т. н. Цирульник С. М.
  Читати у форматi PDF
 87. Розробка системи передавання On-line Video.
  Зозовський О. Л., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет