XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

10, 11 березня, 14:30, ауд. 2225
Голова секції: д. т. н., професор Перевозніков С. І.
Заступник голови: к. т. н., доцент Месюра В. І.
Секретар: аспірант Смірнова О. В.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри за 2009 рік.
  Перевозніков С. І., д. т. н., професор.
 2. Проблема пластичності при навчанні нейронних мереж.
  Колесницький О. К., докторант.
 3. Логічно-цифрові нейронні елементи.
  Бокацей І. В., аспірант.
 4. Аналіз інформаційних технологій інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виникненні проблемної ситуації.
  Смірнова О. В, аспірант.
 5. Порівняльний аналіз протоколів маршрутизації в мобільних ad-hoc комп’ютерних мережах.
  Слободянюк Ю. Я., аспірант.
 6. Використання технології Business Intelligence в аналізі надзвичайних ситуацій на залізниці.
  Болотов А. О., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 7. Оцінювання надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що базується на кластерному аналізі.
  Петришин С. І., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 8. Інтелектуальні технології в прогнозуванні розвитку надзвичайної ситуації.
  Козачук А. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 9. Психодіагностика особистості, що базується на штучному інтелекті.
  Бромірський П. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 10. Пошук асоціативних правил в Warehouse для аналізу надзвичайних ситуацій на залізниці.
  Щепановський К. В., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 11. Розробка дерева рішень для ідентифікації надзвичайної ситуації на залізниці.
  Жагловський В. Є., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 12. Інтелектуальний контрагент як засіб оцінювання для функціонування підприємства.
  Кісліцина І. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 13. Використання теорії штучного інтелекту при організації грошового обміну.
  Антонюк Н. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 14. Система розпізнавання старослов’янських текстів.
  Косаківський Ю. В., науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 15. Організація процесу вироблення рекомендацій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
  Куліш С. П., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 16. Система управління мережевою розподіленою базою даних.
  Будельков Д. І., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 17. Інтелектуальний аналіз даних для розв’язання бізнес-задач в CRM-системах
  Карпенко О. С., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 18. Аналіз результатів соціологічних досліджень, що базуються на теорії штучного інтелекту.
  Сакалюк А. В., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Савчук Т. О.
 19. Пошук асоціативних правил при ідентифікації надзвичайних ситуацій як задача Data Mining.
  Вознюк А. В., магістрант гр. ІСмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Перевозніков С. І.
 20. Інтелектуальні засоби обробки та ідентифікації зображень в контексті методики профілювання лазерних променів
  Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, Крейчі О. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 21. Розробка програмних засобів інтелектуальної системи розпізнавання мімічних виразів людини
  Седлецький М. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 22. Особливості реалізації паралельно-ієрархічної обробки інформації на GPU
  Богомолов Ю. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 23. Аналіз методологічних підходів та програмних засобів до розпізнавання 3D зображень статичних об’єктів
  Воловик Д. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 24. Аналіз топології обчислювальних кластер них систем.
  Вільямов І. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 25. Особливості використання технологій візуалізації при розробці інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів програмних засобів
  Ліщинський С. С., ст. гр. 2ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 26. Дослідження методів та систем розпізнавання 3-вимірних об’єктів
  Степанчук О. В., ст. гр. 2КН-07 науковий керівник – к. т. н., доцент Яровий А. А.
 27. Система розпізнавання підписів для задач безпеки.
  Слободянюк В. В., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 28. Автоматизація створення карти комп’ютерної мережі на базі обладнання CISCO.
  Мисак І. М., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 29. Дослідження мурашкових алгоритмів для задачі комівояжера.
  Бевза Л. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 30. Система розпізнавання радіокерованого візка.
  Гончарук В. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 31. Система керування радіокерованими об’єктами.
  Антонішен В. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 32. Система тестування знань абітурієнтів.
  Собко В. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 33. Медична експертна система.
  Коростельов М. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.
 34. Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі максимального потоку
  Невідомий В. П., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.
 35. Інтелектуальна система моделювання поведінки бойових роботів.
  Маслов А. І., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.
 36. Інтелектуальна система оцінювання мотивації студентів до навчання.
  Руденко О. О., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Месюра В. І.
 37. Розпізнавання музики та її переклад у нотний текст.
  Малярчук М. М., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Сілагін О. В.
 38. Оцінювання якості растрових зображень.
  Козирєв В. С., ст. гр. ІС-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Сілагін О. В.
 39. Підвищення достовірності розпізнавання нейронних мереж.
  Ковальчук В. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
 40. Нейромережеві системи кластерізації образів.
  Петрунько Л. Д., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
 41. Нейромережева система розпізнавання символів на фоні завад.
  Фурман Т. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Колесницький О. К.
 42. Захист інформаційної системи від спаму в глобальних комп’ютерних мережах.
  Беньківський А. К., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.
 43. Розробка програмного модулю для аналізу та підбору інформації відповідно до профілю користувача.
  Моргун І. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Супріган О. І.
 44. Сучасні можливості керування конвентом Web-сайту на основі технології Ajax.
  Брильянт В. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Боцула М. П.
 45. Принципи автоматизації розрахунків за методиками виконання вимірювань АСУ «ЕкоІнспектор».
  Дрижук Р. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Боцула М. П.
 46. Розробка інформаційної системи щодо забруднення атмосфери стаціонарними джерелами видів на основі Web-інтерфейсу.
  Антонець Я. В., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 47. Моделювання розповсюдження забруднень у р. Південний Буг.
  Вознесенський К. Ю., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 48. Інтелектуальний пошук в мережі Інтернет. Застосування високонавантаженних систем у галузі пошуку.
  Богомолов Ю. С., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 49. Розробка системи підтримки прийняття рішень для зменшення обсягів викидів в атмосферу.
  Боярський В. Ю., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 50. Розробка системи передавання On-line Video.
  Зозовський О. Л., ст. гр. 1КН-07, науковий керівник к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет