XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ

2 – 5 березня, 14:30, ауд. 2316
Голова секції: д. пед. н., професор Клочко В. І.
Заступник голови: к. пед. н, доцент Кашканова Г Г.
Секретар: викладач Черноволик Г. О.

 1. Досягнення та перспективи у науковій роботі кафедри вищої математики.
  Клочко В. І., д. пед. н., професор.
 2. Про максимальні стабільні порядки на деяких напівгрупах Манна.
  Дереч В. Д., к. ф.-м. н., доцент.
 3. Ітераційний метод обертання матриць, що мають спеціальну структуру.
  В., ст. викладач.
 4. Історичний підхід до викладання математики.
  А., викладач.
 5. Тестовий контроль залишкових знань студентів при проведенні колоквіумів.
  Г., к. пед. н., доцент.
 6. Аналіз підходів до дефініцій “компетенція” і “компетентність”
  А., д. пед. н., професор, Прозор О. П., викладач.
 7. Рівномірна неперервність функцій багатьох змінних та її геометричне тлумачення.
  Керсов О. П., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.
 8. Часткові типи відображень функціями багатьох змінних.
  Воловик С. В., Теран Л. Ф., ст. гр. МЕ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.
 9. Дискретне одновимірне вейвлет-перетворення та його застосування.
  Пономарьова М. В., ст. гр. 2КІ-08, науковий керівник – д. пед. н., професор Клочко В. І.
 10. Дослідження розподілів ймовірностей за допомогою Microsoft Excel 2007
  Гранік М. О., ст. гр. 1КН-09, науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Дереч В. Д.
 11. Числа Фібоначчі
  Приймак І. В., Попенко І. Д., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 12. Видатний діяч математики К. Гаус
  Поляруш С. В., Мельник В. О., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 13. Матриці. Історія, розвиток і застосування.
  Яремішина Н. А., Слісарчук І. М., ст. гр. ЕП-09, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 14. Життя і творча спадщина Олівера Хевісайда
  Мельник С. Д., Рубаненко І. О., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 15. Історія розвитку теорії ймовірностей
  Сидорук О. В., ст. гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 16. Розвиток та застосування операційного числення
  Півнюк Ю. Ю., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 17. Історія теореми Байєса та її застосувння
  Крукова Ю. О., Цимбалюк А. Ю., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
 18. Групи симетрій плоских і просторових фігур
  Іванов І. І., ст. гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Барковська А. А.
 19. Тестовий контроль залишкових знань з теми “Диференціальні рівняння” з використанням програми MathTest.
  Білошкурський С. С., Тартачник М. Ю., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент. Кашканова Г. Г.
 20. Використання алгебри матриць в задачах економічного змісту.
  Філатова М. М., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – д. пед. н., професор Петрук В. А.
 21. Застосування диференціального числення в задачах економічного змісту.
  Маринюк С. С., ст. гр. 3СІ-09, науковий керівник – викладач Прозор О. П.
 22. Застосування похідної до доведення тотожностей.
  Іванов Ю. Ю., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
 23. Із історії про золотий переріз
  Присяжнюк В. В., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
 24. Логіка математиків та математична логіка.
  Лісовенко А. І., Руденко С. М., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
 25. Застосування похідної до розв`язування рівнянь
  Мотишена О. М., Козяр Л. В., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет