XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10, 11 березня, 14:30, ауд. 2430
Голова секції: д. т. н., професор Пєтух А. М.
Заступник голови: к. т. н., доцент Войтко В. В.
Секретар: інженер Барчук Н. Є.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПЗ у 2009 році та задачі на 2010 рік.
  Пєтух А. М., д. т. н., професор.
 2. Символ часу – часу символ.
  Пєтух А. М., д. т. н., професор.
 3. Можливості використання кольору та муарового ефекту для подання величин.
  Пєтух А. М., д. т. н., професор, Рейда О. М., к. т. н., ст. викладач.
 4. Зафарбовування трикутників одним із ребер.
  Логінова С. С., ст. гр. ПЗ-04, науковий керівник – д. т. н., професор Пєтух А. М.
 5. Методи підвищення ефективності розрахунку Байєсових мереж.
  Кузьміна Н. Ф., аспірант, Пєтух А. М., д. т. н., професор, Кузьмін Є. В., к. т. н., ст. викладач.
 6. Порівняльний аналіз сучасних підходів прийняття рішень.
  Кузьміна Н. Ф., аспірант, Пєтух А. М., д. т. н., професор, Кузьмін Є. В., к. т. н., ст. викладач.
 7. Використання зображень тривимірних моделей у двовимірній графіці.
  Неживенко Д. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
 8. Використання засобів РНР в комп’ютерних інформаційних технологіях.
  Самійленко В. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
 9. Аналіз можливостей створення динамічних ефектів засобами Flash-технологій для інформаційних систем.
  Синенький М. Л., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
 10. Принципи розробки двовимірних ігор.
  Сметанюк Н. В., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Обідник Д. Т.
 11. Принципи скорочення кількості інформативних елементів в нформаційних системах.
  Обідник Д. Т., к. т. н., доцент.
 12. Методи ідентифікації відблисків на поверхні об’єктів.
  Обідник М. Д., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
 13. Ідентифікація об’єкта МІМО на основі нечітких відношень.
  Ракитянська Г. Б., к. т. н., доцент.
 14. Генетичний алгоритм розв’язання багаторівневих нечітких відношень в експертних системах діагностик.
  Ракитянська Г. Б., к. т. н., доцент.
 15. Діагностика на основі інтуїтивних нечітких відношень.
  Литовко О. Б., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Ракитянська Г. Б.
 16. Діагностика технологічного процесу на основі нечітких відношень.
  Маковійчук В. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Ракитянська Г. Б.
 17. Компілятор мови з об’єктами.
  Власюк В. Х., к. т. н., доцент.
 18. Інтерпретатор мови Java.
  Власюк В. Х., к. т. н., доцент.
 19. Розробка сайту для реалізатора косметичної продукції з експертною оцінкою вимог клієнтів.
  Маруня В. П., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – асистент Денисюк А. В.
 20. Дискретні ортогональні перетворення при ущільненні зображень.
  Данилюк А. М., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Майданюк В. П.
 21. Фрактальні методи ущільнення зображення.
  Папернюк С. Л., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Майданюк В. П.
 22. Розробка графічного редактора формування динамічних примітивів для web-ресурсів.
  Стеценко Т. С., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
 23. Розробка універсального редактора формування графічних сцен.
  Луцишин Г. Л., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
 24. Розробка та реалізація засобів автоматизації бази даних «Залізничні каси».
  Бойчук Ю. М., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники – к. т. н., доцент Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.
 25. Розробка автоматизованої мережево орієнтованої бази даних «Шкільна бібліотека».
  Колесник В. В., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В
 26. Моделювання та дослідження А-буфера.
  Сіваченко Л. О., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники: – д. т. н., професор Романюк О. Н., к. т. н., доцент Войтко В. В.
 27. Розробка засобів моніторингу мережевої передачі даних.
  Маківчук Н. В., ст. гр. 1ПЗ-09сп, наукові керівники – к. т. н., доцент Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.
 28. Розробка засобів автоматизації процесів формування семестрівок в автоматизованій системі документообігу ІнМАД.
  Павлишин С. А., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
 29. Розробка автоматизованої системи пошуку оптимальних шляхів між заданими вершинами графа.
  Гавенко О. В., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтко В. В.
 30. Квадратична апроксимація перспективно коректного текстурування.
  Романюк О. В. аспірант.
 31. Розробка мережевого сканеру портів з відкритим доступом ОС Windows XP.
  Маківчук Н. Д., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 32. Розробка програми забезпечення для аналізу структури зображень, що сформовані в результаті стиснення алгоритмами JPEG і JPEG 2000.
  Головіна М. М., ст. гр. 1ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 33. Розробка Web-сайту з використанням динамічних об’єктів відображення інформації.
  Пилипенко Д. Ю., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 34. Розробка програми для аналізу поточної діяльності і професійного складу малого підприємництва.
  Андрушко І. В., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 35. Методи аналізу і контролю в динамічних системах.
  Пугачова Є. М., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 36. Методи визначення положення об’єкту в динамічних системах.
  Моспан Ю. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Рейда О. М.
 37. Розробка критеріїв ефективного подання цифрової інформації на прикладі таймерних пристроїв.
  Власюк Р. С., ст. гр. ПЗмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Пєтух А. М.
 38. Нечітко - алгоритмічний аналіз надійності технологічних систем.
  Катєльніков Д. І., к. т. н., доцент.
 39. Побудова системи штучного інтелекту для дискретних ігор на основі дерева прийняття рішень.
  Глушко О. М., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.
 40. Побудова розподіленої бази даних засобами .NET Framework.
  Кравчук О. В., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.
 41. Програмної системи для генетичної та градієнтної оптимізації лінійних та нелінійних ієрархічних СППР.
  Постернак С. П., ст. гр. ПЗ-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Катєльніков Д. І.
 42. Основні положення концепції адаптивного зафарбовування.
  Романюк О. Н., д. т. н., професор.
 43. Методи та засоби ідентифікації відблисків.
  Присяжний Д. П., ст. гр. 2ПЗ-09сп, Марусіч М. В., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
 44. Методи і засоби розпаралелювання рендерингу.
  Гончарук О. П., ст. гр. 2ПЗ-09сп, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
 45. Нові моделі відбивної здатності поверхонь на основі дистрибутивної функції.
  Ляшенко Ю. Л., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
 46. Підсумки проведення конкурсів «ВЕБ-дизайн» та «Комп’ютерна анімація».
  Романюк О. Н., д .т. н., професор.
 47. Особливості формування трьохвимірних зображень з використанням NDR технологій
  Мальований В. Г., ст. гр. 1ПІ-08, науковий керівник – д. т. н., професор Романюк О. Н.
 48. Методи та засоби корекції тіней неприродних об’єктів на зображеннях аерофотозйомки.
  Гуменюк Я. А., інженер І кат. ДНВП «Геосистема».
 49. Використання дистанційного навчання у навчальному процесі післядипломної освіти.
  Пойда О. А., методист Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет