XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

10, 11 березня, 14:30, ауд. 2329
Голова секції: к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.
Заступник голови: к. т. н. Куземко С. М.
Секретар: ст. гр. УБ-07 Козел В. А.

 1. Дослідження можливості використання рекурентних послідовностей для прискорення процедури перевірки цифрового підписування.
  Яремчук Ю. Є., к. т. н., доцент.
 2. Аналіз обчислювальної складності методів цифрового підписування щодо вирішення проблеми прискорення процедури перевірки підпису.
  Черняхович К. В., асистент.
 3. Проблеми стеганографічного захисту векторних зображень.
  Карпінець В. В., асистент.
 4. Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2, Н3.
  Притула М. О., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.
 5. Дослідження вітчизняних радіонепрозорих тканин М1, М2, М3.
  Головатюк О. В., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.
 6. Проблеми захисту інформації в стільниковому зв’язку.
  Степуленко М. О., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.
 7. Методи локалізації та протидії закладним пристроям.
  Новак О. М., інженер ННЦ ЗІККС ІнПОТ.
 8. Дослідження функцій хешування щодо можливості зменшення довжини хеш-коду.
  Слободиський О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.
 9. Дослідження можливості підвищення швидкості формування гами генераторами псевдовипадкових послідовностей.
  Ратнюк К. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.
 10. Генератори псевдовипадкових послідовностей на основі еліптичних кривих підвищеної стійкості.
  Груць С. В., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник –асистент Черняхович К. В.
 11. Використання кластерних технологій для дослідження статистичної безпеки криптографічних алгоритмів.
  Крутінь С. Г., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник – асистент Черняхович К. В.
 12. Дослідження використання рекурентних послідовностей для вирішення криптографічних задач.
  Іванішина Д. О., Козел В. А., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.
 13. Аналіз генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі рекурентних послідовностей.
  Чертова Н. С., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к. т. н., доцент Яремчук Ю. Є.
 14. Інтервальні функції належності в задачах захисту інформації.
  Куземко С. М., к. т. н., доцент.
 15. Удосконалений алгоритм прийняття багатокритеріальних рішень.
  Мельничук В. М., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.
 16. Оцінювання ризиків на основі методики CRAM.
  Постніков О. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.
 17. Прогнозування завантаженості мережі в задачах захисту інформації.
  Цвігун В. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Куземко С. М.
 18. Застосування турбокодів для передачі захищеної інформації.
  Якущенко О. О., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник - к. т. н. Цирульник С. М.
 19. Захист салону автомобіля від витоку інформації.
  Голуб П. В., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н. Цирульник С. М.
 20. Імітатор присутності.
  Маковський М. М., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н. Цирульник С. М.
 21. Проблеми програмного захисту автоматизованих систем.
  Гринюк А. А., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.
 22. Методи оцінювання антивірусного захисту в комп’ютерних системах
  Левченко О. М., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.
 23. Способи і засоби забезпечення безпеки підприємства
  Штоюнда Є. С., ст. гр. 2АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.
 24. Аналіз ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах
  Чукіна О. І., ст. гр. 1АМЗ-09сп, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.
 25. Роль системи розпізнавання облич в організації контролю доступу.
  Ільченко М. О., ст. гр. АМЗ-06, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Колесник І. С.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет