XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оргкомітет

 1. Небава М. І., к. е. н., професор – голова оргкомітету
 2. Азарова А. О., к. т. н., доцент – член оргкомітету
 3. Мороз О. В., д. е. н., професор – член оргкомітету
 4. Роїк О. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Зянько В. В., д. е. н., професор – член оргкомітету
 6. Козловський В. О., к. е. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 3. Секція інформаційного менеджменту
 4. Секція економіки промисловості та організації виробництва
 5. Секція фінансів та кредиту

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнМен

 1. Структурна модель та метод удосконалення збутової політики засобами СППР.
  Байдалюк Л. В., ст. гр. ІМО-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 2. Удосконалення збутової діяльності молокопереробних підприємств.
  Філатова Л. С., ст. гр. МЗВ-05, науковий керівник – асистент Романець І. В.
  Читати у форматi PDF
 3. Діагностика фінансової кризи підприємства.
  Капиця Ю. О., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
  Читати у форматi PDF
 4. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі.
  Хоменко Н. О., ст. гр. ММ-07, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Ратушняк О. Г.
  Читати у форматi PDF
 5. Інституційні засади побудови фондового ринку України.
  Книш Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
  Читати у форматi PDF
 6. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку.
  Ковальчук А. О., ст. гр. ІМО-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 7. Управління економічною безпекою підприємства у посткризовий період.
  Кравчук А. Ю., магістрант, науковий керівник – к. е. н., доцент Карачина Н. П.
  Читати у форматi PDF
 8. Інформаційні технології підвищення продуктивності праці на підприємстві.
  Лобанкіна І. С., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 9. Комплексна методика оцінки фінансової стійкості підприємства.
  Лисак К. С., ст. гр. 3МОф-05, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
  Читати у форматi PDF
 10. Стан та шляхи удосконалення впровадження інновацій на підприємствах.
  Мельник І. С., ст. гр. МРЗ-09, науковий керівник – к. е. н., професор Лесько О. Й.
  Читати у форматi PDF
 11. Напрямки підвищення ефективності антикризового управління підприємством.
  Найчук Н. В., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – асистент Єпіфанова І. Ю.
  Читати у форматi PDF
 12. Підвищення ефективності корпоративного управління.
  Сергєєва І. В., магістрант, науковий керівник – к. е. н., доцент Сметанюк О. А.
  Читати у форматi PDF
 13. Інноваційні аспекти підвищення ефективності використання людського капіталу на підприємствах.
  Станіславчук О. А., магістрант, науковий керівник – к. е. н., професор Небава М. І.
  Читати у форматi PDF
 14. Моделювання механізму удосконалення документообігу з використанням СППР Солон 2.
  Сторожа А. В., ст. гр. ІМО-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 15. Розробка системи електронної комерції на підприємстві.
  Струсевич І. П., ст. гр. ІМО-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 16. Проблеми реформування фінансового забезпечення відтворення основних засобів в системі АПК.
  Царук О. Ю., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
  Читати у форматi PDF
 17. Формування стратегії розвитку підприємства засобами сучасних інформаційних технологій.
  Желюк Н. С., магістрант, науковий керівник – к. т. н., доцент Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 18. Кредитування малого та середнього бізнесу за кризових умов.
  Женіщук Н. М., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – асистент Рудковська О. Л.
  Читати у форматi PDF
 19. Економічна природа та сутність венчурного підприємництва.
  Зянько В. В., ст. гр. 1МФК-07, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет