XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

10-11 березня, 14:30, ауд. 2224
Голова секції: д. е. н., професор Зянько В. В.
Заступник голови: к. е. н., доцент Фурик В. Г.
Секретар: асистент Наконечна Т. О.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри фінанси та кредиту за 2009 р.
  Зянько В. В., д. е. н., професор.
 2. Про сучасне становище та перспективи діяльності ВФ ВАТ «Укрексімбанк».
  Посесор А. В., керуючий ВФ ВАТ «Укрексімбанк».
 3. Про роботу Вінницької філії АБ «Енергобанк» у 2009 р. та стратегію розвитку банку.
  Тептя О. В., заступник директора Вінницької філії АБ «Енергобанк».
 4. Роль природничо-математичних механізмів у професійній підготовці економістів.
  Стахова О. А., викладач. 1-ї категорії Вінницького технічного коледжу.
 5. Фінансове планування та необхідність його впровадження у практику діяльності підприємств.
  Фурик В. Г., к. е. н., доцент.
 6. Інноваційний процес в Україні: стан та шляхи активізації.
  Зянько В. В., д. е. н., професор.
 7. Аналіз та аудит ефективності інвестиційної діяльності підприємств.
  Добровольська І. В., асистент.
 8. Інтегрування системи управління інвестиційною діяльністю до системи антикризового управління підприємством.
  Єпіфанова І. Ю., асистент.
 9. Соціально-економічний механізм професійної підготовки кадрів на виробництві.
  Коваль Н. О., асистент.
 10. Принципи та етапи розробки інвестиційної політики підприємства.
  Журко Т. О., асистент.
 11. Діагностика кризових явищ у діяльності підприємств.
  Наконечна Т. О., асистент.
 12. Розподіл прибутку і дивідендна політика.
  Кулик І. М., асистент.
 13. Механізм державного регулювання банкрутства підприємств інноваційної сфери в Україні.
  Рудковська О. Л., асистент.
 14. Монетарна політика як інструмент макроекономічного регулювання.
  Лук’янова О. В., аспірант.
 15. Фактори формування інвестиційної привабливості підприємства.
  Самігулліна Ю. Р., магістрант, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 16. Сучасний стан та проблеми розвитку інвестиційної діяльності в Україні.
  Бура Т. О., ст. гр. 2МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 17. Перспективи залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні.
  Ковальчук Ю. В., ст. гр. 2МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 18. Вплив фінансово-економічної кризи на прибутковість вітчизняних підприємств.
  Лоєвська С. А., ст. гр. 2МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 19. Теоретико-методологічні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства.
  Мазорчук Ю. П., ст. гр. 3МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 20. Економічна природа та сутність венчурного підприємництва.
  Зянько В. В., ст. гр. 1МФК-07, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 21. Сучасний стан та шляхи подолання молодіжного безробіття в Україні.
  Череватова К. В., ст. гр. 1МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 22. Розвиток людського капіталу як базовий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства.
  Стрельбицька А. О., ст. гр. 1МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 23. Організаційні механізми створення та функціонування технопарків у світі.
  Гуменюк А. Л., ст. гр. 1МОф-05, науковий керівник – д. е. н., професор Зянько В. В.
 24. Зовнішній борг України та особливості його структури.
  Дмитрук І. А., ст. гр. 1МФК-07, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 25. Державний фінансовий контроль та проблеми його ефективності.
  Гуменюк О. Ю., ст. гр. 1МФК-07, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 26. Спеціальні органи державного контролю України.
  Чухрій І. Ю., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 27. Комплексна методика оцінки фінансової стійкості підприємства.
  Лисак К. С., ст. гр. 3МОф-05, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 28. Проблеми реформування фінансового забезпечення відтворення основних засобів в системі АПК.
  Царук О. Ю., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – к. е. н., доцент Фурик В. Г.
 29. Сучасні методи діагностики банкрутства підприємства.
  Стоєцька А. М., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – асистент Єпіфанова І. Ю.
 30. Напрямки підвищення ефективності антикризового управління підприємством.
  Найчук Н. В., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – асистент Єпіфанова І. Ю.
 31. Професійна підготовка кадрів на виробництві як аспект інноваційного розвитку економіки країни.
  Новарчук О. В., ст. гр. 1МФК-06, науковий керівник – асистент Коваль Н. О.
 32. Особливості безперервної підготовки робітничих кадрів за умов функціонування сучасних підприємств.
  Кравчук В. В., ст. гр. 1МФК-06, науковий керівник – асистент Коваль Н. О.
 33. Методичні аспекти аналізу інвестиційних проектів.
  Штельмах Ю. В., ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
 34. Удосконалення методики аналізу фінансової стійкості підприємства.
  Іпо Сабіонг Анні, ст. гр. 1МФК-05, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
 35. Управління структурою капіталу підприємства за умов кризової ситуації.
  Голубців А. О., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – асистент Наконечна Т. О.
 36. Теоретичні основи аналізу залученого капіталу акціонерних товариств.
  Богомолова Ю. Л., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
 37. Організаційно-економічний механізм управління ліквідністю активів.
  Хлівна Ю. В., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
 38. Особливості управління підприємством з метою його фінансового оздоровлення.
  Пилипчук О. М., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
 39. Діагностика фінансової кризи підприємства.
  Капиця Ю. О., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
 40. Інституційні засади побудови фондового ринку України.
  Книш Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – асистент Кулик І. М.
 41. Управління прибутком акціонерних товариств.
  Марковська І. С., ст. гр. 1МФК-06, науковий керівник – асистент Рудковська О. Л.
 42. Активні операції комерційних банків за умов кризи.
  Кривошея С. В., ст. гр. 3МФК-06, науковий керівник – ассистент Рудковська О. Л.
 43. Кредитування малого та середнього бізнесу за кризових умов.
  Женіщук Н. М., ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – асистент Рудковська О. Л.
 44. Антикризове управління за сучасних економічних умов.
  Заболотчук А. М. ст. гр. 2МФК-06, науковий керівник – к. е. н., доцент Стасюк Н. Л.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет