XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Оргкомітет

 1. Писклярова А. В. – к. т. н., доцент – голова оргкомітету
 2. Теклюк А. І. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету
 3. Прокопова М. О. – к. т. н., доцент – член оргкомітету
 4. Колос І. С. – президент СтС ВНТУ– член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція студентського самоврядування

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ГЦВР

 1. Законодавча та нормативна база діяльності органів студентського самоврядування.
  Репінецький М. О., голова СР ФЕЕ, Лиса О. І., голова СР ФББМ, науковий керівник – к. т. н., доцент Писклярова А. В.
  Читати у форматi PDF
 2. Специфіка роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках.
  Поліщук К.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Писклярова А.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Піар діяльності ОСС.
  Гріньова І.А., науковий керівник – доц., к.т.н. Прокопова М.О.
  Читати у форматi PDF
 4. Студенти в політиці, перемоги і паразки.
  Каліцінський І.В. Науковий керівник – к.філ.н. Теклюк А.І.
  Читати у форматi PDF
 5. ОСС та профспілки: конструктивний діалог чи холодна війна.
  Паламаренко Л.О. Науковий керівник - к. філос. н. Теклюк А. І.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет