XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Оргкомітет

 1. Ратушняк Г. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ткаченко С. Й., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Дудар І. Н., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Моргун А. С., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Сердюк В. Р., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Корчевський Б. Б., к. т. н., доцент – член оргкомітету
 7. Христич О. В., к. т. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція теплогазопостачання
 3. Секція промислового та цивільного будівництва
 4. Секція містобудівництва та архітектури
 5. Секція технічної теплофізики та промислової теплоенергетики
 6. Секція менеджменту в будівництві, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 7. Секція інженерної та комп’ютерної графіки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнБТЕГП

 1. Аналіз ознак зображень для задач розпізнавання.
  Вечірко І.І., Дорофєєв М.Ю., ст.гр.О-10, науковий керівник - к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 2. Геометричне моделювання об'єктів конструювання.
  Жураківський Я.Е., науковий керівник – асистент Ткаченко О.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Визначення меж ділянок, які покриваються контурами рухомих деталей станків з програмним керуванням.
  Компанець Д.В., ст.гр.МІТ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Мельник О.П.
  Читати у форматi PDF
 4. Дослідження ознак орієнтування плоских проекцій фігур.
  Коріненко М.П., ст.гр.1ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Буда А.Г.
  Читати у форматi PDF
 5. Розпізнавання цифрових кольорових зображень.
  Краснощока А.К., ст.гр.О-10, Ворожбит В.В., науковий керівник - к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 6. Розпізнавання поверхонь обертання з використанням зв’язності моделі.
  Марков Д.С., ст.гр. 3СІ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 7. Розпізнавання динамічних об’єктів на автодорожних трасах.
  Перфілов О.В., ст.гр.1Рт-07, Філіппов І.В., ст.гр.РАм-10, науковий керівник – к.т.н., доцент, Кормановський С.І.
  Читати у форматi PDF
 8. Використання додаткових розширень для створення 3D об’єктів в середовищі “Archi CAD 10”.
  Сміхульський В.В, Петровська О.А., ст.гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Корчевський Б.Б.
  Читати у форматi PDF
 9. Особливості проектування малих архітектурних форм в парковій зоні. Фонтани.
  Бояринцева В.О., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 10. Екологія «зелених коридорів» забудови м. Вінниці.
  Калініченко В.С., ст. гр. БМ–09, Кудлаєнко О.О., ст. гр. БМ–09, науковий керівник – ст. викладач Смоляк О.М.
  Читати у форматi PDF
 11. Оцінка ефективності впровадження енергетичних паспортів в будинках житлово-комунального господарства України.
  Бойко А.С., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Очеретний В.П.
  Читати у форматi PDF
 12. Сучасні тенденції садово-паркового будівництва.
  Драчук В.О., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – асистент Гарнага В.Л.
  Читати у форматi PDF
 13. Модифіковані малоенергомісні цементи.
  Тихоненко А.П., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 14. Дослідження математичної моделі однорідного транспортного потоку м. Вінниці.
  Арапова Ю.В., ст. гр. РА-07, наукові керівники – асистент Прилипко Т.В., асистент Потапова Т.Е.
  Читати у форматi PDF
 15. Екологічні проблеми урбанізованих територій.
  Білик Ю.А., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Кучеренко Л.В.
  Читати у форматi PDF
 16. Містоекологічні основи розвитку рекреаційної діяльності як соціально-екологічного явища.
  Горун Є.О., ст. гр. БМ–07, науковий керівник – асистент Потапова Т.Е.
  Читати у форматi PDF
 17. Дослідження характеристик та використання піноутворювачів для приготування пінобетону.
  Діденко А.Ф., ст. гр. БМ–07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 18. Енерговідбиваюча плитка для оздоблення фасадів.
  Іскра М.А., ст. гр. БМ–07, науковий керівник – к.т.н., доцент Швець В.В.
  Читати у форматi PDF
 19. Транспортні проблеми сучасного міста.
  Круть В.В., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – асистент Гарнага В.Л.
  Читати у форматi PDF
 20. Основні тенденції озеленення вищих навчальних закладів.
  Малачковська Р.І., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Кучеренко Л.В.
  Читати у форматi PDF
 21. Виробництво бетону на основі термопластичного сірчаного в’яжучого.
  Кухарчук В.В., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 22. Пасаж та його містоформуючий потенціал.
  Морозова А.С., ст. гр. БМ–07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковальський В.П.
  Читати у форматi PDF
 23. Екологічна оцінка будівельних матеріалів.
  Мищишин Н.А., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Очеретний В.П.
  Читати у форматi PDF
 24. Архітектура м. Вінниці, проблеми та шляхи вирішення.
  Ососков І.О., ст. гр.. БМ-07, науковий керівник – к.арх..н., доцент Смоляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 25. Підвищення пластичної міцності на початковій стадії формування структури поризованих будівельних сумішей.
  Очеретний В.П., к.т.н., доцент, Бондар А.В., аспірант.
  Читати у форматi PDF
 26. Розгляд розвитку міської інфраструктури при будівництві містоформуючих обєктів на прикладі інфраструктури біля стадіону до Євро-2012 у м. Львові.
  Пікуліна К.О.,науковий керівник – ст. викладач , к. т. н. Кучеренко Л.В.
  Читати у форматi PDF
 27. Основні шляхи впровадження проектів енергозбереження в житловому секторі міста Вінниці.
  Риндюк С.В., аспірант, Краєвський С.О., ст. гр. ПЦБМН – 10, науковий керівник – д.т.н., професор Дудар І.Н.
  Читати у форматi PDF
 28. Механізація оздоблювальних робіт.
  Стрілець Я.О., ст. гр. БМ–08, науковий керівник – к.т.н., доцент Кучеренко Л.В.
  Читати у форматi PDF
 29. Державна підтримка виробництва пшениці.
  Білокур К.В., ст. гр. МОб-07, науковий керівник – к.е.н., доцент Заюков І.В.
  Читати у форматi PDF
 30. Сучасний стан та напрямки сприяння розвитку малого бізнесу в Україні.
  Богатир О.В., ст. гр. МОб-07, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р.
  Читати у форматi PDF
 31. Роль малої енергетики в енергетичному забезпеченні економіки України.
  Бондар Н.П., ст. гр. МОб-07, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р.
  Читати у форматi PDF
 32. Промисловість будівельних матеріалів як складова будівельного комплексу України.
  Градомська В.Ю., ст. гр. МОб-07, науковий керівник – к.е.н. Сердюк Т. В.
  Читати у форматi PDF
 33. Організаційно-економічні заходи встановлення торгівельного балансу України.
  Лиса О.І., ст. гр. МОб-07, науковий керівник – д.т.н., професор Сердюк В.Р.
  Читати у форматi PDF
 34. Шляхи підвищення експортного потенціалу зернових та технічних культур.
  Маковійчук О.П. ст. гр. МОб-07, науковий керівник – доц., к.е.н. Сердюк Т.В.
  Читати у форматi PDF
 35. Проблеми і перспективи використання пінобетонів у сучасному будівництві.
  Маліцький М.С., ст. гр. МОб-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Христич О.В.
  Читати у форматi PDF
 36. Сучасний ринок конструкцуійно-теплоізоляційних матеріалів і тенденції його розвитку.
  Сапигора В.А., ст. гр. МОб-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Христич О.В.
  Читати у форматi PDF
 37. Моделювання сталебетонного перекриття по профнастилу. Техніко-економічне порівняння з класичним конструктивним рішенням.
  Тесля О.А., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Попов В.О.
  Читати у форматi PDF
 38. Відновлення показників морального зносу в будівлях перших масових серій забудови.
  Колесник А.О., ст. гр. 2Б-07, Атаманенко М.Б., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Андрухов В.М.
  Читати у форматi PDF
 39. Теплоізоляційний захист будівель з використанням місцевих матеріалів.
  Кошівський О.С., науковий керівник - к.т.н., доц. Попович М.М.
  Читати у форматi PDF
 40. Порівняльна оцінка ефективності армування ґрунту вертикальними стержнями з різних матеріалів.
  Неволя Л.І., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Маєвська І. В.
  Читати у форматi PDF
 41. Комп’ютерна програма розрахунку критичного навантаження металевих циліндричних стержневих покриттів.
  Антонюк В.П., ст. гр. 1Б-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 42. Розрахункове обґрунтування фундаментної конструкції будівлі школи в м. Київ.
  Ратушна А.М., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – д.т.н., професор Моргун А.С.
  Читати у форматi PDF
 43. Розрахунок металевого циліндричного стержневого покриття з використанням методу розкладання на плоскі грані та програмного комплексу ЛИРА.
  Онищук Д.І., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 44. Вплив рухомого снігового навантаження на циліндричні стержневі покриття.
  Пічкур А.В. Науковий керівник - доц., к. т. н. Сіянов О.І.
  Читати у форматi PDF
 45. Сингулярні фундаментальні рішення механіки грунтів.
  Балатюк А.Д., ст. гр. 1Б-08 , науковий керівник – д.т.н., професор Моргун А.С.
  Читати у форматi PDF
 46. Екологія житла через використання нових матеріалів.
  Зайцева А.Ю., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Попович М.М.
  Читати у форматi PDF
 47. Використання технологій інтегрованого проектування для підвищення інвестиційної привабливості будівництва.
  Матвійчук В. В. Науковий керівник – доц., к. т. н. Андрухов В.М.
  Читати у форматi PDF
 48. Лінійна задача механіки грунтів від дії одиничного навантаження всередині масиву.
  Франчук О.В., ст. гр. 1Б-08, науковий керівник – д.т.н., професор Моргун А.С.
  Читати у форматi PDF
 49. Болонський процес в Україні.
  Христюк К.М., ст. гр. 2Б-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Попович М.М.
  Читати у форматi PDF
 50. Розрахункове обґрунтування за методом граничних елементів оптимального варіанту пальового поля будівлі.
  Ніцевич А.В., аспірант, Шевчук Ю.Ю., ст. гр. 2Б-07, науковий керівник – д.т.н., професор Моргун А.С.
  Читати у форматi PDF
 51. Захист фундаментів та стін підвалин з використанням синтетичних смол полімерів та бітумів.
  Шліхта О.О., ст. гр. 2Б-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Попович М.М.
  Читати у форматi PDF
 52. Технологія та устаткування для гідроімпульсного нагнітання скріпних розчинів в грунтовий масив.
  Бадьора Н. П., магістрант, науковий керівник – к. т. н., професор Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 53. Енергоощадність в системах вентиляції.
  Бакалюк М. В., ст. гр. ТГ-10мі, науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Риндюк В. І.
  Читати у форматi PDF
 54. Устаткування для аерозольного розпилення рідин в повітряному середовищі.
  Галянт С. В., ст. гр. 1БТ-07, науковий керівник – к. т. н., професор Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 55. Електричні системи опалення приватних будинків.
  Жорноклей С.О., ст. гр. 1БТ-09, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Джеджула В. В.
  Читати у форматi PDF
 56. Теплові труби та перспективи їх використання.
  Задорожна А. А., ст. гр. 2БТ-07, науковий керівник – к.т.н., професор Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 57. Шляхи енергоощадності в системах опалення та гарячого водопостачання житлових будівель.
  Іванченко С. М., ст. гр. ТГ-10мі, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF
 58. Ефективні сучасні системи опалення багатоповерхових житлових будівель із вбудованими приміщеннями спеціального призначення.
  Кадочнікова І. О., ст. гр. 2ТГ-10сп, Бегебко Н. В., ст. гр. 1ТГ-10сп, науковий керівник – к. т. н., професор Коц І. В.
  Читати у форматi PDF
 59. Енергоефективні відновлювальні джерела теплопостачання.
  Кощеєв І.А., ст.гр.1БТ-08, науковий керівник – к.т.н., професор Ратушняк Г.С.
  Читати у форматi PDF
 60. Інноваційні енергоефективні технології в системах вентиляції житлових будівель.
  Кулик Л. П., ст. гр. ТГ-10мі, науковий керівник – к. т. н., професор Ратушняк Г. С.
  Читати у форматi PDF
 61. Устаткування для інтенсивного сушіння деревини.
  Марущак І.А., ст. гр. 2БТ-07, науковий керівник – к. т. н., професор Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 62. Автоклавна обробка будівельних виробів.
  Павлюк О. І., ст. гр. 2БТ-08, науковий керівник – асистент Колісник О.П.
  Читати у форматi PDF
 63. Використання індуктивного нагрівного обладнання для системи опалення і гарячого водопостачання офісного приміщення.
  Рак Н. В., гр. ТГ-10мі, науковий керівник – к. т. н., професор Коц І.В.
  Читати у форматi PDF
 64. Параметри стану, спостереження, управління та збурення системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів.
  Румянцева Т. Ю. Науковий керівник – проф., д. т. н. Ткаченко С. Й.
  Читати у форматi PDF
 65. Математичне моделювання інфрачервоних газових установок.
  Троян С.А., ст. гр. 1БТ-07, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Риндюк В.І.
  Читати у форматi PDF
 66. Енергоефективність системи створення клімату в громадських приміщеннях.
  Шевчук О.В., ст. гр. 1БТ-09, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Джеджула В. В.
  Читати у форматi PDF
 67. Застосування комплексних теплофізичних характеристик органічних сумішей в математичних моделях біотехнологій.
  Дишлюк С.В., ст. гр. ТЕ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 68. Особливості сушіння сільськогосподарської сировини в сушарках з рециркуляцією теплоносія.
  Доманський В. , ст. гр. ТЕ-07, науковий керівник – асистент Співак О.Ю.
  Читати у форматi PDF
 69. Застосування математичних методів в задачах енергетичного менеджменту.
  Калінчак Н.Б., Семенько Б.І., ст.гр.ЕМ-10мі, науковий керівник – к.т.н., доцент Головченко О.М.
  Читати у форматi PDF
 70. Акумулятори теплоти в системі теплохолодопостачання.
  Керн А.А., ст. гр. ТЕ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Степанов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 71. Розробка ТЕЦ на твердому паливі.
  Куцак О.В., ст. гр. ТЕ-07; Явний А.А., ст.гр. ТЕ-07; Бахновський Я.П., ст.гр. ТЕ-07, наукові керівники – к.т.н., професор Чепурний М,М.; к.т.н., доцент Степанов Д.В.; к.т.н., старший викладач Степанова Н.Д.
  Читати у форматi PDF
 72. Застосування когенераційних технологій в енергетичних системах з альтернативними енергоносіями.
  Леонова О.В., ст. гр. ТЕ-10мн, науковий керівник – д.т.н., професор Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 73. Конденсаційні котли. Методика розрахунку.
  Франко В.В. Науковий керівник – доц., к. т .н. Cтепанов Д. В.
  Читати у форматi PDF
 74. Застосування альтернативних джерел енергії в системі теплопостачання.
  Хабінець Б.В. Науковий керівник – проф., д. т. н. Ткаченко С.Й.
  Читати у форматi PDF
 75. Показники економічної ефективності теплонасосних станцій для систем теплопостачання.
  Шевченко О. В. Науковий керівник – доц., к. т. н. Остапенко О. П.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет