XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Оргкомітет

 1. Леонтьєв В.О., к.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Кухарчук В.В., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент – вчений секретар оргкомітету
 4. Грабко В.В., д.т.н., професор – член оргкомітету
 5. Мокін Б.І., д.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Бурбело М.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету
 8. Кутін В.М. , д.т.н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція електричних станцій і систем
 3. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
 4. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
 5. Секція електромеханічних систем автоматизації

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕЕМ

 1. Використання вітроенергетичних установок на залізниці the use of wind turbines on the railway
  Базалицький В.П., магістрант,науковий керівник – проф., д. т. н. Мокін Б.І.
  Читати у форматi PDF
 2. До питання підвищення курсової стійкості колісного транспортного засобу на поворотах та його екологічності.
  Фолюшняк О.Д., ст. гр. ЕПАмн-10, Науковий керівник – проф., д.т.н. Мокін Б.І.
  Читати у форматi PDF
 3. Методи діагностування електропривода електровоза.
  Лобатюк Ю.А., ст. гр. ЕПАмн-10, Мокін Б.І., д.т.н., професор, Мокін О.Б., к.т.н., доцент.
  Читати у форматi PDF
 4. Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об’єкта.
  Євтухівський М.В., ст. гр. ЕМп-08, науковий керівник – д.т.н., професор Грабко В.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни.
  Граняк В.Ф., ст. гр. ЕПА-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Богачук В.В.
  Читати у форматi PDF
 6. Пристрій для діагностування повітряних високовольтних вимикачів.
  Бомбик В.С., ст. гр. ЕМп-08, науковий керівник – д.т.н., професор Грабко В.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Економія паливно-енергетичних ресурсів ЗАТ "Деражнянський молокозавод".
  Барсегян С.А., ст. гр. 2ЕСЕ-07, науковий керівник - асистент Волоцький А.М.
  Читати у форматi PDF
 8. Місцеве регулювання напруги з використанням конденсаторних батарей.
  Богданова М. С., ст. гр. 1ЕСЕ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Терешкевич Л. Б.
  Читати у форматi PDF
 9. Самонесучі кабелі із зшитого поліетилену.
  Ємельянов О.О., ст. гр. 3Е-10, науковий керівник - асистент Кравець О.М.
  Читати у форматi PDF
 10. Оптимальне під’єднання групи трифазних чотирипровідних ЛЕП з несиметричними навантаженнями до збірних шин ТП.
  Кошкалда В.О., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доцент Терешкевич Л.Б.
  Читати у форматi PDF
 11. Дослідження якості освітлення інженерних споруд на базі сучасних програмних комплексів.
  Логвиненко О.В., ст. гр. 4ЕСЕ-08, науковий керівник – асистент Волоцький А. М.
  Читати у форматi PDF
 12. Деякі питання використання програмного комплексу „Електрик” для проведення практичних задач зі спеціальних дисциплін.
  Мазур А.О., ст. гр. 4ЕСЕ-08, науковий керівник – асистент Волоцький А.М.
  Читати у форматi PDF
 13. Розрахунок поетапного впровадження конденсаторних установок в розподільній мережі енергопостачальних компаній при дефіциті кошті.
  Миндюк А.Б., науковий керівник - к.т.н., доцент Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF
 14. Розподілення втрат активної потужності з урахуванням оптимальних значень вхідних реактивних потужностей.
  Мусійчук С.А., магістрант, науковий керівник - д.т.н., професор Бурбело М. Й.
  Читати у форматi PDF
 15. Паливні елементи - перспектива розвитку електроенергетики.
  Никитенко Ю.В., ст. гр. 3Е-10, науковий керівник – д.т.н., професор Бурбело М. Й.
  Читати у форматi PDF
 16. Спрощення методики розрахунку плати за реактивну енергію
  Слободянюк О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Демов О.Д.
  Читати у форматi PDF
 17. Розрахунок освітлення за допомогою програми DIALUX.
  Співак П.В., ст. гр. 2ЕСЕ-07, науковий керівник – асистент Кравець О.М.
  Читати у форматi PDF
 18. Відходи виробництва та вторинна сировина як альтернативні джерела електроенергії.
  Трубніков В. Ю., ст. гр. ЕМ-07. науковий керівник – асистент Шуллє Ю. А.
  Читати у форматi PDF
 19. Ефективність застосування вентильних симетрувальних пристроїв.
  Якубовський А. А., ст. гр. 2ЕСЕ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Бурбело М.Й.
  Читати у форматi PDF
 20. Практичні аспекти розробки дистанційного курсу „Електротехнічні матеріали”.
  Буряк О. М., ст. гр.1-ЕС-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Бевз С. В.
  Читати у форматi PDF
 21. Визначення роботоздатності складного об’єкта діагностування з використанням нечіткого моделювання.
  Горчинський О.О., ст. гр. 1-ЕС-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 22. Керування електричним обладнанням за допомогою промислових контролерів Логиконт S200.
  Кириченко В.Ф., ст. гр.3ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 23. Критеріальне моделювання якості функціонування електричних систем.
  Кузьмик О.В.,науковий керівник – доц., к.т.н. Комар В.О.
  Читати у форматi PDF
 24. Визначення місця пошкодження в повітряних мережах з використанням штучних нейронних мереж.
  Лісовська Т. М., ст. гр. 1-ЕС-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 25. Моделювання режимів роботи лопаті ВЕС з асинхронним генератором.
  Малогулко Ю.В. Науковий керівник – доц., к.т.н. Кулик В.В.
  Читати у форматi PDF
 26. Контроль ізоляції в розподільних мережах змінного струму.
  Мельник Ю.М., ст. гр. 1-ЕС-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 27. Безпека виконання ремонтних робіт під напругою на ЛЕП 330 – 750 кв.
  Радзієвський О.В., науковий керівник – проф., д.т.н. Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 28. Методи і засоби підвищення ефективності заходів зменшення втрат електроенергії в низьковольтних мережах
  Сідоренко В.Ю., науковий керівник - доц., к.т.н. Кулик В.В.
  Читати у форматi PDF
 29. Методи розрахунку нормальних режимів електричних систем.
  Фіник В. О., ст.гр.1-ЕСМ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Кулик В.В.
  Читати у форматi PDF
 30. Підвищення ефективності роботи малих ГЕС в електричній мережі
  Хоменко В.О., науковий керівник - проф., д.т.н. Лежнюк П.Д.
  Читати у форматi PDF
 31. Захист від замикання на землю обмотки статора синхронного генератора.
  Шпачук О. О., ст. гр. 1-ЕС-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет