XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Оргкомітет

 1. Петрук В. Г., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ранський А. П., д. х. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Мокін В. Б., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Буяльська Т. Б., к. філос. н., професор – член оргкомітету
 5. Євсєєв Л.Г., к.п.н., професор – член оргкомітету
 6. Боцула М. П., к. т. н., доцент, докторант – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція екології та екологічної безпеки
 3. Секція комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля
 4. Секція хімії та хімічної технології

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕК

 1. Моделювання процесів у просторово-розподілених екологічних мережах з використанням обчислювального кластеру.
  Булига В.Ю., науковий керівник – проф., д.т.н., Мокін В.Б.
  Читати у форматi PDF
 2. Екологічні проблеми якісного водозабезпечення м. Вінниці та Вінницької області.
  Гайдей Ю.А., ст. гр. 1ЕКО-07, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В.Г.
  Читати у форматi PDF
 3. Система автоматизації розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу для цукрової промисловості.
  Гурко О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Горячев Г. В.
  Читати у форматi PDF
 4. Дослідження умов створення екологічної мережі Немирівського району.
  Коріненко М. С., науковий керівник –доц. к.т.н., Іщенко В. А.
  Читати у форматi PDF
 5. Гетерометалічні сполуки купруму (ІІ) або ніколу (ІІ) і лужноземельних елементів з N1, N4-БІС (саліциліден) ізосемикарбазидом.
  Панченко Т. І., ст. гр. 1ЕКО-10мн, науковий керівник – к.х.н., доцент Євсєєва М. В.
  Читати у форматi PDF
 6. Технологія геостатистичного аналізу даних моніторингу атмосферного повітря м. Вінниці
  Семчук Ю.С., науковий керівник – професор, д.т.н Мокін В.Б.
  Читати у форматi PDF
 7. Рідкофазне окислення альдегідів.
  Сидорчук Ю. Ю., науковий керівник – доц., к.х.н. Прокопчук С. П.
  Читати у форматi PDF
 8. Розробка програмних засобів моделювання параметрів транспортних потоків та ідентифікація геоінформаційних моделей технічних засобів дорожнього руху.
  Сторчак В. Г., Гавенко О. В., Медведєв І. О., науковий керівник – проф., д.т.н. Мокін В.Б.
  Читати у форматi PDF
 9. Вплив якості води на розвиток ярового ячменю.
  Томчук А. В., науковий керівник – к. с.-г. н., доцент Бобко О. О.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет