XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ та МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

9 березня, 14:30, ауд. 7212
10 березня, 14:30, ауд. 7212
Голова секції: д.т.н., професор Мокін В.Б.
Заступник голови: к.т.н., доцент Горячев Г.В.
Секретар: асистент Скорина Л.М.

 1. Огляд створених кафедрою ММСС та впроваджених в Україні у 2010 році комп’ютеризованих систем моніторингу та контролю стану довкілля. Про співпрацю з Вінницькою міськрадою та про напрямки робіт у 2011 р.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор.
 2. Нові версії автоматизованих систем екологічного моніторингу та контролю центральних та регіональних підрозділів Мінприроди станом на початок 2011 р.
  Боцула М.П., к.т.н., доцент.
 3. Автоматизована система моніторингу та управління науково-навчальним процесом магістерської підготовки.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Бевз С.В., к.т.н., доцент, Бурбело С.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 4. Web-сервіс формування звітності підсистеми «Викиди» АСУ «ЕкоІнспектор» Держекоінспекції Мінприроди.
  Горячев Г.В., к.т.н., доцент, Жуков С.О., к.т.н., доцент.
 5. Створення бази геоданих моніторингу довкілля Вінницької області в ArcGIS 10.
  Крижановський Є.М., к.т.н., старший викладач, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент.
 6. Аналіз характеристик для моделювання паводків з використанням геоінформаційних технологій.
  Скорина Л.М., асистент.
 7. Новий інструментарій пошуку екологічної інформації ітеративним методом.
  Коновалюк Ю.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 8. Новий підхід до оцінювання якості електронних навчальних матеріалів.
  Моргун І.А., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.
 9. Розробка програмних засобів моделювання параметрів транспортних потоків та ідентифікація геоінформаційних моделей технічних засобів регулювання дорожнього руху.
  Сторчак В. Г., асистент, Гавенко О.В., аспірант, Медведєв І.О., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 10. Новий підхід до розробки інтелектуальних засобів обробки екологічної інформації.
  Кульомін Д.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 11. Розробка геоінформаційної системи моніторингу довкілля м. Вінниці за даними міської санепідемстанції та ВАТ "Вінницяводоканал".
  Стримба А.І., Цихун А.П., ст. гр. 2ЕКО-10сп, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Крижановський Є.М.; Варгатюк Е.А., Бібік Д.В., Кельман А.А., ст. гр. 2ЕКО-10сп, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 12. Розробка проекту екологічної мережі м. Вінниці.
  Нагорна А.В., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б., консультант – к.т.н., ст. викладач Крижановський Є.М.
 13. Інформаційна технологія геостатистичного аналізу даних моніторингу довкілля на основі моделей екологічних процесів.
  Семчук Ю.С., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 14. Новий підхід до моделювання якості води у річкових системах з використанням засобів паралельних обчислень.
  Булига В.Ю., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 15. Інформаційна технологія автоматизованої обробки параметрів стану довкілля на основі бази знань методик їх оцінювання.
  Васильчук А.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П., консультант – к.т.н., ст. викладач Крижановський Є.М.
 16. Інформаційна технологія автоматизованої синхронізації результатів ідентифікації бази знань розподіленої СППР.
  Богомолов Ю.С., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 17. Система автоматизації розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу для цукрової промисловості.
  Гурко О.В., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 18. Автоматизація електронного документообігу відділу моніторингу Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.
  Зелениця Л.В., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 19. Розробка Web-порталу еколого-соціальної мережі.
  Шуляк Д. О., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 20. Використання хмарних технологій обчислень для задач екологічного моніторингу.
  Боярський В.Ю., ст. гр. 1КН-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 21. Web-сервіс розрахунку приземних концентрацій викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел.
  Антонець Я.В., ст. гр. 1КН-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 22. Автоматизація розрахунку зон санітарної охорони II та III поясів для артезіанських свердловин природокористувачів.
  Міньківська А.Г., ст. гр. 2ЕКО-10мі, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 23. Розробка електронних паспортів на колодязі м. Вінниця за даними міської СЕС.
  Миколайчук К.В., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 24. Моніторинг забруднення колодязної води Замостянського району міста Вінниця за даними міської СЕС.
  Толстой О.Л., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 25. Врахування типових способів завдання нормативів ГДС у підсистемі «Вода та скиди» АСУ ЕкоІнспектор Держекоінспекції Мінприроди.
  Дрижук Р.С., ст. гр. 1КН-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.
 26. Розробка системи керування даними ГІС-сервера «Панорама» та адаптування wiki-сервіса до задач технічної підтримки.
  Брилянт В.О., ст. гр. 1КН-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.
 27. Створення автоматизованої системи параметрів протипаводкових споруд.
  Муляр Г.В., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.
 28. Дослідження впливу гідрометеорологічних параметрів на утворення паводків.
  Проходець Л.А., ст. гр. 2ЕКО-07, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет