XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Оргкомітет

 1. Азаров О. Д., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Перевозніков С. І., д. т. н., професор – член оргкомітету
 3. Пєтух А. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Ткаченко О. М. к. т. н., доцент – заступник голови оргкомітету
 5. Лужецький В. А., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Михалевич В.М., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Степанова І. С., к. філол. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція комп’ютерної інженерії
 3. Секція управління інформаційною безпекою
 4. Секція програмного забезпечення
 5. Секція комп’ютерних наук
 6. Секція захисту інформації
 7. Секція математики

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Оцінювання ефективності політики інформаційної безпеки підприємства.
  Бейгельман Р.О., ст.гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к.т.н., доцент Гульчак Ю.П.
  Читати у форматi PDF
 2. Алгоритми розпізнавання образів для мобільного робота класу Robotino.
  Сулима О.С., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., проф. Месюра В.І.
  Читати у форматi PDF
 3. Застосування нечіткої логіки в сисмемах керування.
  Анісімова К.Ю., ст.гр. 1КІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Семеренко В.П.
  Читати у форматi PDF
 4. Розробка системи обліку матеріальних цінностей установи.
  Барабанова Л.Л., ст.гр. 1КС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Гороховський О.І.
  Читати у форматi PDF
 5. Захист інформаційної системи від спаму в глобальних комп’ютерних мережах.
  Беньківський А.К., науковий керівник – к.т.н., доцент Суприган О.І.
  Читати у форматi PDF
 6. Автоматизована система перевірки текстів на плагіат.
  Білоус І.А., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В.В., доц., к.т.н. Кузьмін Є. В.
  Читати у форматi PDF
 7. Захищена база даних локомотивного депо.
  Богатирьова В.В., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В.А.
  Читати у форматi PDF
 8. Спеціалізовані пошукові системи для глобальної мережі.
  Боднар П.В., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В.В., доц., к.т.н. Рейда О. М.
  Читати у форматi PDF
 9. Collision Avoidance Systems For Unmanned Aerial Vehicles.
  Борщова І.П., науковий керівник – к.філ.н., доцент Степанова І.С.
  Читати у форматi PDF
 10. Система стеганографічного захисту ключової інформації.
  Гладьо А.І., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник - к.т.н., доцент Войтович О.П.
  Читати у форматi PDF
 11. Програмний засіб для захисту від копіювання і використання.
  Гончар С.І., науковий керівник – ст. викладач Каплун В.А.
  Читати у форматi PDF
 12. Захист бази даних для мережі магазинів.
  Гончар А.І., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В.А.
  Читати у форматi PDF
 13. Метод формування правил перестановки.
  Горбенко І.С., ст.гр. ЗІ-10мн, науковий керівник – д.т.н., професор Лужецький В.А.
  Читати у форматi PDF
 14. Двоетапна стратегія пошуку найближчого сусіда у векторних кодових книгах.
  Грійо Тукало О.Ф., ст.гр. 1КІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ткаченко О. М.
  Читати у форматi PDF
 15. Алгоритм оцінювання ризиків інформаційної безпеки підприємства.
  Губернаторов О.А., ст.гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к.т.н., доцент Гульчак Ю.П.
  Читати у форматi PDF
 16. Захист електронних платежів на основі протоколу ІРsec.
  Губернаторов О.А., ст.гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтович О.П.
  Читати у форматi PDF
 17. Cистема контролю доступу на основі Аналізу дескрипторів безпеки та списків контролю доступу.
  Гудзь В.В,ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник - к.т.н., доцент Войтович О.П.
  Читати у форматi PDF
 18. Векторне квантування коефіцієнтів ортогональних дискретних перетворень.
  Данилюк А.М., ст.гр. 1ПЗ-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Майданюк В.П.
  Читати у форматi PDF
 19. Розв’язок задач паралельнх обчислень за допомогою Map/Reduce алгоритму.
  Джадан Р.В., ст.гр. 1КН-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Хазін М.Б.
  Читати у форматi PDF
 20. Сегментація мовленнєвих сигналів при створенні акустичних баз даних..
  Дзісь О.В., ст.гр. 1КІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ткаченко О. М.
  Читати у форматi PDF
 21. Сучасні технології розробки Web-додатків у соціальних мережах.
  Доценко О.В., ст.гр. 2КІ-07, науковий керівник – асистент Кисюк Д.В.
  Читати у форматi PDF
 22. Реалізація тіней у трьохвимірній графіці.
  Друзюк Б.А., ст.гр. 1ПІ-07 науковий керівник – д.т.н., професор Романюк О.Н.
  Читати у форматi PDF
 23. Спосіб поєднання завадостійкого кодування та потокового шифрування.
  Дубров О.Ф., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник – к.т.н., доцент Семеренко В.П.
  Читати у форматi PDF
 24. Самокалібрування характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю.
  Кириленко Д.О., ст.гр. 1КІ-07, наукові керівники – д.т.н., професор Азаров О.Д., аспірант Дудник О.В.
  Читати у форматi PDF
 25. Розробка frontend-частини системи сайтів ініткі та кафедр на основі аналізу дій відвідувачів.
  Закурений І. В., Блажченко С. П., науковий керівник – к. т. н Кадук О. В.
  Читати у форматi PDF
 26. Вдосконалення методів прогнозування часових рядів.
  Ковальчук В.О., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Колесницький О.К.
  Читати у форматi PDF
 27. Розробка засобів реалізації web-сайту "Інтернет-аптека".
  Колісніченко С.Б., Чухно Б.О., наукові керівники – доц., к.т.н. Кузьмін Є.В., доц. к.т.н. Войтко В.В.
  Читати у форматi PDF
 28. Застосування генетичних алгоритмів для розв'язання задачі комівояжера.
  Коломієць О.Я., ст.гр. 1КІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Семеренко В.П.
  Читати у форматi PDF
 29. The Method of a Fast Filtering For Noise Reduction In Automatic speech recognition.
  Сегеда А.Є., науковий керівник – Магас Л.М.
  Читати у форматi PDF
 30. Кодування і декодування кодів Ріда-Соломона.
  Косенко В.Я., науковий керівник – доц. к.т.н В.П. Семеренко
  Читати у форматi PDF
 31. Сучасні засоби резервного копіювання і захисту ОС: набір утиліт Acronis True Image Home 3011 і Acronis True Image Home 2011 і Microsoft Backup & Recovery.
  Кравець С. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Катєльніков Д. І.
  Читати у форматi PDF
 32. Розробка автоматизованої системи керування транспортним засобом.
  Крищук С.О., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н. Кузьмін Є.В., к.т.н., доцент Войтко В.В.
  Читати у форматi PDF
 33. Порівняльний аналіз сучасних підходів вирішення задач прийняття рішень.
  Кузьміна Н. Ф., науковий керівник – проф., д.т.н. Пєтух А.М.
  Читати у форматi PDF
 34. Розробка гри засобами Flash технологій з елементами штучного інтелекту.
  Левицький В.Г., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Обідник Д.Т.
  Читати у форматi PDF
 35. Шифрування даних на основі перестановок.
  Нетяга І.В., ст.гр. БС-08, науковий керівник – д.т.н., професор Лужецький В.А.
  Читати у форматi PDF
 36. Особливості розробки систем адміністрування сайтами з використанням php мови програмування.
  Панчук Г.О., ст.гр. 2ПЗ-10сп, науковий керівник – к.т.н, ст. викладач Рейда О.М.
  Читати у форматi PDF
 37. Оптимізація роботи з масивами при програмній реалізації фрактального ущільнення зображень.
  Папернюк С.Л., ст.гр. 1ПЗ-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Майданюк В.П.
  Читати у форматi PDF
 38. Розробка USB-концетратора.
  Підгурський І.С., ст.гр. 2КІ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Цирульник С.М.
  Читати у форматi PDF
 39. Методи покращення структури цифрових зображень отриманих системами зондування земної поверхні.
  Пугачова Є.Н., ст.гр. 2ПЗ-10сп, науковий керівник – к.т.н, ст. викладач Рейда О.М.
  Читати у форматi PDF
 40. Цифровий обчислювальний пристрій для ЦАП із ваговою надлишковістю.
  Росощук А.В., ст.гр. 2КІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Азаров О.Д.
  Читати у форматi PDF
 41. Класифікація та порівняльний аналіз сучасних ігрових програм.
  Савальчук Т. В., ст. гр. 1 ПІ -08, ст. гр. 1 ПІ -08, науковий керівник – к.т.н., доц. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 42. Розробка засобів реалізації презентаційних відеоматеріалів для web-ресурсів.
  Саміленко В. В., Стахов А. О., науковий керівник – доц., к. т. н. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 43. Анімаційне та програмне забезпечення ігрових ситуацій засобами Flash технологій.
  Синенький М.Л., ст.гр. 1ПЗ-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Обідник Д.Т.
  Читати у форматi PDF
 44. Використання OpenGL для візуалізації 3D даних отриманих LIDAR пристроями.
  Собко О.О., ст.гр. 2ПЗ-10сп, науковий керівник – к.т.н, ст. викладач Рейда О.М.
  Читати у форматi PDF
 45. Система дослідження мовних сигналів.
  Сорочишин С.М., ст.гр. 1КІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Гороховський О.І.
  Читати у форматi PDF
 46. Дослідження структури даних «декартове дерево».
  Стах О.С., ст.гр. БС-07, науковий керівник – д.т.н., професор Лужецький В.А.
  Читати у форматi PDF
 47. Кодування відеозображень з детектуванням руху.
  Стахов А.О., ст.гр. 1ПЗ-10мн, науковий керівник – к.т.н., доцент Майданюк В.П.
  Читати у форматi PDF
 48. Кластерний аналіз надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті з використанням відстані та ступені близькості між такими ситуаціями.
  Петришин С.І., ст.гр. 2ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 49. Ряди Фур'є в середовищі MathCad.
  Кравчук С.В., Дзюбенко В.І., науковий керівник – доц., к.п.н. Ковальчук М.Б.
  Читати у форматi PDF
 50. Інтелектуальна система розпізнавання мімічних виразів обличчя людини.
  Седлецький М.В., ст.гр. 2ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 51. Формула Ейлера та приклади її застосування.
  Бондар О.Ю., ст.гр. ТЕ-08, Павлюк О.І., ст.гр. 2ТГ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Краєвський В.О.
  Читати у форматi PDF
 52. До питання якісної обробки інформації в логіко-часовому середовищі.
  Куцевалов О.І., ст.гр. 4Е-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Сачанюк-Кавецька Н.В.
  Читати у форматi PDF
 53. Задачі, що приводять до поняття функціонала.
  Павлюк О.І., ст.гр. 2ТГ-08, Бондар О.Ю., ст.гр. ТЕ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Краєвський В.О.
  Читати у форматi PDF
 54. Деякі методи обчислення визначників.
  Баландіна Ю.І., Івасюк Т.П., ст.гр. УБ-10, науковий керівник - д.пед.н., професор Клочко В.І.
  Читати у форматi PDF
 55. Комп’ютерні засоби та моделі захисту інформації на основі нечітких множин.
  Пінчук В.П., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник – к.т.н., професор Кондратенко Н.Р.
  Читати у форматi PDF
 56. Розпізнавання тривимірних зображень.
  Степанчук О.В., ст.гр. 2КН-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 57. Нейромережева інтелектуальна система розпізнавання текстової інформації.
  Тупачова Н.М., ст.гр. 2ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 58. Розробка методу розв’язання багатокритеріальної задачі про призначення великої розмірності.
  Хрущак В.В., ст.гр. 1КН-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Хазін М.Б.
  Читати у форматi PDF
 59. Аналіз особливостей застосування CRM-систем та технологій їх реалізації.
  Гнаповська Л.М., ст.гр. 1КН-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 60. Використання методів інтелектуального аналізу в стратегії CRM.
  Карпенко О.С., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 61. Система керування радіокерованим візком з використанням нечіткої логіки.
  Антонішен В.Д, ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 62. Модернізація мурашкового алгоритму для задач маршрутизації в мобільних мережах.
  Бевза Л.В, ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 63. Порівняльний аналіз методів кластерізації.
  Бурдега О.С., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Колесницький О.К.
  Читати у форматi PDF
 64. Розпізнавання радіокерованого візка з використанням нечіткої логіки.
  Гончарук В.С., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 65. Використання штучного інтелекту для інтелектуального аналізу контингенту студентів контрактної форми навчання у ВНЗ.
  Дікушина О.С., ст.гр. 2КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 66. Система аналізу надзвичайних ситуацій з використанням дерев рішень з нечіткою логікою.
  Жагловський В.Є., ст.гр. 2ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 67. Використання модуля інтелектуального аналізу даних в організації навчального процесу у ВНЗ.
  Заваденко В.В., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 68. Розробка On-line операційної системи для Web-середовища.
  Зозовський О.Л., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 69. Моделювання нагріву цистерн при надзвичайних ситуаціях на залізничному транспорті.
  Козачук А.В., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 70. Підсумовування розбіжних рядів.
  Машницький О.П., Писаренко І.Д., ст.гр. 2Б-09, науковий керівник – к.пед.н., доцент Клочко Н.О.
  Читати у форматi PDF
 71. Паралельно-ієрархічні перетворення.
  Крайсвітня О.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кокряцька Н.І.
  Читати у форматi PDF
 72. Ігри розуму відомого нобелівського лауреата Джона Неша Форбса.
  Яровенко АО., ст. гр. 2СІ-10, науковий керівник – к.пед.н., доцент Кашканова Г.Г.
  Читати у форматi PDF
 73. Нормалізатор циклічної групи в симетричній групі.
  Іванов І.А., ст.гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Барковська А.А.
  Читати у форматi PDF
 74. Інтелектуальний модуль для інформаційно-пошукової системи.
  Молодушко А.А., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 75. Підхід до аналізу рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу ВНЗ.
  Наумчук Л.М., ст.гр. 2КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 76. Особливості програмної реалізації паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ в задачах обробки зображень.
  Сугак І.М., ст.гр. 1КН-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А.А.
  Читати у форматi PDF
 77. Використання нейронних мереж в задачі класифікації об’єктів.
  Петрунько Л.Д., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Колесницький О.К.
  Читати у форматi PDF
 78. Застосування методів інтелектуального аналізу даних при колаборативній фільтрації.
  Сакалюк А.В., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О
  Читати у форматi PDF
 79. Використання інтелектуальних підходів для аналізу та моніторингу контингенту студентів ВНЗ.
  Семененко М.В., ст.гр. 2КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Савчук Т.О.
  Читати у форматi PDF
 80. Вибір і аналіз можливостей різних ядер систем дистанційного навчання для навчально-методичного центру МНС у Вінницької області.
  Урасов О.В., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 81. Використання генетичного алгоритму для навчання нейтронної мережі розпізнавання символів.
  Фурман Т.В., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Колодний В.В.
  Читати у форматi PDF
 82. Розробка та аналіз ядра для створення сайту навчально-методичного центру МНС Вінницької області.
  Якимчук Б.В., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Арсенюк І.Р.
  Читати у форматi PDF
 83. Оптимізація пошуку множини найкоротших шляхів для деяких окремих типів графів.
  Невідомий В.П., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., професор Месюра В.І.
  Читати у форматi PDF
 84. Стеганографічний засіб захисту зображень.
  Еннс І.В., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник – асистент Козлюк П.В.
  Читати у форматi PDF
 85. Інтелектуальна система ідентифікації нотних послідовностей.
  Малярчук М.М., ст.гр. 1ІС-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Сілагін О.В.
  Читати у форматi PDF
 86. Стеганографічний засіб захисту аудіо файлу.
  Оксимчук Д.С., ст.гр.1ЗІ-06, науковий керівник - асистент Козлюк П.В.
  Читати у форматi PDF
 87. Порівняння текстових документів у форматі *.doc.
  Томчук О.Ю., ст.гр. 1КС-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Гороховський О.І.
  Читати у форматi PDF
 88. Laser Therapy in Cancer Treatment.
  Усанова Н. В., Усанова М. В., науковий керівник – ст.. викл. Потупейко Л. М.
  Читати у форматi PDF
 89. WPF : нова технологія побудови графічних інтерфейсів.
  Харін В.О., ст.гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – к.т.н, доцент Катєльніков Д.І.
  Читати у форматi PDF
 90. Програмний засіб для захисту від несанкціонованого дослідження.
  Швидкий М. П., науковий керівник – ст. викл. Каплун В. А.
  Читати у форматi PDF
 91. Розробка пристрою дистанційного керування персональним компютером.
  Шевченко Т.Г., ст.гр. 2КІ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Цирульник С. М.
  Читати у форматi PDF
 92. Розробка алгоритмів керування мобільним роботом.
  Щаслива Л.О., ст.гр. 1КН-07, науковий керівник – к.т.н., професор Месюра В.І.
  Читати у форматi PDF
 93. Adobe Premiere Pro - сучасний програмний засіб для відеомонтажу.
  Янковський В.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Катєльніков Д. І.
  Читати у форматi PDF
 94. Розробка комп'ютерної системи доступу в приміщення.
  Янчук А.В., ст.гр. 2КС-10сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Гороховський О. І.
  Читати у форматi PDF
 95. Розробка засобів реалізації web-сайту навчального закладу.
  Ясинецька Т.Л., ст.гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Войтко В.В., доц., к.т.н. Рейда О. М.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет