XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оргкомітет

 1. Небава М. І., к. е. н., професор – голова оргкомітету
 2. Зянько В. В., д. е. н., професор – член оргкомітету
 3. Мороз О. О., д. е. н., професор – член оргкомітету
 4. Роїк О. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Чалюк П.В., к. е. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 3. Секція економіки промисловості та організації виробництва
 4. Секція управління інформаційною безпекою
 5. Секція фінансів та кредиту

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризовим ситуаціям.
  Крилов В.О., ст. гр. МОм-07, науковий керівник - к. ф.-м. н. , доц. Шиян А.А.
  Читати у форматi PDF
 2. Підходи до регулювання інвестиційної діяльності в Україні та світі.
  Вітюк А.В., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к.е.н., доцент Карачина Н.П.
  Читати у форматi PDF
 3. Аналіз інноваційної діяльності підпроємств машинобудівної галузі та шляхи її покращення.
  Хоменко Н.О., науковий керівник – ст. викладач, к. т. н. Ратушняк О.Г.
  Читати у форматi PDF
 4. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні.
  Черкасова Ю. І., науковий керівник – проф., к.е.н. Небава М. І.
  Читати у форматi PDF
 5. Особливості системного управління інвестиційною привабливістю підприємства.
  Богомолова Ю.Л., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
  Читати у форматi PDF
 6. Бізнес-планування сучасних підприємств.
  Дарвішева К.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Сільське господарство та перспективи його розвитку.
  Женіщук Н.М., ст. гр. 2МОф-07, науковий керівник, – асистент Рудковська О.Л.
  Читати у форматi PDF
 8. Інституційні умови розвитку венчурного бізнесу в Україні.
  Зянько В. В., науковий керівник – доц., к.е.н. Фурик В.Г.
  Читати у форматi PDF
 9. Проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу.
  Маркова Н.І., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Система антикризового управління акціонерним товариством.
  Найчук Н.В., наук. керівник – проф., д.е.н. Зянько В.В.
  Читати у форматi PDF
 11. Середньозважена вартість капіталу підприємства: підходи та особливості розрахунку.
  Поберезький В.П., ст. гр. 1МОф-07, науковий керівник, – асистент Наконечна Т.О.
  Читати у форматi PDF
 12. Ефективність використання фінансових ресурсів в системі бюджетних установ.
  Царук О.Ю., ст. гр. 2ФКмн-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
  Читати у форматi PDF
 13. Інвестиції як інструмент розвитку підприємства.
  Чайка Р.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
  Читати у форматi PDF
 14. Приховування інформації в зображеннях на основі рекурентних послідовностей.
  Іванішина Д.О., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Яремчук Ю.Є.
  Читати у форматi PDF
 15. Методи скремблювання цифрових зображень.
  Козел В.А., ст. гр. УБ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Яремчук Ю.Є.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет