XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


10 – 11 березня, 14:15, ауд. 2224
Голова секції: д.е.н., професор Зянько В.В.
Заступник голови: к.е.н., доцент Фурик В.Г.
Секретар: асистент Наконечна Т.О.

 1. Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва.
  Зянько В.В., д.е.н., професор.
 2. Деякі методологічні аспекти вивчення теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань з дисципліни „Фінанси підприємств”.
  Фурик В.Г., к.е.н., доцент.
 3. Тенденції зміни податкової системи України в сучасних умовах економічного розвитку.
  Стасюк Н.Л., к.е.н., доцент.
 4. Перспективи інноваційного розвитку підприємств машинобудування Вінниччини.
  Єпіфанова І.Ю., к.е.н., асистент.
 5. Професійна підготовка кадрів як елемент ефективного розвитку трудового потенціалу країни.
  Коваль Н.О., асистент.
 6. Методи управління функціями корисності учасників інвестиційного процесу.
  Журко Т. О., асистент.
 7. Управління формуванням і розподілом прибутку на підприємствах кондитерської галузі промисловості України.
  Кулик І.М., асистент.
 8. Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення.
  Рудковська О.Л., асистент.
 9. Механізм визначення ліквідаційної вартості підприємства при банкрутстві.
  Наконечна Т.О., асистент.
 10. Ефективність використання основних засобів на підприємстві.
  Добровольська І.В., асистент.
 11. Кредитна політика комерційного банку ВАТ «Укрексімбанк» та її результати.
  Посесор А.В., керуючий ВФ ВАТ «Укрексімбанк».
 12. Результати діяльності Вінницької філії АБ «Енергобанк» у 2010 р. та стратегія розвитку банку на 2011 р.
  Тептя О.В., заступник директора Вінницької філії АБ «Енергобанк».
 13. До питання якості підготовки фахівця-економіста у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
  Стахова О.А., викладач вищої категорії Вінницького технічного коледжу.
 14. Розвиток малих інноваційно активних підприємств на Вінниччині.
  Крива С.В., пошукач, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 15. Фактори формування інвестиційної привабливості підприємства.
  Самігулліна Ю.Р., аспірант.
 16. Особливості системного управління інвестиційною привабливістю підприємства.
  Богомолова Ю.Л., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 17. Управління фінансовим станом підприємства як засіб запобігання його фінансової кризи.
  Капиця Ю.О., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 18. Система антикризового управління акціонерним товариством.
  Найчук Н.В., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 19. Особливості аналізу кредитного портфелю комерційного банку.
  Захарченко О.А., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 20. Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства.
  Міленька Н.Е., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 21. Особливості аналізу ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
  Новарчук О.В., ст. гр. ФКмн-10, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 22. Основні напрями співпраці України з Міжнародним валютним Фондом та групою Всесвітнього банку.
  Микитюк В.С., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 23. Походження, суть і структура державного боргу та процес управління ним.
  Загородня К.Ю., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 24. Інституційні умови розвитку венчурного бізнесу в Україні.
  Зянько В.В., ст. гр.1МОф-07, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 25. Туреччина у світовій фінансовій системі.
  Гюмюш Озер, ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 26. Проблеми формування і використання коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.
  Петров Р.В., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 27. Реформа податкової системи України та її ефективність.
  Дедова В.П., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 28. Особливості сучасної податкової політики в Україні.
  Рудзік О.С., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 29. Актуальні проблеми оподаткування.
  Ступницька М.О., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 30. Ефективність використання фінансових ресурсів в системі бюджетних установ.
  Царук О.Ю., ст. гр. 2ФКмн-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 31. Аналіз ефективності кругообігу оборотних коштів торговельного підприємства.
  Нагірняк В.Л., ст. гр. 1МОф-06, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 32. Особливості сплати єдиного податку в сучасних умовах.
  Пивовар Н.О., магістрант, науковий керівник – к.е.н., асистент Єпіфанова І.Ю.
 33. Антикризовий кадровий менеджмент на вітчизняних підприємствах: стан та перспективи.
  Цвігун А.В., магістрант, науковий керівник – к.е.н., асистент Єпіфанова І.Ю.
 34. Формування системи ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах.
  Собчук К.І, ст.гр.3МОфсп-10, науковий керівник – к.е.н., асистент Єпіфанова І.Ю.
 35. Особливості управління фінансовими результатами.
  Марковська І.С., ст. гр. 1ФКім-10, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 36. Сучасні проблеми управління активними операціями комерційного банку.
  Кривошея С.В., ст. гр. 3ФКім-10, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 37. Шляхи підвищення рівня ефективності використання кредиторської заборгованості підприємства.
  Загородня А. Т., ст. гр. 1 ФКІМ-10, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
 38. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства в сучасних умовах.
  Лайчук Ю.В., ст. гр. 3ФКім-10, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 39. Підвищення ефективності управління оборотними коштами промислового підприємства.
  Плохотнюк І.В., ст. гр. 3ФКім-10, науковий керівник – асистент Кулик І.М.
 40. Принципи управління прибутком та рентабельністю підприємств агропромислового комплексу.
  Малюта О.В., ст. гр. 2ФКім-10, науковий керівник – асистент Кулик І.М.
 41. Теоретичні основи організації фондового ринку.
  Жмурова Х.О., ст. гр. 1МОф-07, науковий керівник – асистент Кулик І.М.
 42. Сільське господарство та перспективи його розвитку.
  Женіщук Н.М., ст. гр. 2МОф-07, науковий керівник, – асистент Рудковська О.Л.
 43. Державний бюджет за умов системної кризи.
  Козлова Д.В., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник, – асистент Рудковська О.Л.
 44. Пенсійна реформа в Україні та перспективи її розвитку.
  Непрелюк О.А., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник, – асистент Рудковська О.Л.
 45. Основні принципи управління підприємствами в умовах кризи.
  Ільницька Н.С., ст. гр. 3ФКім-10, науковий керівник, – асистент Рудковська О.Л.
 46. Середньозважена вартість капіталу підприємства: підходи та особливості розрахунку.
  Поберезький В.П., ст. гр. 1МОф-07, науковий керівник, – асистент Наконечна Т.О.
 47. Бізнес-планування як фактор успіху підприємства.
  Війт В.В., ст. гр. 2МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 48. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств за допомогою формування моделі розробки стратегії.
  Каменчук Н.О., ст. гр. 2МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 49. Проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу.
  Маркова Н.І., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 50. Розвиток франчайзингу в Україні.
  Кавуненко О.М., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 51. Бізнес-планування сучасних підприємств.
  Дарвішева К.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 52. Контролінг у системі управління підприємством.
  Базилицька А.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 53. Інвестиції як інструмент розвитку підприємства, проблеми класифікації та раціонального ведення інвестиційної діяльності.
  Чайка Р.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.
 54. Особливості формування попиту на інноваційну продукцію.
  Дарвішева М.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – асистент Добровольська І.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет