XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Оргкомітет

 1. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Біліченко В.В., к.т.н., професор – вчений секретар оргкомітету
 4. Козлов Л.Г., к.т.н., доцент – член оргкомітету
 5. Кобилянський О.В., к.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Огородніков В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Поляков А.П., д.т.н., професор – член оргкомітету
 8. Савуляк В.І., д.т.н., професор – член оргкомітету
 9. Сивак І.О., д.т.н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція машинобудування
 3. Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту
 4. Секція опору матеріалів та прикладної механіки
 5. Секція БЖД
 6. Секція технології підвищення зносостійкості

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІМТ

 1. Пристрій для пуску вмонтованого привода конвеєра.
  Бурденюк Д.В., ст. гр. 3ІМ-07, Моргун Н.Б., ст. гр. 3ІМ-07, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
  Читати у форматi PDF
 2. Структура і організація автоматизованої системи розрахунково-конструкторських робіт "Гідроімпульсний привід". Автоматизація проектування гідроімпульсного привода.
  Бондар В.В.,ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник ? к.т.н., доцент Булига Ю.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Мінімізація температурних похибок розточування наплавлених покриттів шляхом керування режимами обробки.
  Волковський А.М., ст. гр. ЗВ-08, науковий керівник ? к.т.н., асистент Заболотний С.А.
  Читати у форматi PDF
 4. Дослідження впливу опору кочення коліс зі сторони дороги та параметрів навколишнього середовища на показники руху транспортного засобу.
  Галущак Д. О., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Поляков А. П.
  Читати у форматi PDF
 5. Метод підвищення ефективності перевезень вантажів від виробника до споживача.
  Галущак О. О., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Поляков А. П.
  Читати у форматi PDF
 6. Система газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря.
  Дудатьєв І.А., ст. гр. 1АМ-10, Мазур Ю.О., ст. гр. 1АМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Зворотно-клапанний пульсатор в гідроприводі вібратора.
  Куцак А.С., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник ? к.т.н., доцент Пішенін В.О.
  Читати у форматi PDF
 8. Удосконалення пристрою для комплексної обробки деревини.
  Лозан Н.М., магістрант, Сапожинський Ю.М., інженер, науковий керівник ? к.т.н., доцент Муляр Ю.І.
  Читати у форматi PDF
 9. Фактори впливу на процентну частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів.
  Олексин М.Н., ст. гр. 1АМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Вплив кута контакту на параметри кулькової гвинтової передачі.
  Садовий В.Л., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Малярчук А.О.
  Читати у форматi PDF
 11. Експериментально-розрахунковий метод визначення елементів припуску механічної обробки наплавлених циліндричних поверхонь.
  Слободянюк Ю.О., науковий керівник - д.т.н ., проф., Савуляк В.І.
  Читати у форматi PDF
 12. Діагностика системи керування двигуном з використанням персонального комп’ютера.
  Степанов В. В., ст. гр. 2АТ-08, науковий керівник – асистент Добровольський О. Л.
  Читати у форматi PDF
 13. Інтенсивність зміцнення металів при знакозмінному крученні.
  Лозан Н.М., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.
  Читати у форматi PDF
 14. Вмонтований прилад конвеєра для видалення стружки з токарного верстата з ЧПК.
  Кислиця Д.В., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
  Читати у форматi PDF
 15. Пристрій для подрібнення стружки.
  Лебіга Б.В., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
  Читати у форматi PDF
 16. Привод акумулюючого конвеєра для видалення стружки з механообробного цеху.
  Шобей С.М., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
  Читати у форматi PDF
 17. Підвищення зносостійкості транспортувальних рукавів шляхом нанесення зносостійкого покриття.
  Кулик О.В., ст. гр. ТВ-06, науковий керівник ? д.т.н., професор Савуляк В.І.
  Читати у форматi PDF
 18. Пристосування для відновлення корпусних деталей редукторів.
  Лебедєв І.С., науковий керівник - проф., д.т.н. Савуляк В.І.
  Читати у форматi PDF
 19. Методи дослідження фізико-механічних властивостей нанесених покриттів.
  Ницимайло В.С., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 20. Інформаційно-обчислюванні технології в машинобудуванні CALS- технології
  Проценко О.І., науковий керівник – проф., д.т.н . Іскович-Лотоцький Р.Д.
  Читати у форматi PDF
 21. Змінність параметрів пластичності матеріалів і їх вплив на використаний ресурс пластичності.
  Чорна Ю.В., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 22. Розробка інтерфейсу обміну даних для дослідження математичної моделі гідроприводу чутливого до навантаження у середовищі MATLAB Simulink.
  Дроздов О.С., ст. гр. 2ІМ-07, Шеремета Д.І., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Петров О.В.
  Читати у форматi PDF
 23. Комп’ютерне моделювання гідродинамічних процесів у тривимірних моделях гідроагрегатів.
  Печенкін П.О., Павлюк О.О., ст. гр. 1ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Петров О.В.
  Читати у форматi PDF
 24. Автоматизація технологічних процесів за допомогою елементів системи «FESTO».
  Дусанюк Ж.П., к.т.н., доцент, Арбузов Є.П., зав. лабораторіями Центру автоматизації виробництва та ЧПК-технологій, Арбузова В.Є., ст.гр. 2ІМ- 07, Мержевінська Н.М., ст. гр. 2ІМ-07.
  Читати у форматi PDF
 25. Дослідження впливу конструктивних параметрів першого каскаду на характеристики пропорційного електрогідравлічного розподільника.
  Шевчук Є.І., Білозор Є.П., ст. гр. 1ІМ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Лозінський Д.О.
  Читати у форматi PDF
 26. Підшипники ковзання в шестеренних гідронасосах.
  Осіпов Д.С., ст. гр. 2ІМ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Сухоруков С.І.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет