XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


10-11 березня, 14:30, ауд. 3217
Голова секції : д.т.н., професор Поляков А.П.
Заступник голови: к.т.н., професор Біліченко В.В.
Секретар: аспірант, Антонюк О.П.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри АТМ за 2010 рік.
  Біліченко В. В., к.т.н., професор.
 2. Методологія підвищення надійності автомобільних двигунів.
  Анісімов В. Ф., д.т.н., професор.
 3. Перспективні напрямки розвитку конструкції автомобілів.
  Ребедайло В. М., к.т.н., професор.
 4. Перспективні напрямки розвитку транспортної логістики.
  Поляков А. П., д.т.н., професор.
 5. Проблеми невизначеності вихідних даних в задачах автотехнічної експертизи ДТП.
  Кашканов А. А., к.т.н., доцент.
 6. Діагностування систем автомобіля на основі моніторингу їх функціонування.
  Кукурудзяк Ю. Ю., к.т.н., доцент.
 7. Визначення моменту виникнення небезпеки для руху та його вплив на якість результатів автотехнічної експертизи ДТП.
  Кашканов В. А., к.т.н., старший викладач.
 8. Перспективи вдосконалення та застосування методики зменшення невизначеності в задачах експертизи ДТП, які сталися в темну пору доби. 
  Кужель В. П., к. т. н., старший викладач.
 9. Дослідження результативності інвестиційно-інноваційної діяльності транспортних підприємств. 
  Бурєнніков Ю. Ю., к. е. н., ст. викладач.
 10. Транспортна інфраструктура пасажирських перевезень м. Вінниця.
  Севостьянов С. М., асистент.
 11. Дослідження попиту населення на перевезення у міжміському сполученні по Вінницькій області.
  Варчук В. В., асистент.
 12. Напрямки удосконалення систем сумішоутворення автомобільних двигунів.
  Зелінський В. Й., асистент.
 13. Вибір стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту на основі профільної диверсифікації.
  Цимбал С. В., асистент.
 14. Вплив кутів розвалу та сходження керованих коліс на вибіг автомобіля.
  Добровольський О. Л., асистент.
 15. Розробка плану реалізації проектів та формування портфелів технічного розвитку виробництва АТП.
  Смирнов Є. В., асистент.
 16. Вибір стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту на основі трансформації.
  Огневий В. О., асистент.
 17. Розробка проекту інноваційного розвитку автотранспортного підприємства (на прикладі ТОВ "АТП Слободянюк").
  Романюк С. О., інженер.
 18. Підтримування експлуатаційної надійності системи живлення дизелів автомобілів.
  Проценко О. М., інженер.
 19. Вибір показника захищеності автомобілів багатоцільового призначення.
  Гребеник О. М., старший науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ.
 20. Математична модель коливань напівпричепа з удосконаленою пневматичною підвіскою.
  Гречанюк М. С., аспірант.
 21. Аналіз доцільності застосування альтернативних палив в двигунах внутрішнього згорання.
  Нгаяхи Аббе Клод Валери, аспірант факультету промислового виробництва університету м. Дуала, Камерун.
 22. Аналіз факторів, які впливають на формування номенклатури та кількості запасних частин автотранспортних підприємств.
  Антонюк О. П., аспірант.
 23. Вплив типу шин на результати стендових випробувань ефективності роботи гальмової системи автомобіля.
  Беспалько Ю. С., ст. гр. 1Т-10ім, Шмигельський Ф. Ю., ст. гр. 2Т-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Кашканов А. А.
 24. Особливості діагностування системи керування двигуном із застосуванням автосканера.
  Мельник М. В., ст. гр. 1Т-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Кукурудзяк Ю. Ю.
 25. Підвищення економічності дизеля за рахунок рециркуляції відпрацьованих газів.
  Панасюк О. О., ст. гр. АТМ-10мн, науковий керівник – д.т.н., професор Поляков А. П.
 26. Моделювання виробничих процесів підприємств автосервісу.
  Гирба В. В., ст. гр. АТМ-10мн, науковий керівник – к.т.н., професор Біліченко В. В.
 27. Способи економії палива на легкових автомобілях.
  Піструй О. В., ст. гр. 1АТ-07, Федорченко О. П., ст. гр. 1АТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Хрещенецький В.Л.
 28. Застосування альтернативних видів палива на сучасних автомобілях.
  Мазур О. І., ст. гр. 1АТ-07, науковий керівник ? к.т.н., професор Біліченко В. В.
 29. Перспективи поліпшення безпечних режимів руху автомобілів в Україні.
  Луцков О. М., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Кужель В. П.
 30. Сучасні автомобільні гібридні силові установки.
  Крижанівський Б. В., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – к.т.н., старший викладач Кужель В. П.
 31. Альтернативні види автомобільного палива.
  Мельник І. А., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Кужель В.П.
 32. Діагностика системи керування двигуном з використанням персонального комп’ютера.
  Степанов В. В., ст. гр. 2АТ-08, науковий керівник – асистент Добровольський О. Л.
 33. Планування балансу робочого дня водія з урахуванням конкретних ситуацій.
  Погрібний Д. А., ст. гр. 2Т-10ім, науковий керівник – асистент Вдовиченко О. В.
 34. Метод підвищення ефективності перевезень вантажів від виробника до споживача.
  Галущак О. О., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Поляков А. П.
 35. Дослідження впливу опору кочення коліс зі сторони дороги та параметрів навколишнього середовища на показники руху транспортного засобу.
  Галущак Д. О., ст. гр. 2АТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Поляков А. П.
 36. Особливості роботи вимірювальних лабораторій колісних транспортних засобів при проведенні державного технічного огляду.
  Соловей С. О., ст. гр. 2Т-10ім, науковий керівник – к. е. н., ст. викладач Бурєнніков Ю. Ю.
 37. Визначення динаміки зміни попиту населення на перевезення у приміському сполученні по Вінницькій області.
  Гогусь С. О., ст. гр. 2Т-10ім, науковий керівник – асистент Варчук В. В.
 38. Створення та розвиток літаючих автомобілів.
  Кузьменко С. Ю., ст. гр. 1АТ-07, науковий керівник – асистент Цимбал С. В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет