XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ БЖД

10-11 березня, 1400, ауд. 3402
Голова секції: к.т.н., професор Кобилянський О.В.
Заступник голови: к.т.н., доцент Березюк О.В.
Секретар: аспірант Королевська С.В.

 1. Вдосконалення методики атестації робочих місць у ВНТУ.
  Бендерський Г.С., нач. відділу ОП.
 2. Теоретико-методичні основи викладання БЖД студентам ВНЗ.
  Кобилянський О.В., к.т.н., доцент.
 3. Система управління охороною праці на енергопідприємствах.
  Крикливий В.О., ст. методист відділу навчання ДП «Вінницький ЕТЦ».
 4. Підвищення рівня охорони праці під час виконання верхолазних робіт та робіт на висоті.
  Єхлакова С.С., заступник начальника відділу експертизи ДП «Вінницький ЕТЦ».
 5. Граничнодопустимі значення напруги дотику і струму промислової частоти.
  Друзюк Б.А., ст. гр. 1ПІ-07, Панасик Б.Ю., ст. гр. 1ПІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Бондаренко Є.А.
 6. Розробка радіо поглинаючих будівельних конструкцій ніздрюватої структури з полі функціональними властивостями.
  Михайлюк Ю.Б., ст. гр. 1Б-06, науковий керівник – к.т.н., доцент Лемешев М.С.
 7. Навантажувальний пристрій для вібраційних випробувань радіоапаратури.
  Стовбчатий П.П., ст. гр. РТім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Дрончак В.О.
 8. Дослідження і розрахунок навантажувального пристрою для вібраційних випробувань.
  Дрончак В.О., к.т.н., доцент.
 9. Визначення параметрів впливу на процентну частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів.
  Олексин М.Н., ст. гр. 1АМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О.В.
 10. Вдосконалення викладення студентам охорони праці в робітничій професії.
  Кобилянський О.В., к.т.н., доцент, Королевська С.В., здобувач.
 11. Забезпечення безпечного виконання робіт на висоті при спорудженні об’єктів мобільного зв’язку.
  Слободянюк Ю.М., ст. гр. 1ЗВ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Терещенко О.П.
 12. Радіаційний фактор безпеки життєдіяльності.
  Сердюк А.В., к.е.н., ст. викладач.
 13. Система газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря.
  Дудатьєв І.А., ст. гр. 1АМ-10, Мазур Ю.О., ст. гр. 1АМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Березюк О.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет