XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

10–11 березня, 14:30, ауд. 1220
Голова секції: д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.
Співголова: д.т.н., професор Сивак І.О.
Заступники голови: к.т.н., доцент Козлов Л.Г., к.т.н., доцент Вірник М.М.
Секретарі: к.т.н., ст. викладач Сухоруков С.І., аспірант Слабкий А.В.

 1. Тенденції розвитку гідроприводів з пропорційним керуванням.
  Бурєнніков Ю.А. к.т.н., професор, Козлов Л.Г., к.т.н., доцент.
 2. Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного зневоднення кавового та ячмінного шламу.
  Севостьянов І.В., к.т.н., доцент.
 3. Енергозберігаючий механотронний привод багатофункціональної мобільної робочої машини.
  Козлов Л.Г., к.т.н., доцент.
 4. Розробка установки з гідроімпульсним приводом для потокового ударного зневоднення кавового та ячмінного шламу.
  Слободянюк Я.В., ст. гр. 1МВ-10ім, Голуб В.О., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник - к.т.н., доцент Севостьянов І.В.
 5. Динаміка гідроімпульсного пристрою для віброточіння.
  Слабкий А.В., аспірант, науковий керівник ? к.т.н., доцент Обертюх Р.Р.
 6. Пристрій для вібросвердлення.
  Насонов М.В., ст.гр. 3ІМ-07, науковий керівник ? к.т.н., доцент Обертюх Р.Р.
 7. Спеціальний гідравлічний стенд з гідроімпульсним приводом для створення просторового вібронавантаження.
  Манжілевський О.Д., аспірант, науковий керівник ? д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.
 8. Гідроприводи з використанням пульсаторів.
  Пішенін В.О., к.т.н., доцент.
 9. Зворотноклапанний пульсатор.
  Куцак А.С., ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник ? к.т.н., доцент Пішенін В.О.
 10. Вплив кута контакту на параметри кулькової гвинтової передачі.
  Садовий В.Л., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Малярчук А.О.
 11. Застосування CALLS-технологій в машинобудуванні.
  Булига Ю.В., к.т.н., доцент.
 12. Автоматизація проектування гідроімпульсного привода.
  Бондар В.В.,ст. гр. 3ІМ-09, науковий керівник ? к.т.н., доцент Булига Ю.В.
 13. Енергозберігаючі технології в установках з утилізації відходів.
  Наукові керівники - д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д., к.т.н., ст. викладач Іванчук Я.В., Крижанівський Б.О., ст. гр. 2АТ-07.
 14. Розвантаження кузовів самоскидів за допомогою електрогідравлічних розподільників.
  Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор, Іванчук Я.В., к.т.н., ст. викладач, Слабкий А.В., аспірант, Ковальчук О.І., ст. гр. 2АТ-07.
 15. Вмонтований прилад конвеєра для видалення стружки з токарного верстата з ЧПК.
  Кислиця Д.В., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
 16. Пристрій для подрібнення стружки.
  Лебіга Б.В., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
 17. Привод акумулюючого конвеєра для видалення стружки з механообробного цеху.
  Шобей С.М., ст. гр. 1МВ-10ім, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
 18. Синтез системи пуску стрічкового конвеєра з вмотованим приводом.
  Поліщук Л.К., к.т.н., доцент, Малярчук А.О., к.т.н., доцент, Коцюбівський Р.П., інженер.
 19. Пристрій для пуску вмонтованого привода конвеєра.
  Моргун Н.Б., ст. гр. 3ІМ-07, Бурденюк Д.В., ст. гр. 3ІМ-07, науковий керівник ? к.т.н., доцент Поліщук Л.К.
 20. Установка для розпилення порошків вольфраму.
  Повстенюк Д.В., аспірант, науковий керівник ? д.т.н., професор Іскович-Лотоцький Р.Д.
 21. Використання установок для утилізації промислових відходів.
  Повстенюк В.І., Данилюк О.М., ТОВ науково-виробниче товариство «Гідравліка Вінниця-Сервіс».
 22. Електрогідравлічний стежний привод пристрою для обробки поверхневим пластичним деформуванням.
  Дерібо О.В., к.т.н., доцент, Сивак І.О., д.т.н., професор, Сердюк О.В., асистент.
 23. Автоматизація технологічних процесів за допомогою елементів системи «FESTO».
  Дусанюк Ж.П., к.т.н., доцент, Арбузов Є.П., зав. лабораторіями Центру автоматизації виробництва та ЧПК-технологій, Арбузова В.Є., ст.гр. 2ІМ- 07, Мержевінська Н.М., ст. гр. 2ІМ-07.
 24. Напружено-деформовани стан в поверхневому шарі деталі при одночасному вдавлюванні двох близько розміщених роликів.
  Сердюк О.В., асистент.
 25. Вплив параметрів мультирежимного гідророзподільника на динамічні характеристики гідроприводу чутливого до навантаження у різних режимах його роботи.
  Петров О.В., к.т.н., старший викладач.
 26. Напружено-деформований стан в поверхневому шарі деталі при розкочуванні двома суміщеними роликами.
  Поліщук П.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.
 27. Залишкові напруження в поверхневому шарі деталі при обкочуванні роликом.
  Ярошенко Т.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.
 28. Динамічні характеристики гідроприводу з незалежним від навантаження розподілом потоків.
  Лозовський С.М., аспірант, Цимбал В.О., ст. гр. 1ТМ-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Козлов Л.Г.
 29. Напружено-деформований стан при поперечному видавлюванні трубчастих заготовок з протитиском.
  Трач Є.А., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.
 30. Інтенсивність зміцнення металів при знакозмінному крученні.
  Лозан Н.М., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.
 31. Оцінка пластичності поверхневого шару металу при поверхневому пластичному деформуванні.
  Чорна Ю.В., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник - д.т.н., професор Сивак І.О.
 32. Дослідний стенд для визначення динамічних, пружних характеристик гнучких трубопроводів.
  Бендяк Є.А., ст. гр. 2ТМ-10ім, науковий керівник – к.т.н., доцент Пурдик В.П.
 33. Методи дослідження фізико-механічних властивостей нанесених покриттів.
  Ницимайло В.С., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.
 34. Розробка зразків для випробовувань листових матеріалів на зсув.
  Піонткевич О.В., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.
 35. Комп’ютерне моделювання гідродинамічних процесів у тривимірних моделях гідроагрегатів.
  Печенкін П.О., Павлюк О.О., ст. гр. 1ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Петров О.В.
 36. Розробка інтерфейсу обміну даних для дослідження математичної моделі гідроприводу чутливого до навантаження у середовищі MATLAB Simulink.
  Дроздов О.С., ст. гр. 2ІМ-07, Шеремета Д.І., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Петров О.В.
 37. Підшипники ковзання в шестеренних гідронасосах.
  Осіпов Д.С., ст. гр. 2ІМ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Сухоруков С.І.
 38. Мультирежимний регулятор з пропорційним програмним керуванням.
  Ковальчук В.А., аспірант, Черкіс С.В. ст. гр. 1ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Козлов Л.Г.
 39. Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі.
  Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор, Козлов Л.Г. к.т.н., доцент, Репінський С.В., асистент.
 40. Дослідження впливу конструктивних параметрів першого каскаду на характеристики пропорційного електрогідравлічного розподільника.
  Шевчук Є.І., Білозор Є.П., ст. гр. 1ІМ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Лозінський Д.О.
 41. Вплив параметрів розбиття скінченно-елементної моделі на точність результатів моделювання процесу плоскої поперечно-клинової прокатки.
  Сухоруков С.І., к.т.н., ст. викладач.
 42. Змінність параметрів пластичності матеріалів і їх вплив на використаний ресурс пластичності.
  Чорна Ю.В., ст. гр. 2ІМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Савуляк В.В.
 43. Аналіз напружено-деформованого стану в поверхневому шарі деталі при вдавлюванні здвоєних роликів методом МСЕ.
  Сухоруков С.І., к.т.н., старший викладач.
 44. Вплив фізико-механічних параметрів на тріщиностійкість матеріалу.
  Савуляк В.В., к.т.н., доцент.
 45. Експериментальне та імітаційне дослідження регулятора витрат.
  Брицький О.Л., інженер, науковий керівник – к.т.н., доцент Пурдик В.П.
 46. Удосконалення пристрою для комплексної обробки деревини.
  Лозан Н.М., магістрант, Сапожинський Ю.М., інженер, науковий керівник ? к.т.н., доцент Муляр Ю.І.
 47. Використання регульованих насосів в гідроприводах мобільних робочих машин.
  Шаматієнко Я.В., магістрант гр. ТАМмн-10, Ковальчук А.І., ст. гр. 1ІМ-07, Черніюк В.М., ст.гр. 1ІМ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Козлов Л.Г.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет