XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

10-11 березня 14:45, ауд.1113
Голова секції: д.т.н., професор Огородніков В.А.
Заступник голови: к.т.н., доцент Грушко О.В.
Секретар: Побережний М.І., асистент.

 1. Пам’ять матеріалів в процесах листового штампування та автотехнічних експертиз.
  Огородніков В.А., д.т.н., професор.
 2. Розв’язання задач теорії пластичності сучасними експериментально-аналітичними методами.
  Нахайчук О.В., д.т.н., професор.
 3. Нові методи виготовлення шліцьових з’єднань карданних валів сільськогосподарської техніки.
  Музичук В.І., к.т.н., доцент, Єленич М.П., старший викладач.
 4. Оптимізація конструктивних параметрів шпиндельних вузлів на конічних газових підвісах з поздовжніми канавками.
  Федотов В.О, к.т.н., професор.
 5. Розрахунок конічних газових підвісів з поздовжніми канавками у вигляді викружок .
  Федотова І.В., асистент.
 6. Дослідження руху матеріальної точки по шорсткій поверхні купола (сфери).
  Черкіс С.В., ст. гр. 1ІМ-09, науковий керівник – к.т.н., професор Федотов В.О.
 7. Визначення критичної швидкості руху причепа по дорозі з нерівностями.
  Плахотнюк П.В., ст. гр. 1АТ-09, науковий керівник – к.т.н., професор, Федотов В.О.
 8. Дослідження зусиль в стержнях ферми, в залежності від напрямку зовнішніх сил, за допомогою прикладних програм.
  Рошак В.М., Павленко Т.М., ст. гр. 1Б-09, науковий керівник – асистент Федотова І.В.
 9. Удосконалення методів визначення енергії пластичного деформування елементів конструкцій, здеформованих в результаті ДТП.
  Перлов В. Є., ст. викладач.
 10. Модернізація випробувального обладнання з переведенням на комп’ютерне керування.
  Стахов В. П., Попіль Д. О., Шаповал О. С., ст. гр. 1РА-09, науковий керівник – ст. викладач Перлов В. Є.
 11. Вимірювання ділильних сіток та геометричних розмірів зразків при проведенні випробувань з допомогою систем автоматичного розпізнавання зображень.
  Пасічник М. Б., Козоріз О. С. , ст. гр. 2РА-09, науковий керівник – ст. викладач Перлов В. Є.
 12. Визначення енергії пластичного деформування при прогині круглих пластин, закріплених по контуру.
  Галузинська В. С., Назаренко І. В., ст. гр. 1РА-09, науковий керівник – ст. викладач Перлов В. Є.
 13. Нечітка логіка в будівництві.
  Підлуцький Б.Г., ст. гр. 1БТ - 07, науковий керівник – к.т.н., доцент Панкевич О.Д.
 14. Механічні властивості листових матеріалів.
  Побережний М.І., асистент.
 15. Способи випробовування листових матеріалів.
  Корінепко М.П., Черкіс С.В., ст. гр. 1ІМ-09, науковий керівник – асистент Побережний М.І.
 16. Зв’язок зміцнення матеріалу із його стандартними механічними характеристиками.
  Грушко О.В., к.т.н., доцент.
 17. Моделювання процесу формоутворення заготовки бурякорізального ножа за допомогою програми LS-DYNA.
  Молодецька Т.І., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доцент Грушко О.В.
 18. Особливості поздовжньої втрати стійкості трубної заготовки за межами пружності.
  Єленич М.П., ст. викладач кафедри, науковий керівник – к.т.н., доцент Грушко О.В.
 19. Контактна взаємодія сферичних поверхонь із малим зазором в пружній області.
  Москальчук А. М., ст. гр. 1ЗВ-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Грушко О.В.
 20. Вплив легувальних елементів на утворення вторинних структур в композитних покриттях.
  Губанов А.В., асистент.
 21. Умови утворення зносостійких вторинних структур при роботі покриттів систем AlN-TiB2, AlN-ZiB2.
  Берчак С.Ю., ст. гр. 2БТ-09, науковий керівник – асистент Губанов А.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет