XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Оргкомітет

 1. Васюра А. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Кучерук В. Ю., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Квєтний Р. Н., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Дубовой В. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Кожем’яко В. П., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Кулик А. Я., д. т. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
 3. Секція лазерної та оптоелектронної техніки
 4. Секція метрології та промислової автоматики
 5. Секція комп’ютерних систем управління
 6. Секція загальної фізики та фотоніки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнАЕКСУ

 1. Результати застосування технології CUDA для прискорення оброблення біомедичних зображень.
  Довголюк Р.Ю., ст. гр.О-10, Вовкотруб Д.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Павлов С.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Розподіл власних значень двомірних симетричних матриць.
  Дорофєєв Н.Ю., ст.гр.О-10, керівники Бурдейна О.В., інженер, Бурдейний В.М., к.ф.-м.н., професор.
  Читати у форматi PDF
 3. Прогнозування ризику керівних рішень при управлінні технологічним процесом деревообробки.
  Денисов А.В., магістрант, науковий керівник – д. т. н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 4. База даних системи планування розподілу ресурсів по освітнім закладам області.
  Миколайчук О.М., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 5. Розвиток системи оптимізації структури підсистем збору даних.
  Радківський С.Д., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – д. т. н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 6. Методика оцінювання ризику рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами.
  Пилипенко І.В., ст. гр. 4СІ-08, науковий керівник – д. т. н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 7. Огляд задач інтелектуального аналізу даних за статистичними звітами медичних закладів міста.
  Філінюк М.О., ст. гр. 4СІ-08, науковий керівник – д.т.н., професор Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 8. Принципи створення системи електронного обліку наукової діяльності кафедри.
  Савчук Д.О., ст. гр. 4СІ-08, науковий керівник – д.т.н., професор Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 9. Розробка ефективних методів виділення ключових слів в мовному потоці.
  Мотишена О.М., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 10. Розпізнавання символів в умовах геометричних завад.
  Андрощук Д.Ю., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 11. Моделі управління системами класу «виробники, продукти, користувачі».
  Войчишин Є.В., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 12. Моделі для аналізу чутливості імпульсних систем автоматичного управління з спостерігачами.
  Поздняк Ю.Д., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 13. Методи детекції шуму у звуковому сигналі.
  Пержун М.Ю., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Грищук Т.В.
  Читати у форматi PDF
 14. Прогнозування ризикових ситуацій при перевезені вибухонебезпечних речовин.
  Андреев О.С., ст. гр. 3Сі-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Москвіна С.М.
  Читати у форматi PDF
 15. Прогнозування ризикових ситуацій при перевезені вибухонебезпечних речовин.
  Андреев О.С., ст. гр. 3Сі-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Москвіна С.М.
  Читати у форматi PDF
 16. Система моніторингу віддалених на великі відстані мобільних об’єктив при перевезені вибухонебезпечних речовин.
  Мануляк С.А., ст. гр. 3СІ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Москвіна С.М.
  Читати у форматi PDF
 17. Система поляризаційно-фазового картографування полікристалічних мереж білків плазми крові людини.
  Вербовецька О.Д., ст. гр. ЛОТмі-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 18. Застосування технології CUDA для реалізації паралельного розв'язання СЛАР за розрядно-зрізовим ітераційним методом.
  Довгалюк Р.Ю., ст. гр. О-10, науковий науковий керівник - асистент Мусійчук І.В.
  Читати у форматi PDF
 19. Оптична комутація з використанням масивів лазерів.
  Костюченко Д.С., ст. гр. ЛОТмн-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Лисенко Г.Л.
  Читати у форматi PDF
 20. Система мюллер-матричного картографування шарів біотканин.
  Левандовська Ю.Ю., ст. гр. ЛОТсп-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 21. Багатофункціональний пристрій з використанням над венного опромінення біотканин для визначення периферійного кровонаповнення.
  Темчишена А. В., ст. гр. ЛОТмі-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 22. Оптико-електронна технологія оброблення біомедичних сигналів.
  Козак А. М., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., доцент Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 23. Векторна лазерна система з автономним живленням на сонячних батареях.
  Паланюк І. А., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., асистент Маліноваський В.І.
  Читати у форматi PDF
 24. Метод вимірювання орієнтацій них томограм полікристалічних мереж оптикоанізаторпних шарів біологічних шарів.
  Колотченко І.В., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 25. Моделювання процесу класифікації в оптоелектронному класифікаторі.
  Притуляк Г. В., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., асистент Маліноваський В.І.
  Читати у форматi PDF
 26. Моделювання процесу класифікації в оптоелектронному класифікаторі.
  Медвідь А.В., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., доцент Мартинюк Т.Б.
  Читати у форматi PDF
 27. Метод вимірювання фазових томограм полікристалічних шарів біологічних тканин.
  Чередник О.Г., ст. гр. О-08, науковий керівник - к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 28. Центрування динамічних пучків лазерного випромінювання.
  Поплавська А.А., ст. гр. О-09, науковий керівник - д.т.н., професор Кожем’яко В.П.
  Читати у форматi PDF
 29. Розробка АТС на базі програмного комплексу VoIP-телефонії Asterisk.
  Бондарчук К. С., ст. гр. 1КСУАмі-11, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Бойко О.Р.
  Читати у форматi PDF
 30. Автоматизована система управління установкою вирощування монокристалів корунду.
  Бондарчук О. В., ст. гр. 1КСУАмі-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Богач І.В.
  Читати у форматi PDF
 31. Дослідження технології Multitouch на основі ємнісних сенсорних панелей.
  Глінчук Є. К., ст. гр. 1КСУАмі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко О.Р.
  Читати у форматi PDF
 32. Перспективи застосування турбо-кодів у системах передавання даних.
  Іванов Ю.Ю., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник - д.т.н., професор Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF
 33. Алгоритмічні та програмні засоби для забезпечення роботи мереж доставки контенту (CDN).
  Олексюк А. Ю., ст. гр. 2КСУАмі-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Коцюбинський В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 34. Ідентифікація особи по відбитку пальця.
  Перегончук Р. О., ст. гр. 2КСУАмі-11, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 35. Розробка адаптивного алгоритму передавання інформації.
  Поліц О. А., ст. гр. 2КСУАмі-11, науковий керівник – д.т.н., професор, Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF
 36. Розробка системи обміну інформацією на базі пристрою CZ430RF 2500.
  Синюк В. Ю., ст. гр. 1КСУАмі-11, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 37. Інструментальні засоби підтримки діалогу на основі конструкцій мовних образів.
  Сторожев С. О., ст. гр. 2КСУАмі-11, наукові керівники – к.т.н., професор Бісікало О.В.
  Читати у форматi PDF
 38. Мікропроцесорний засіб вимірювання параметрів руху автомобіля.
  Бурячок М. О. науковий керівник – к.т.н., доц. Севастьянов В. М.
  Читати у форматi PDF
 39. Розробка лабораторного стенду для вимірювання рівня рідини.
  Гнесь Т.В. науковий керівник – доц., к.т.н. Кулаков П.І.
  Читати у форматi PDF
 40. Методи обробки сигналів для підвищення ефективності технологій розпізнавання мови.
  Денисова А. Є. науковий керівник – проф., к.т.н. Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 41. Оцінювання кутової швидкості з прогнозуючою корекцією похибок вимірювання.
  Крук К.М. науковий керівник – проф., д.т.н. Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 42. Метрологічне забезпечення системи вимірювального контролю кутових швидкостей взаємозв’язаних електромоторів.
  Мельник Т.М. науковий керівник – доц., к.т.н. Васілевський О.М.
  Читати у форматi PDF
 43. Обробка результатів віброакустичної інформації з використанням теорії детермінованого хаосу.
  Павловська М.С. науковий керівник – проф., д. т. н. Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 44. Волоконно-оптичний гіроскоп.
  Сахно А.М. науковий керівник –доц.., к.т.н., Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 45. Розробка алгоритму адаптації для передавання інформації.
  Свєтлов А.В. науковий керівник – проф., д.т.н. Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.