XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Оргкомітет

 1. Леонтьєв В.О., к.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Кухарчук В.В., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Рубаненко О.Є., к.т.н., доцент – вчений секретар оргкомітету
 4. Грабко В.В., д.т.н., професор – член оргкомітету
 5. Лежнюк П.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Бурбело М.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Кутін В.М., д.т.н., професор – член оргкомітету
 8. Мокін О.Б., к.т.н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція електричних станцій і систем
 3. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
 4. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
 5. Секція електромеханічних систем автоматизації
 6. Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕЕМ

 1. Декомпозиція функції зниження втрат при розрахунку компенсації реактивної потужності на основі формули Тейлора.
  Демов О.Д., к.т.н., доцент, Слободянюк О.В., магістрант, Паламарчук О.П., інженер ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», м. Хмельницький.
  Читати у форматi PDF
 2. Коефіцієнт потужності як спрощений показник споживання реактивної енергії.
  Базалицький Д.А., ст. гр. ЕМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Демов О.Д., Пірняк В.М., інспекція Держенергонагляду, м. Вінниця.
  Читати у форматi PDF
 3. Розрахунок поетапного впровадження конденсаторних установок в розподільні мережі з врахуванням зниження втрат в живильних.
  Божкевич Н.Г., ст. гр. ЕМ-08, Слободянюк О.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Демов О.Д.
  Читати у форматi PDF
 4. Визначення функції належності результату розв’язку енергетичної задачі за відомою функцією належності вихідних даних.
  Ковальчук О.О., ст. гр. 5ЕМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Камінський В.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Система задач внутрішнього симетрування для розподільних мереж
  Богданова М.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Терешкевич Л.Б.
  Читати у форматi PDF
 6. Приклади запровадження енергоменеджменту в установах та підприємствах.
  Марущенко Т.С., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А.
  Читати у форматi PDF
 7. Альтернативні джерела електроенергії. Воднева енергетика.
  Русятинська А.О., ст. гр. ЕМ-09, науковий керівник - асистент Шуллє Ю.А.
  Читати у форматi PDF
 8. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії у Вінницькій області.
  Хурцилава М.В., ст. гр. 5ЕМ-08, науковий керівник - д.т.н., професор Бурбело М.Й.
  Читати у форматi PDF
 9. Метод енергетичного аналізу компенсації реактивної потужності на промисловому підприємстві.
  Вільчинська О.В., ст.гр. ЕМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Бабенко О.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Система керування маслозбивача безперервної дії на базі прогнозуючої моделі динамічної ідентифікації стохастичного параметру.
  Граняк В. Ф., ст. гр. ЕПАмн-11, науковий керівник - к.т.н., доцент Видмиш А. А.
  Читати у форматi PDF
 11. Дослідження показників графіка електричних навантажень ТП-280 Бершадських РЕМ.
  Гуртовий В.О., ст.гр. ЕМ-08, науковий керівник д.т.н., професор Бурбело М.Й.
  Читати у форматi PDF
 12. Техніко-економічне обґрунтування системи освітлення під час проведення енергетичного аудиту.
  Кирилюк В.В., ст.гр. ЕМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Бабенко О.В.
  Читати у форматi PDF
 13. Несинусоїдальність у розподільчих електричних мережах.
  Півнюк Ю.Ю., ст.гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Головатюк М.О.
  Читати у форматi PDF
 14. Аналіз стану та перспектив Smart Grid технологій в Україні.
  Рижмань Є.О., ст.гр. 1ЕС-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Бурикін О.Б.
  Читати у форматi PDF
 15. Надійність роботи електроустановок.
  Буряк О.М., ст.гр. ЕСім-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Бевз С.В.
  Читати у форматi PDF
 16. Засоби оптимізації потокорозподілу електричних мереж.
  Яніцький В.О., ст.гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Бурикін О.Б.
  Читати у форматi PDF
 17. Розрахунок електричних кіл при несинусоїдальних періодичних ЕРС, напруг і струмів.
  Кириченко В.Ф., ст.гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Остра Н.В.
  Читати у форматi PDF
 18. Експлуатація розподільних мереж.
  Головатюк І.Ю., ст.гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Лагутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 19. Струмообмежувальні реактори.
  Шкурак О.О., ст.гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Собчук Н.В.
  Читати у форматi PDF
 20. Оптимальне керування режимами ЕЕС з врахуванням стану РПН трансформаторів.
  Рубаненко І.О., ст.гр. 2ЕСМ-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Кулик В.В.
  Читати у форматi PDF
 21. Мікропроцесорний захист від однофазних замикань на землю в синхронних генераторах.
  Ілюхін І.О., ст.гр. 1ЕС-08, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 22. Визначення місця пошкодження в повітряних мережах з використанням штучних нейронних мереж.
  Лісовська Т. М., ст. гр. ЕСім-11, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 23. Методи та засоби регулювання напруги на електричних станціях.
  Мазур А. І., ст. гр. ЕСім-11, науковий керівник – д.т.н., професор Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 24. Вдосконалення методів діагностування високовольтних трансформаторів струму.
  Гочинський О.О., ст.гр. ЕССмн-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Рубаненко О.Є.
  Читати у форматi PDF
 25. Однофазне замикання на землю обмотки статора синхронного генератора.
  Шпачук О.О., ст.гр. ЕССмн-11, науковий керівник – д.т.н., професор Кутін В.М.
  Читати у форматi PDF
 26. Спосіб компенсації взаємовпливу неоднорідних електричних мереж.
  Килимчук А.В., інженер ПАТ АЕС «Рівнеобленерго».
  Читати у форматi PDF
 27. Оптимізація місць під’єднання і потужності ВДЕ в електричних мережах.
  Котилко І. В., ст.гр. ЕССмн-11, науковий керівник – д.т.н., професор Лежнюк П.Д.
  Читати у форматi PDF
 28. Метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків з використанням ВЧ сенсора на базі смугового несиметричного хвилеводу.
  Кухарчук В.В., д.т.н., професор, Граняк В.Ф., аспірант.
  Читати у форматi PDF
 29. До питання оптимального руху трамвая з урахуванням вибігу.
  Іпатов Б.Б., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доцент Мокін О.Б.
  Читати у форматi PDF
 30. Автономна система автоматичного управління інтенсивністю освітлення учбових та виробничих приміщень.
  Граняк В.Ф., магістрант, науковий керівник - к.т.н., доцент Богачук В.В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.