XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Оргкомітет

 1. Петрук В. Г., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ранський А. П., д. х. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Мокін В. Б., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Буяльська Т. Б., к. філос. н., професор – член оргкомітету
 5. Євсєєв Л.Г., к.п.н., професор – член оргкомітету
 6. Іщенко В.А., к.т.н., доцент – вчений секретар оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція екології та екологічної безпеки
 3. Секція комп’ютеризованих систем моніторингу та моделювання складних систем
 4. Секція хімії та хімічної технології

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕК

 1. Методи отримання і властивості оксидних керамік структури перовскіту.
  Сидорчук Ю.Ю., ст. гр. 1-ЕКО – 10, науковий керівник – к.х.н., доцент Євсєєва М.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Водоочищення за допомогою мембранних технологій.
  Свергун Б.С., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к.т.н., асистент Горобець А.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Моделювання поширення забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел найбільших ТЕС України
  Дзюняк Д.Ю., ст. гр. ЕКО-11сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
  Читати у форматi PDF
 4. Розробка моделі екологічного паспорту ставків Вінницької області на основі даних БУВР р. Південний Буг.
  Толстой О.Л., ст. гр. ЕКО-11мі, Манілко Л.Ю., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
  Читати у форматi PDF
 5. Переробка високотоксичних речовин та вилучення іонів Купруму (ІІ), Ніколу (ІІ) та Цинку (ІІ) з промивних вод гальванічних виробництв.
  Остапенко А.Е., ст. гр. 1-ЕКО – 09, науковий керівник – ст.викладач Звуздецька Н.С., д.х.н., професор Ранський А.П., асистент кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова Полонець О.В.
  Читати у форматi PDF
 6. Радіоекологічні та медико-біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
  Томащук Н. Ю., ст. гр. 1ЕКО-08, науковий керівник – к. т. н., доцент Васильківський І.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Обґрунтування екологічної безпеки та оцінювання ризиків зберігання ТПВ на полігонах Вінницької області.
  Трач І. А., ст. гр. 1ЕКО-08, науковий керівник – асистент Турчик П.М.
  Читати у форматi PDF
 8. Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного середовища.
  Цвенько О. О., ст. гр. 1ЕКО-08, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.