XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ та МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

14 березня, 14:30, ауд. 7212
15 березня, 14:30, ауд. 7212
Голова секції: д.т.н., професор Мокін В.Б.
Заступник голови: к.т.н., доцент Горячев Г.В.
Секретар: асистент Скорина Л.М.

 1. Розробка концепції та алгоритму оцінювання відповідності метрологічного та інструментально-приладового забезпечення лабораторій моніторингу вод та ґрунтів БУВР Держводагенства України.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 2. Демаркація басейну р. Дніпро із суббасейнами з використанням геоінформаційних технологій.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 3. Наукові особливості створення програмного забезпечення для смартфонів на платформі Android у задачах екологічного моніторингу.
  Горячев Г.В., к.т.н., доцент, Жуков С.О., к.т.н., доцент.
 4. Прикладні методи аналізу даних екологічних спостережень у контексті викладання дисципліни "Математичні методи обробки даних".
  Боцула М.П., к.т.н., доцент.
 5. Інтегрування двовимірних математичних моделей забруднення поверхневих вод у ГІС з використанням ППП Mathcad та формату даних XML.
  Крижановський Є.М., к.т.н., доцент, Камінський А.В., к.т.н., доцент.
 6. Автоматизація ведення даних державного моніторингу довкілля на прикладі Київської області.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Боцула М.П., к.т.н., доцент, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 7. Методологія оцінювання впливу протипаводкових споруд на водні об'єкти.
  Скорина Л.М., асистент.
 8. Застосування безмасштабних геометричних мереж для розв'язання задач оптимального розміщення об’єктів.
  Богомолов Ю. С., аспірант, науковий керівник — д.т.н., професор Мокін В.Б.
 9. Новий підхід до розробки засобів ідентифікації параметрів транспортних потоків на перехрестях.
  Гавенко О.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 10. Новий підхід до формалізації та автоматизованої обробки даних, необхідних для управління водними ресурсами організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.
  Кульомін Д.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В. Б.
 11. Розробка методики оцінювання екологічного ризики водокористування у розгалужених річкових мережах.
  Балачук В.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В. Б.
 12. Розробка комп’ютеризованої системи екологічного моніторингу м. Кіто (Еквадор) з використанням геоінформаційних технологій пакету програм ArcGIS (США).
  Гонсалес К.І., ст. гр. ЕКО-11сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 13. Аналіз даних моніторингу поверхневих вод засобами ArcGIS 3D Analyst.
  Жак А.В., ст. гр. ЕКО-11сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 14. Геоінформаційна система моніторингу поверхневих вод басейну річки Рось.
  Києнко-Романюк Є.С., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 15. Інформаційна модель паспортних даних про ставки Вінницької області та оптимізація використання цих ставків.
  Нагорна А. В., ст. гр. ММСС-ЕКОмн-11, Свистун П.В., ст. гр. ЕКО-08, наукові керівники – д.т.н., професор Мокін В.Б., к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 16. Автоматизація обліку відходів підприємств.
  Видмиш Є.А., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 17. Автоматизація розрахунків екологічних платежів підприємств за податковим кодексом України.
  Козюк В.М., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 18. Еколого-економічне обґрунтування капіталовкладень у природоохоронні проекти України за Кіотським протоколом.
  Гурко О.В., ст. гр. ММСС-ЕКОмн-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 19. Моделювання поширення забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел найбільших ТЕС України
  Дзюняк Д.Ю., ст. гр. ЕКО-11сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 20. Концепція створення моделі підтримки прийняття рішень для автоматизованої системи керування дорожнім рухом м. Вінниці.
  Олександров І.В., ст. гр. ММСС-КНмн-11, Гавенко О.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 21. Новий підхід до моделювання та візуалізації у ГІС оцінки екологічного впливу викидів транспорту в залежності від розташування точок тяжіння для м. Вінниці.
  Медведєв І.О., ст. гр. ММСС-ЕКОмн-11, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б., науковий консультант – ст. викладач Сторчак В.Г.
 22. Розробка нового підходу до оцінювання викидів автомобільного транспорту у межах міста з урахуванням розташування об’єктів транспортної мережі.
  Варчук І.В., ст. гр. ЕКО-08, Медведєв І.О., ст. гр. ММСС-ЕКОмн-11, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б., науковий консультант – ст. викладач Сторчак В.Г.
 23. Новий підхід до формалізації параметрів об’єктів транспортної мережі для автоматизованого розрахунку параметрів транспортних потоків.
  Семикрас Б.В., Бородкін С.І., Гусак Я.В., ст. гр. 1КН-11сп, науковий керівник – ст. викладач Сторчак В.Г.
 24. Розробка моделі екологічного паспорту ставків Вінницької області на основі даних БУВР р. Південний Буг.
  Толстой О.Л., ст. гр. ЕКО-11мі, Манілко Л.Ю., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 25. Новий метод формалізації даних Держводагентства України для інформаційних систем моніторингу вод.
  Костик В.І., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 26. Гідробіологічний моніторинг басейну річки Південний Буг.
  Томчук А.В., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.
 27. Методи та заходи мінімізації ризиків виникнення паводків.
  Нагорна К.В., ст. гр. ЕКО-08, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.
 28. Формалізація та автоматизація ведення бази даних параметрів протипаводкових споруд для підвищення екологічної безпеки басейну річки.
  Муляр Г.В., ст. гр. ЕКО-11мі, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.
 29. Оцінювання впливу гідрометеорологічних параметрів на утворення паводків для підвищення екологічної безпеки регіону.
  Проходець Л.А., ст. гр. ЕКО-11сп, науковий керівник – асистент Скорина Л.М.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.