XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ

29 лютого, 1 березня, 14:30, 209 ГУК
Голова секції: к. т. н., професор Мізерний В.М.
Заступник голови: к. т. н., доцент Булига Ю.В.
Секретар: аспірант Мензул О.М.

 1. Підсумки діяльності колективу інституту за 2011 рік.
  Мізерний В. М., к. т. н., професор.
 2. Про порядок проведення кваліфікаційної атестації студентів, які здобувають робітничі професії.
  Булига Ю. В., к. т. н., доцент.
 3. Робочий триместр студентів в проекції утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету в умовах обмеженого бюджетного фінансування.
  Жевага Т. Г., ст. гр. УБ-08, науковий керівник - Ковальчук В. І., доцент.
 4. Практична реалізація енергозберігаючих технологій в рамках університету.
  Шеремета О. П., к. т. н., доцент.
 5. Інтеграція навчання з виробництвом як важливий фактор інноваційного розвитку освіти.
  Власюк А. І., к. т. н., доцент, Мензул О. М., аспірант.
 6. Особливості підготовки студентів з робітничої професії «Електрозварник».
  Драганюк Р.С., майстер виробничого навчання.
 7. Післядипломна освіта: проблеми та особливості.
  Остра Н. В., к. т. н., доцент.
 8. Удосконалення алгоритму зарахування абітурієнтів до ВНЗ.
  Захарченко Г. С., ст. гр. УБ-08, науковий керівник - к. п. н., доцент Ляховченко Н. В.
 9. Особливості та конкурентні переваги заочної форми навчання в сучасних умовах.
  Захарченко Г. С., ст. гр. УБ-08, науковий керівник - к. п. н., доцент Ляховченко Н. В.
 10. Сучасні засоби та методи профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів вищих навчальних закладів.
  Матковська К.О., ст. гр. РТр-09, Остапюк А.А., ст. гр. РТр-09, науковий керівник - Коваль К. О., к. т. н., ст. викладач.
 11. Формування позитивної громадської думки та іміджу університету.
  Віт О.В., ст. гр. РТр-09, Іваськевич М.В., ст. гр. РТр-09, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Коваль К. О.
 12. Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в умовах ринкової економіки.
  Коваль К. О., к. т. н., ст. викладач, Мензул О. М., аспірант.
 13. Створення умов для успішного функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва.
  Прокопчук О. В., ст. викладач.
 14. Застосування інтернет - технологій при оцінюванні знань та навичок студентів при підведенні підсумків виробничої діяльності.
  Знатнова М. В., начальник ІАЦ, Бурдейна О. В., інженер ІАЦ.
 15. Оцінювання якості підготовки фахівців через систему зворотного зв’язку між підприємствами та університетом.
  Бєлаш В. С., начальник організаційного відділу.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.