XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оргкомітет

 1. Небава М. І., к. е. н., професор – голова оргкомітету
 2. Зянько В. В., д. е. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Мороз О. О., д. е. н., професор – член оргкомітету
 4. Роїк О. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Чалюк П.В., к. е. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція менеджменту з інформаційної діяльності
 3. Секція економіки підприємства та організації виробництва
 4. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 5. Секція фінансів та кредиту
 6. Секція управління інформаційною безпекою

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Соціально-психологічні методи управління персоналом на підприємстві.
  Білоконь Я. В., ст. гр. МОр-08, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М. І.
  Читати у форматi PDF
 2. Управління якістю продукції сучасного підприємства.
  Дроваль О.А., ст. гр. РЗсп-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Адлер О. О.
  Читати у форматi PDF
 3. Особливості фінансового забезпечення відтворення основних засобів легкої промисловості.
  Базалицька А.В., ст.гр. 1МОз-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.
  Читати у форматi PDF
 4. Реклама як інструмент сучасного маркетингу.
  Романець І.В., асистент, Войт В.В., ст.гр. 2МОз-08.
  Читати у форматi PDF
 5. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України.
  Карачина Н.П., к.е.н., доцент, Грішина А.С., ст. гр. 1МОз-08.
  Читати у форматi PDF
 6. Особливості формування структури власного капіталу вітчизняних підприємств.
  Дарвішева К.В., ст. гр. 1МОз-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.
  Читати у форматi PDF
 7. Роль маркетингових досліджень у побудові стратегії організації.
  Романець І.В., асистент, Каменчук Н.О., ст.гр. 2МОз-08.
  Читати у форматi PDF
 8. Аналітичні аспекти стану ринку біопалива України.
  Карачина Н.П., к.е.н., доцент, Чайка Р.В., ст.гр. 1МОз-08.
  Читати у форматi PDF
 9. Чинники розвитку венчурного бізнесу.
  Зянько В.В., магістрант гр. ФКмн-11, науковий керівник – д.е.н., професор Прутська О.О.
  Читати у форматi PDF
 10. Особливості управління збільшенням (зменшенням) статутного капіталу акціонерного товариства.
  Микитюк В.С., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – асистент
  Читати у форматi PDF
 11. Сучасний стан інвестування Вінниччини.
  Нижник Ю.Л., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
  Читати у форматi PDF
 12. Методи управління ліквідністю промислових підприємств.
  Осадча В.В., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
  Читати у форматi PDF
 13. Особливості ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах.
  Слуцька І.В., магістрант гр. 2МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
  Читати у форматi PDF
 14. Удосконалення системи методів управління прибутком підприємства.
  Швець О.Б., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
  Читати у форматi PDF
 15. Оцінювання cпоживчого капіталу підприємств на базі сучасного та програмного забезпечення.
  Воробець Г.Ф. Науковий керівник – доц., к.т.н. Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 16. Оцінювання організаційного капіталу вітчизняних підприємств на основі сучасних інформаційних систем.
  Года К. О. Науковий керівник – доц., к.т.н. Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 17. Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень.
  Захарченко Г.С. Науковий керівник – проф., к.т.н. Кондратенко Н.Р.
  Читати у форматi PDF
 18. Вирішення проблеми захисту цифрових зображень на основі рекурентних послідовностей.
  Іванішина Д.О. Науковий керівник – доц., к.т.н. Яремчук Ю. Є.
  Читати у форматi PDF
 19. Управліня людським капіталом на вітчизняних підприємствах з використання м сучасних інформаційних технологій.
  Ракуха О. В. Науковий керівник – доц., к. т. н. Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 20. Особливості управління оборотними коштами підприємства в сучасних умовах господарювання.
  Філатова Н.М. Науковий керівник – проф. , д.е.н. Зянько В.В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.