XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


14 – 15 березня, 14:15, ауд. 2224
Голова секції: д.е.н., професор Зянько В.В.
Заступник голови: к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
Секретар: асистент Наконечна Т.О.

 1. Методологічні підходи до оцінювання ефективності інноваційних проектів.
  Зянько В.В., д.е.н., професор.
 2. Про стратегію розвитку Вінницького РУ ВАТ КБ «Надра».
  Купріянчук Л.О., директор Вінницького РУ ВАТ КБ «Надра».
 3. Про результати діяльності Вінницької філії АБ «Енергобанк» за 2011 рік.
  Тептя О.В., заступник директора Вінницької філії АБ «Енергобанк».
 4. До питання забезпечення організаційно-методичної роботи серед іноземних студентів.
  Фурик В.Г., к.е.н., доцент.
 5. Зміни в оподаткуванні підприємств у зв’язку з прийняттям нового податкового кодексу України.
  Стасюк Н.Л., к.е.н., доцент.
 6. Фінансові ресурси як економічна складова інноваційної діяльності.
  Єпіфанова І. Ю., к.е.н., ст. викладач.
 7. Управління функціями корисності в системі інвестор-підприємство.
  Журко Т. О., асистент.
 8. Сучасні підходи вдосконалення професійної підготовки робітничих кадрів у контексті розвитку трудового потенціалу України.
  Коваль Н.О., асистент.
 9. Проблема оцінки ефективності дивідендної політики.
  Кулик І.М., асистент.
 10. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.
  Наконечна Т. О., асистент.
 11. Життєвий цикл підприємства і роль антикризового управління на кожному його етапі.
  Рудковська О.Л., асистент.
 12. Чинники активізації малих інноваційних підприємств в Україні.
  Крива С.В., пошукач, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 13. Посилення ролі фондового ринку у формуванні інноваційного потенціалу України.
  Жмурова Х.О., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 14. Роль структури капіталу в системі управління підприємством.
  Попов А.В., магістрант гр. 2МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 15. Особливості управління оборотними коштами підприємства в сучасних умовах господарювання.
  Женіщук Н.Л., магістрант гр. ФКмн-11 науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 16. Особливості управління фінансовою роботою на підприємстві.
  Паращук Л.В., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 17. Сутність та роль управління механізмом ресурсного забезпечення підприємства.
  Ткачук Т.С., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 18. Шляхи вдосконалення управління доходами місцевих бюджетів
  Ільницька Н.С, магістрант гр. МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 19. Чинники розвитку венчурного бізнесу.
  Зянько В.В., магістрант гр. ФКмн-11, науковий керівник – д.е.н., професор Прутська О.О.
 20. Оптимізація грошових потоків підприємства.
  Нагірняк В.Л., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 21. Оптимізація управління грошовими ресурсами підприємства.
  Магельницька А.А., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 22. Удосконалення обліку доходів підприємств в умовах нової податкової політики.
  Лі Сює, магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 23. Роль управління в підвищенні ефективності використання основних засобів підприємства.
  Цзін Цін, магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 24. Сутність та значення моніторингу і контролінгу в системі малого і середнього бізнесу.
  Деренько О.А., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 25. Управління витратами підприємства та планування його фінансового забезпечення.
  Гаврилець І.В., ст. гр. 1МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 26. Управління кредитоспроможністю акціонерного товариства.
  Ганчук Ю.А., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 27. Управління фінансовим ризиком промислових підприємств.
  Підгорна Н.С., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 28. Оцінювання ризиків управління грошовими потоками підприємства.
  Данилишина Н.В., ст. гр. 1МФКз-07, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 29. Механізм управління рекламною діяльністю сучасного підприємства.
  Небава О.М., магістрант гр. 2МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 30. Внутрішньофірмове планування як засіб підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.
  Пюро В.В., ст. гр. 1МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 31. Розподіл фінансових ресурсів в системі АПК.
  Коцюба Ю.Г., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 32. Фінансове планування в будівельних компаніях.
  Годлевська О.А., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 33. Механізм забезпечення матеріальними ресурсами підприємств.
  Франкевич О.М., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 34. Особливості ризик-менеджменту у фінансово-кредитних установах.
  Сергеєва О.В., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 35. Сучасні методи прогнозування банкрутства підприємств.
  Вращук К.В., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
 36. Особливості ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах.
  Слуцька І.В., магістрант гр. 2МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
 37. Методи оцінки фінансових ризиків в сучасних умовах.
  Мамадалієв Р.К., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Єпіфанова І.Ю.
 38. Особливості управління капіталом вітчизняних машинобудівних підприємств.
  Щетінін З.Ю., магістрант гр. 1МОмі-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
 39. Сучасний стан інвестування Вінниччини.
  Нижник Ю.Л., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
 40. Методи управління ліквідністю промислових підприємств.
  Осадча В.В., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Єпіфанова І.Ю.
 41. Удосконалення системи методів управління прибутком підприємства.
  Швець О.Б., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
 42. Розробка заходів з покращення управління кредиторською заборгованістю підприємства.
  Кривонос О.А., ст. гр. 2МОф-11, науковий керівник – асистент Журко Т. О.
 43. Особливості аналізу фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах.
  Джоган Т.Р., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 44. Особливості оцінки майна підприємства під час банкрутства.
  Ступницька М.О., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 45. Дослідження діяльності інституційних інвесторів на фондовому ринку України.
  Петров Р.В., ст. гр. 1МОф-08, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.
 46. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні.
  Ларченко Т.П., ст. гр. МОф-10, науковий керівник – асистент Кулик І.М.
 47. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні.
  Скибчук О.І., ст. гр. МОф-10, науковий керівник – асистент Кулик І.М.
 48. Особливості управління збільшенням (зменшенням) статутного капіталу акціонерного товариства.
  Микитюк В.С., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – асистент Наконечна Т.О.
 49. Оцінювання ефективності управління прибутковістю капіталу підприємства.
  Рудзік О.С., ст. гр. 2МОф-08, науковий керівник – асистент Наконечна Т.О.
 50. Характеристика моделей оптимізації структури капіталу.
  Поберезький В.П., ст. гр. 1МОф-11, науковий керівник – асистент Наконечна Т.О.
 51. Основні підходи оптимізації фінансової стійкості підприємств.
  Поплавська І.А., ст. гр. 1МОф-11, науковий керівник – асистент Наконечна Т.О.
 52. Особливості оптимізації джерел формування оборотного капіталу підприємств в умовах нестачі фінансових ресурсів.
  Гуменюк О.Ю., ст. гр. 1МОф-11, науковий керівник – асистент Наконечна Т.О.
 53. Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
  Воронюк І.В., ст. гр.1МОф-10, науковий керівник - асистент Рудковська О.Л.
 54. Механізм здійснення соціального захисту та соціального забезпечення населення в умовах економічної нестабільності.
  Руда В.М., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – асистент Рудковська О.Л.
 55. Механізм управління ризиками на підприємстві.
  Руденко К.О., магістрант гр. 2МОім-11, науковий керівник – асистент Рудковська О.Л.
 56. Тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
  Кучерук Є.В., ст. гр. 1МОф-09, науковий керівник – асистент Рудковська О.Л.
 57. Механізм формування прибутку в умовах ринкової економіки.
  Лисак А.В., ст. гр. 2МОф-09, науковий керівник – асистент Рудковська О.Л.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.