XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Оргкомітет

 1. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Біліченко В.В., к.т.н., професор – вчений секретар оргкомітету
 4. Огородніков В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету
 5. Поляков А.П., д.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Савуляк В.І., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Сивак І.О., д.т.н., професор – член оргкомітету Кобилянський О.В., к.т.н., професор – член оргкомітету
 8. Петров О.В., к.т.н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція машинобудування
 3. Секція автомобілебудування, експлуатації та транспортного менеджменту
 4. Секція опору матеріалів та прикладної механіки
 5. Секція технології підвищення зносостійкості
 6. Секція безпеки життєдіяльності

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІМТ

 1. Дослідження зміни екологічних і економічних показників з використанням на автомобілі системи “старт-стоп”
  Підгаєць В.В., науковий керівник – ст. викладач Цимбал С.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Стан аварійності на автошляхах Вінницької області
  Сусметов О. С., науковий керівник - доц., к.т.н. Кашканов В.А.
  Читати у форматi PDF
 3. Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на екологічні та економічні показники дизельного двигуна
  Крук В.П., Сусметов О.С., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А. П.
  Читати у форматi PDF
 4. Метод покращення паливно-економічних і екологічних показників автомобілів в умовах експлуатації
  Ткаченко М.М., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 5. Метод зниження вартоcті відновлення працездатності транспортних засобів
  Галущак Д.О., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 6. Метод адаптації дизельного двигуна для роботи на біодизельному паливі
  Галущак О.О., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 7. Параметри напруженого стану діаграм пластичності
  Гуцалюк О. В., науковий керівник – проф., д.т.н. Огородніков В. А.
  Читати у форматi PDF
 8. Пристрій для подрібнення стружки
  Швець Д.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Поліщук Л. К.
  Читати у форматi PDF
 9. Використання САМ-програм в системах автоматизованого проектування в сучасному машинобудуванні
  Ольшевський А.І., науковий керівник - доц., к.т.н. Іванчук Я.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Застосування вібрацій в процесах механічної обробки різнням
  Насонов М. В, науковий керівник - д.т.н., проф. Іскович-Лотоцький Р. Д.
  Читати у форматi PDF
 11. Стенд для експерементального дослідження нових пристроїв для віброрізання
  Гуровський Я.Г., науковий керівник – доц., к.т.н. Обертюх Р.Р.
  Читати у форматi PDF
 12. Теплоенергетичний комплекс із зневоднення і утилізації відходів переробки кавової сировини
  Тесовський Д.В., Наукові керівники: проф., д.т.н. Іскович-Лотоцький Р.Д., доц., к.т.н. Севостьянов І.В., доц., к.т.н. Іванчук Я.В.
  Читати у форматi PDF
 13. Привод конвеєра стріли підйомно-транспортного пристрою
  Барабанов С. А., науковий керівник – доц., к.т.н. Поліщук Л. К.
  Читати у форматi PDF
 14. Пристрій автоматичного вмикання паралельно встановленого гідродвигуна привода і фрикційної муфти передавального механізму
  Керничний В.М., науковий керівник – доц.., к.т.н. Поліщук Л. К.
  Читати у форматi PDF
 15. Підіймальний пристрій для технічного обслуговування трамвайних вагонів нового типу
  Тесовський Д.С., науковий керівник – доц., к.т.н. Поліщук Л. К.
  Читати у форматi PDF
 16. Передавальний механізм комплектного привода руки промислового робота
  Чорний В. О., науковий керівник – доц., к.т.н. Поліщук Л. К.
  Читати у форматi PDF
 17. Схеми гідроприводів мобільних машин, які працюють при знакозмінному навантаженні
  Піонткевич О.В., науковий керівник – проф., к.т.н. Козлов Л.Г.
  Читати у форматi PDF
 18. Вибір оптимальних параметрів Системи керування мультирежимним гідроприводом мобільної робочої машини
  Костюк А.В., Леонтьєв О.П., науковий керівник – доц., к.т.н. Петров О.В.
  Читати у форматi PDF
 19. Віртуальний лабораторний стенд для визначення шляхових втрат тиску у гідроприводі експериментальної установки
  Павлюк О.О., Ярчевська В.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Петров О.В.
  Читати у форматi PDF
 20. Визначення раціональних параметрів конструкції гідроагрегатів на основі результатів моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE системі
  Печенкін П.О., Грабчак Д.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Петров О.В.
  Читати у форматi PDF
 21. Коефіцієнти тертя при штампуванні листових металів
  Билічкіна В.Є., Олексієнко К.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Савуляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 22. Порівняльні дослідження варіантів першого каскаду пропорційного електрогідравлічного розподільника
  Коберник П.А., Шевчук Є.І., науковий керівник : cт. викладач, к.т.н. Лозінський Д.О.
  Читати у форматi PDF
 23. Експериментальні дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів
  Ковальчук А.І., науковий керівник – доц., к.т.н. Пурдик В.П.
  Читати у форматi PDF
 24. Сучасний технічний рівень і схеми систем керування регульованих насосів
  Кучеренко М. П., Ланова О. О., науковий керівник – ст. викладач, к.т.н. Репінський С. В.
  Читати у форматi PDF
 25. Дослідження кількості ступенів механічної обробки поверхні деталі в залежності від способу виготовлення заготовки
  Небесна Н.Г., науковий керівник – доц.. к.т.н Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 26. Зразки і методики визначення властивостей покриттів на листових матеріалах
  Ницимайло В.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Савуляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 27. Залежність механічних властивостей пластично-деформованого поверхневого шару від параметрів процесу
  Карватко М.А., науковий керівник - асистент Сердюк О.В.
  Читати у форматi PDF
 28. Напружено-деформований стан в поверхневому шарі при обкатуванні роликом з гвинтовою робочою поверхнею
  Черніюк В.М., Сердюк О.В., науковий керівник - проф., д.т.н. Сивак І.О.
  Читати у форматi PDF
 29. Формування осесиметричних деталей методами локального пластичного деформування на обладнанні з ЧПК.
  Білозор Є.Л., Шевчук Є.І., науковий керівник – проф., д.т.н. Сивак І.О.
  Читати у форматi PDF
 30. Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталі типу «корпус гідроциліндра»
  Козінський А.В. – ст. гр. ЗВ-08., науковий керівник – доцент, к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 31. Дослідження поля розсіювання розмірів деталі при відновлені її поверхні напилюванням
  Кузнецов Я.В. – ст.гр. 1ЗВ-09., науковий керівник – доцент, к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 32. Вплив джерела нагріву при відновленні на фазові перетворення в поверхневих шарах деталей
  Поступайло О.В., Висоцький А.П. – ст. гр. 1ЗВ-11ім, науковий керівник – доц., к.т.н. Шиліна О.П.
  Читати у форматi PDF
 33. Порівняльний аналіз собівартості виготовлення та відновлення деталі типу «корпус»
  ст.гр. ЗВ-08 Пріщенко В. Д., керівник доцент,к.т.н Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 34. Аналіз та вдосконалення схем пристроїв для збудження та стабілізації горіння зварювальної дуги
  Скалецький П.П. - ст. гр. ЗВ-09, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Заболотний С.А.
  Читати у форматi PDF
 35. Вплив термічних полів процесу наплавлення покриттів на їх структуру та твердість
  Українець М.С. – ст. гр. 1ЗВ-11ім, науковий керівник – ст.викл., к.т.н. Заболотний С.А.
  Читати у форматi PDF
 36. Дослідження поля розсіювання розмірів деталі при відновлені її поверхні наплавленням
  Федорченко М.П. – ст.гр. 1ЗВ-09., науковий керівник – доцент, к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 37. Дослідження поля допуску розміру відновленої поверхні деталі методом наплавлення
  Слободянюк Ю.О. – ст.гр. ТПЗмн-11, науковий керівник – доц., к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.