XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Оргкомітет

 1. Васюра А. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Квєтний Р. Н., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Дубовой В. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Кожем’яко В. П., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Кучерук В. Ю., д. т. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
 3. Секція комп’ютерних систем управління
 4. Секція лазерної та оптоелектронної техніки
 5. Секція метрології та промислової автоматики
 6. Секція загальної фізики та фотоніки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнАЕКСУ

 1. Математичне та алгоритмічне забезпечення для відстеження об'єктів у відео послідовностях при використанні методу Монте-Карло
  Барченко К.В., науковий керівник – проф., д.т.н. Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF
 2. Інформаційна технологія отримання реалістичних 3D зображень 2D зображень
  Білошкурський С.С., науковий керівник - проф., д.т.н. Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 3. Математичне та алгоритмічне забезпечення для виявлення облич у кольорових відео послідовностях
  Васаженко А.С., науковий керівник – проф., д.т.н. Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF
 4. Методи та засоби декодування турбо-кодів у розподілених комп’ютерних системах різного функціонального призначення
  Іванов Ю.Ю., науковий керівник – проф., д.т.н. Кулик А.Я.
  Читати у форматi PDF
 5. Методи розподілення пам’яті в сучасних комп’ютерних системах
  Лісовенко А.І., науковий керівник – проф., к.т.н. Васюра А.С., консультант – доц., к.т.н. Бевз О.М.
  Читати у форматi PDF
 6. Автоматичне анотування україномовних текстів
  Назаров І.О., науковий керівник - проф., д.т.н. Бісікало О.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Розробка каталогу історичних джерел з множинним доступом на базі web-технологій
  Непийвода А.Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Бойко О.Р.
  Читати у форматi PDF
 8. Захист даних в хмарних технологіях обчислень
  Титарчук Є. О., науковий керівник – проф., д.т.н. Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 9. Технологія розробки інформаційних систем таргетування контекстної реклами в соціальних мережах
  Тополюк А.С., наукові керівники – проф., д.т.н., Квєтний Р.Н., доц., к.т.н. Коцюбинський В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 10. Задачі прийняття рішень під час тестування програмних засобів
  Гриценко М.О., науковий керівник – проф., д.т.н., Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 11. Формалізоване проектування нечітких баз знань для задач класифікації
  Контарев М.Г., науковий керівник – проф., д.т.н., Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 12. Комплекс моделей та інтерфейсів для аналізу ризиків в процесах розвитку на базі імітаційних моделей
  Маліночка А.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 13. Комплекс моделей та інтерфейсів для підсистеми аналізу ефективності агроекологічних систем
  Дмитрик Ю.М., науковий керівник – доц., к.т.н. Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 14. Дослідження квазічастотного методу опису мовних образів
  Ковальчук М.М., науковий керівник – доц., к.т.н. Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 15. Автоматизоване виділення мовних ознак кореляційно-логічним методом
  Філатова М.М., науковий керівник – доц., к.т.н. Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 16. Дослідження нейронних мереж в задачі розпізнавання мовних образів
  Маринюк С.С., науковий керівник – доц., к.т.н. Ковтун В.В.
  Читати у форматi PDF
 17. Дослідження роботи сучасних розподілених СУБД
  Осіпенко Г.А., Мазур О.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Ковтун В. В.
  Читати у форматi PDF
 18. Формалізація характеристик оператора для моделювання виробничої діяльності
  Яремчук В.В., науковий керівник - к.т.н. Грищук Т.В.
  Читати у форматi PDF
 19. Комп’ютерна система управління технічним зором робота маніпулятора
  Марков Д. С., науковий керівник – доц., к.т.н. Москвіна С.М.
  Читати у форматi PDF
 20. Автоматизована система оцінювання якості нечітких баз знань
  Савчук Д.А., науковий керівник – проф., д.т.н. Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 21. Розробка он-лайн системи інформаційної підтримки абітурієнтів університету
  Заруденко В.І., науковий керівник – проф., д.т.н. Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 22. Розробка системи оцінювання вагомості факторів в задачах прогнозування
  Пальчук О.О., науковий керівник – проф., д.т.н. Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 23. Застосування методів доказової медицини при діагностуванні баготошарових біологічних тканин Мюллер-матричним методом
  Вовк М.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 24. Моделювання процесу ранжирування значень дискримінантних функцій
  Медвідь А.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Мартинюк Т.Б.
  Читати у форматi PDF
 25. АОЛЗ з живленням на сонячній енергії
  Притуляк Г.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 26. Уніфіковані об’єднані волоконно-оптичні канали
  Репей І.В., Бабюк І.В., науковий керівник – н.с., к.т.н. Маліновський В.І.
  Читати у форматi PDF
 27. Лазерний скануючий пристрій для відтворення графічної інформації
  Кузьменко Л.В., науковий керівник – н.с., к.т.н. Маліновський В.І.
  Читати у форматi PDF
 28. Методи орієнтаційної томографії для діагностики структури оптичнотонких шарів біологічних тканин.
  Довгалюк Р.Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 29. Оптоелектронні матриці у складі класифікатора
  Кирияченко А.О., Повидало М.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Мартинюк Т.Б.
  Читати у форматi PDF
 30. Пульсометр для мобільних пристроїв на платформі Android
  Козак А.М., науковий керівник – доц., к.т.н. Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 31. Комплекс для попередження та реєстрації несанкціанової зміни рядності руху транспортними засобами
  Ліщук Д.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кожем’яко А.В.
  Читати у форматi PDF
 32. Цифрові методи виміру різниці фаз для волоконно-оптичного гіроскопа
  Сахно А.М., науковий керівник – доц., к.т.н. Тужанський С.Є.
  Читати у форматi PDF
 33. Мікропроцесорний рН-метр
  Бладика О.Ф., науковий керівник – доц., к.т.н. Возняк О.М.
  Читати у форматi PDF
 34. Засіб вимірювання радіальних коливань ротора
  Бурячок М.О., науковий керівник – д.т.н., проф. Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 35. Засіб підрахунку порцій молока з функцією контролю наявності води в молоці
  Гнесь Т.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Кулаков П.І.
  Читати у форматi PDF
 36. Розробка лабораторного стенду для вимірювання pН
  Орєхова Ю.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Севастьянов В.М.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.