XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

20 березня, 14:30, ауд. 7212
21 березня, 14:30, ауд. 7212
Голова секції: д.т.н., професор Мокін В.Б.
Заступник голови: к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
Секретар: асистент Скорина Л.М.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедр КЕЕМІГ та ММСС за 2012 рік.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор.
 2. Автоматизація ідентифікації та оптимізації характеристик просторово розподілених систем за інформаційними моделями їх елементів.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 3. Створення екологічної ГІС м. Кривий Ріг.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Крижановський Є.М., к.т.н., доцент, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент, Гавенко О.В., аспірант.
 4. Розробка системи довідників аналітичного веб-порталу водокористування Херсонської області.
  Боцула М.П., к.т.н., доцент, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент.
 5. Мультимедійні та дистанційні засоби навчання у процесі професійної підготовки еколога.
  Боцула М.П., к.т.н., доцент, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент.
 6. Метод зменшення невизначеності під час контролю шкідливих викидів стаціонарних джерел.
  Горячев Г. В., к.т.н., доцент, Жуков С. О., к.т.н., доцент.
 7. Прогнозування екологічних ризиків басейну річки на прикладі річки Південний Буг з використанням ГІС-технологій.
  Балачук В.Ю., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор.
 8. Оцінювання екологічної ситуації в результаті руйнування греблі Сабарівської ГЕС.
  Скорина Л.М., асистент.
 9. Методи видобування даних та знань із текстів суворої звітності природною мовою.
  Богомолов Ю.С., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент.
 10. Використання спостережуваності для перевірки інформаційної повноти та несуперечливості даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу.
  Кульомін Д.Ю., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор.
 11. Удосконалення математичного апарату геостатистичного аналізу пакету програм ArcGIS для аналізу якості води у розгалуженій річковій мережі.
  Семчук Ю.С., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор.
 12. Розробка ГІС транспортної мережі м. Вінниця.
  Гавенко О.В., аспірант, Мокін В.Б., д.т.н., професор, Сторчак В.Г., к.т.н., доцент.
 13. Метод визначення стаціонарних джерел понаднормативних викидів на основі нечітких баз знань.
  Дзюняк Д. Ю., аспірант, Горячев Г.В., к.т.н., доцент.
 14. Методологія розрахунку водогосподарського балансу у басейні річки Південний Буг.
  Полудненко Т.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 15. Виявлення та аналіз закономірностей за допомогою геоінформаційних технологій щодо можливих причин захворюваності дитячого населення Вінницької області на бронхіальну астму.
  Мокін В.Б., д.т.н., професор, Вуж Т.Є., асистент кафедри біофізики та медичної інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
 16. Моделювання та візуалізація даних про викиди автомобільного транспорту міста з використанням ГІС-технологій.
  Варчук І.В., ст. гр. ЕКО-12мн, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 17. Моніторинг, оптимізація та управління природокористуванням агрохолдінгу з використанням геоінформаційних технологій.
  Манілко Л.Ю., ст. гр. ЕКО-12мн, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 18. Огляд сучасних інформаційно-вимірювальних систем в екології.
  Кепська І.П., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.
 19. Розробка геоінформаційної системи моніторингу якості вод зрошувальних систем.
  Горох Т.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 20. Візуалізація даних кадастру ставків на основі ГІС Вінницької області.
  Свистун П.В., ст. гр. ЕКО-12сп, Кашлєва Д.С., ст. гр. 2ЕКО-09, Дідусенко В.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 21. Оптимізація витрат води у річці та методологія і технологія складання графіків попусків води з каскаду ставків на ній.
  Томчук А.В., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 22. Автоматизація обліку відходів підприємств для ВНТУ.
  Видмиш Є.А., ст. гр. ЕКО-12сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 23. Використання геоінформаційних технологій для благоустрою м. Вінниця.
  Піта О.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 24. Розробка геоінформаційної системи стану ґрунтових вод м. Вінниця.
  Костик В.І., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 25. Аналіз забруднення водойм Вінницької області фосфатами.
  Дяк О.О., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 26. Аналіз процесу поводження з відпрацьованим електроустаткуванням і електричним обладнанням в Україні.
  Івчанська В.В., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 27. Розробка системи довідників аналітичного веб-порталу водокористування Херсонської області.
  Блащук О.П., ст. гр. 2ЕКО-09, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.