XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Оргкомітет

 1. Небава М. І., к. е. н., професор – голова оргкомітету
 2. Зянько В. В., д. е. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Мороз О. О., д. е. н., професор – член оргкомітету
 4. Роїк О. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Карачина Н.П., д. е. н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція фінансів
 3. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 4. Секція підготовки менеджерів
 5. Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту
 6. Секція менеджменту з інформаційної діяльності
 7. Секція управління інформаційною безпекою

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Розробка математичної моделі оцінювання рівня розвитку інтелектуального капіталу на підприємстві
  Антонюк С.Ю. , науковий керівник: проф. к.т.н. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 2. Покращення маркетингової політики на підприємстві на основі новітніх ПЗ
  Головко О.С., науковий керівник: к.т.н., проф. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 3. Підвищення захисту інформації шляхом використання сучасних програмних засобів
  Коберник Н.С., науковий керівник - к.т.н., проф. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 4. Аналіз і проектування інформаційної системи управління кадровою політикою на підприємстві
  Лавренюк О.М., науковий керівник - к.т.н., проф. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 5. Покращення системи управління персоналом засобами СППР «Солон-2»
  Ракуха О.В., науковий керівник – к.т.н., проф. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 6. Аналіз методів цифрового підписування в системах захисту інформації
  Безпалий К.В., науковий керівник – к.т.н., доц., Яремчук Ю.Є.
  Читати у форматi PDF
 7. Аналіз методів забезпечення доступності ресурсів глобальної мережі користувачами локальної мережі
  Жевега Т.М., науковий керівник – к.т.н., доц. Яремчук Ю.Є.
  Читати у форматi PDF
 8. Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства
  Богуцька В.О., науковий керівник – к.е.н., доцент Ратушняк О.Г.
  Читати у форматi PDF
 9. Тайм-менеджмент як технологія організації робочого часу
  Демчук Г.В., науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Лазарчук О.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Тіньова економіка як основа криміналізації економічних процесів в україні
  Дерик Н.В., науковий керівник – к.е.н., доц. ВНТУ Нікіфорова Л.О.
  Читати у форматi PDF
 11. Стимулювання персоналу: система участі в прибутках
  Ількова Д.В., науковий керівник – к.е.н., доц. ВНТУ Нікіфорова Л.О.
  Читати у форматi PDF
 12. Удосконалення управління оборотним капіталом підприємства
  Кравець Н.В., науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В.
  Читати у форматi PDF
 13. Мотивація людини: нейроекономічний підхід
  Кришталь В.С., науковий керівник – к.е.н., доц. ВНТУ Нікіфорова Л.О.
  Читати у форматi PDF
 14. Методичні аспекти аналізування та оцінки системи мотивації працівників
  Зайкова В.С., науковий керівник – д.е.н., проф. Карачина Н.П.
  Читати у форматi PDF
 15. Сучасні тенденції стратегічного менеджменту в Україні
  Кавуненко О.М., науковий керівник – к.т.н., доц. Несен Л.М.
  Читати у форматi PDF
 16. Види просування товару за допомогою маркетингу
  Каменчук Н.О., науковий керівник – д.е.н., проф. Карачина Н.П.
  Читати у форматi PDF
 17. Основні напрями вдосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства
  Орищук Л.І., науковий керівник – доц. Дворніков М.Є.
  Читати у форматi PDF
 18. Біогаз як альтернативне джерело енергії
  Заставна Н.В., науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Краєвська А.С.
  Читати у форматi PDF
 19. Еколого-економічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами
  Івчанська В. В., науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.
  Читати у форматi PDF
 20. Мотивація праці в сучасному підприємництві
  Калугаряну Т.К., науковий керівник – доц., к.е.н. Ткачук Л.М.
  Читати у форматi PDF
 21. Еколого-економічна ефективність використання водогосподарського комплексу України
  Полудненко Т.В., науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Краєвська А.С.
  Читати у форматi PDF
 22. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємства
  Богатир Л.В., науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Коваль Н. О.
  Читати у форматi PDF
 23. Аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства
  Борщ М.В., науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Коваль Н.О.
  Читати у форматi PDF
 24. Переваги та недоліки використання євро в якості єдиної грошової одиниці європейських країн
  Гайдей М.О., науковий керівник – ас. Кулик І.М.
  Читати у форматi PDF
 25. Проблеми управління грошовими потоками підприємства
  Грабчук Г.С., науковий керівник – асистент Рудковська О.Л.
  Читати у форматi PDF
 26. Досудова фінансова санація підприємства як засіб запобігання банкрутства
  Деренько О.А., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В.В.
  Читати у форматi PDF
 27. Особливості аналізу потенціалу підприємства
  Кучерук Є.Є., науковий керівник – д.е.н., проф. Зянько В.В.
  Читати у форматi PDF
 28. Сучасні підходи оцінки інвестиційної привабливості
  Нижник Ю.Л., науковий керівник – к.е.н., доц. Єпіфанова І.Ю.
  Читати у форматi PDF
 29. Методи оцінювання ефективності управління операційним прибутком підприємства
  Сьома О.О., науковий керівник – к.е.н., доц. Єпіфанова І.Ю.
  Читати у форматi PDF
 30. Аналіз та оцінка прибутку підприємства
  Терпель Л.В., науковий керівник – к.е.н., Коваль Н.О.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.