XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

Оргкомітет

 1. Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Поляков А.П., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Біліченко В.В., к.т.н., професор – вчений секретар оргкомітету
 4. Огородніков В.А., д.т.н., професор – член оргкомітету
 5. Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Савуляк В.І., д.т.н., професор – член оргкомітету
 7. Сивак І.О., д.т.н., професор – член оргкомітету
 8. Козлов Л.Г., к.т.н., професор – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція машинобудування
 3. Секція автомобілів та транспортного менеджменту
 4. Секція опору матеріалів та прикладної механіки
 5. Секція технології підвищення зносостійкості

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІМТ

 1. Дослідження впливу на техніко-економічні показники дизеля зміни ступеня стиснення
  Жмудь М.П., науковий керівник – ст. викладач Цимбал С.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Практика побудови логістичних систем
  Квасневський С.О., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 3. Покращення техніко-економічних показників автомобілів переведенням дизеля на роботу на біодизельне паливо
  Кривцов М.В., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 4. Метод управління робочими процесами дизеля при переведені його на роботу на біодизельному паливі
  Кушнір С.Л., науковий керівник – ст.викл. Цимбал С.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Дослідження систем контролю якості послуг в автомобільному сервісі
  Плохотнюк П.В., науковий керівник – доц., к.е.н. Бурєнніков Ю.Ю.
  Читати у форматi PDF
 6. Аналіз показників маршрутної мережі міста
  Расновський О.В., науковий керівник – проф., к.т.н. Біліченко В.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Удосконалений метод визначення необхідної номенклатури та кількості запасних частин для ремонту автомобілів
  Рациборинський В.В., науковий керівник - проф., к.т.н. Біліченко В.В.
  Читати у форматi PDF
 8. Особливості організації пасажирських приміських перевезень
  Сломнюк Б.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Біліченко В.В.
  Читати у форматi PDF
 9. Дослідження впливу номенклатури та кількості запасних частин для ремонту автомобілів на ефективність роботи автотранспортного підприємства
  Тихоненко Б.І., науковий керівник – проф., д.т.н. Поляков А.П.
  Читати у форматi PDF
 10. Системи активної беспеки автомобіля
  Тишківський І.Р., науковий керівник – доц., к.т.н. Кашканов А.А.
  Читати у форматi PDF
 11. Теоретичне дослідження процесу горіння в установці для утилізації відходів
  Веселовський Я.П., науковий керівник – доц., к.т.н. Іванчук Я.В.
  Читати у форматi PDF
 12. Пристрій для віброрізання з сильфонною силовою ланкою і уніфікованим генератором імпульсів тиску
  Завальний Ю.С., науковий керівник – доц., к.т.н. Обертюх Р.Р.
  Читати у форматi PDF
 13. Теоретичне дослідження розподілу температури в шпиндельному вузлі установки для розпилення вольфраму
  Івашко Є.І., науковий керівник – проф., д.т.н. Іскович-Лотоцький Р.Д.
  Читати у форматi PDF
 14. Двобарабанний гідравлічний привод конвєра стріли відвалоутворювача технологічної лінії подрібнення щебеню
  Керничний В.М. , науковий керівник – доц., к.т.н. Поліщук Л.К.
  Читати у форматi PDF
 15. Розробка конструкції установки для утилізації відходів за допомогою САПР
  Тесовський Д.С., науковий керівник – проф., д.т.н. Іскович-Лотоцький Р.Д.
  Читати у форматi PDF
 16. Розрахунок гальмівного запобіжника підйомника вантажів
  Вітюк І.В., науковий керівник - проф., к.т.н. Федотов В.О.
  Читати у форматi PDF
 17. Побудова діаграм руйнування в залежності від параметра напруженого стану, що враховує властивості металу
  Гуцалюк О.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Грушко О.В.
  Читати у форматi PDF
 18. Аналіз та розрахунок захватів будівельних кранів для підйому вантажів
  Мисловський М.В., науковий керівник – проф., к.т.н. Федотов В.О.
  Читати у форматi PDF
 19. Формування карти матеріалів в процесах обробки металів тиском
  Янківський М.М., науковий керівник – проф., д.т.н. Огородніков В.А.
  Читати у форматi PDF
 20. Модернізація системи керування промислового робота МП-11 на основі вільнопрограмованого контролера FESTO FC620 FST
  Павлюк В.О., Солтик О.О., наукові керівники – проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., ст. викл., к.т.н. Лозінський Д.О.
  Читати у форматi PDF
 21. Гідроманіпулятор з мехатронною системою керування
  Піонткевич О.В., Коріненко М.П., Зінченко А.В., науковий керівник – проф., к.т.н.. Козлов Л.Г.
  Читати у форматi PDF
 22. Експериментальне дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску
  Поздняков М.Ю, науковий керівник – доц., к.т.н. Пурдик В.П.
  Читати у форматi PDF
 23. Вплив холодної пластичної деформації на зміну структури металу
  Середник Ю.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Савуляк В.В.
  Читати у форматi PDF
 24. Діаграма рекристалізації сталі після пластичного деформування
  Гордій М.С., науковий керівник – доц., к.т.н. Архіпова Т.Ф.
  Читати у форматi PDF
 25. Установка для визначення швидкості часток при напиленні
  Кузнецов Я.В., Скалецький П.П., науковий керівник – ст. викл. Осадчук А.Ю.
  Читати у форматi PDF
 26. Залежність величини шару нанесення покриття від способу відновлення
  Мельник Г.А., науковий керівник - доц., к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF
 27. Вибір раціонального способу відновлення
  Мельник Г.А., науковий керівник - доц., к.т.н. Шиліна О.П.
  Читати у форматi PDF
 28. Розробка технології зварювання сплаву на основі алюмінію
  Москальчук А.Л., науковий керівник – доц., к.т.н. Архіпова Т.Ф.
  Читати у форматi PDF
 29. Визначення точності наплавлення суцільним дротом циліндричних заготовок
  Осадчук А.А., науковий керівник - ст. викл. Осадчук А.Ю.
  Читати у форматi PDF
 30. Дослідження тріщиностійкості зварних з‘єднань
  Філіпченко А.В., Панасюк С.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Заболотний С.А.
  Читати у форматi PDF
 31. Підвищення ефективності виконання механічної обробки деталей при відновленні
  Федорченко М.П., науковий керівник - доц., к.т.н. Дусанюк Ж.П.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.