XLIII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ


13 — 14 березня, 14:15, ауд. 2224
Голова секції: д.е.н., професор Зянько В.В.
Заступник голови: к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
Секретар: аспірант Зянько В.В.

 1. Від стратегії стійкого економічного зростання до стратегії розумного споживання.
  Зянько В.В., д.е.н., професор.
 2. Основні напрями розвитку кредитної політики ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
  Посесор А.В., керуючий ВФ ВАТ «Укрексімбанк».
 3. Нові фінансові послуги ПАТ «Комерційний банк «Надра»».
  Купріянчук Л.О., директор Вінницького РУ ПАТ КБ «Надра».
 4. Про підсумки фінансово-кредитної діяльності «Вишенського» відділення №22 ПАТ «Реал Банк» м. Вінниці за 2013 рік.
  Тептя О.В., директор «Вишенського» відділення №22 ПАТ «Реал Банк».
 5. Інноваційна спрямованість навчального процесу як основа підготовки менеджерів.
  Фурик В.Г., к.е.н., доцент.
 6. Розвиток алмазного виробництва за сучасних умов.
  Стасюк Н.Л., к.е.н., доцент.
 7. Методологічні підходи до вибору стратегій управління інноваційною діяльністю.
  Єпіфанова І.Ю., к.е.н., доцент.
 8. Роль державно-приватного партнерства у підвищенні рівня ефективності інноваційної діяльності підприємства.
  Журко Т.О., к.е.н., доцент.
 9. Розвиток ринку цінних паперів в Україні як визначальний фактор оптимізації дивідендної політики вітчизняних акціонерних компаній.
  Вальдшмідт І.М., асистент.
 10. Зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування венчурного підприємництва.
  Зянько В.В., аспірант, науковий керівник – д.е.н., професор Мазур І.І.
 11. Антикризове управління підприємством за умов його фінансової нестійкості.
  Грибіник О.М., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 12. Оптимізація ризиків грошових потоків агропромислового підприємства у процесі управління ними.
  Грабчук Г.С., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 13. Оцінка стану антикризового управління на підприємстві.
  Рибицька Н.С., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 14. Оцінювання фінансової стійкості комерційного банку та механізм її забезпечення.
  Кочура А.І., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 15. Антикризове фінансове управління неплатоспроможного підприємства.
  Ордіховська Н.О., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 16. Управління за умов кризового стану підприємства.
  Бондаренко О.А., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 17. Методи управління фінансовою стійкістю підприємства.
  Грушко Ю.В., ст.гр. МФК-08, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 18. Особливості формування резервів страхових компаній.
  Федіс Д.М., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 19. Методичні підходи до аналізу економічного потенціалу підприємства.
  Кучерук Є.Є., ст.гр. 1МОф-09, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 20. Форми і методи фінансового оздоровлення підприємства.
  Тімофєєв М.М., ст.гр. 1МОф-09, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 21. Особливості управління корпоративними підприємствами.
  Смоляк Д.Д., ст.гр. 2МОф-09, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 22. Особливості аналізу розподілу та використання прибутку енергетичного підприємства.
  Гальчак Т.В., ст.гр. 2МОф-09, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 23. Управління системою розрахунків та організація фінансової звітності приватного акціонерного товариства.
  Мосьондз Ю.І., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 24. Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його вдосконалення
  Калугаряну Т.К., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 25. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства.
  Гнездилова Г.С., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 26. Особливості кредитної діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
  Оріх І.В., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 27. Соціально-економічна сутність міжнародного кредиту.
  Козуб А.В., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 28. Позики України на міжнародних ринках капіталу.
  Тесьолкіна А.О.,ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г.
 29. Кредитування економіки України міжнародними організаціями.
  Ковбасюк А.М., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 30. Формування вартості міжнародного кредиту.
  Паламарчук Н.О., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 31. Організація міжнародних операцій за міжнародними кредитними лініями.
  Колесниченко В.Е., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В.Г.
 32. Аналіз співпраці України з МВФ і групою Всесвітнього банку.
  Пастернак В.В., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г.
 33. Організація формування власного капіталу акціонерного підприємства.
  Червінська Л.М., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 34. Шляхи підвищення рентабельності підприємства.
  Мельник О.В., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н. Л.
 35. Аналіз прибутковості підприємства.
  Юненко С.В., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н. доцент Стасюк Н.Л.
 36. Основні критерії оцінювання та визначення фінансової стійкості підприємства.
  Вітрук Ю.О., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 37. Сучасні методичні підходи до оцінювання ефективності управління прибутком.
  Терпель Л.В., ст.гр. МОф-13м, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 38. Інвестиційна привабливість підприємств Вінниччини: стан та перспективи підвищення.
  Сьома О.О., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І. Ю.
 39. Управління капіталом вітчизняних підприємств.
  Кравченко Д.А., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 40. Управління формуванням операційного прибутку підприємства за сучасних умов.
  Нижник Ю.Л., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І. Ю.
 41. Сучасні методичні підходи до аналізу фінансових ризиків вітчизняних підприємств.
  Москаленко І.С., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 42. Особливості використання прибутку вітчизняними підприємствами.
  Ларченко Т.П., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 43. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства.
  Цвігун Н.І., ст.гр. МФКз-09, науковий керівник – к.е.н., доцентЖурко Т.О.
 44. Теоретичні засади аналізу конкурентоспроможності підприємства.
  Обідник М.В., ст.гр. МОф-13сп, науковий керівник – к.е.н., ст. Викладач Журко Т.О.
 45. Особливості управління кредитним портфелем комерційних банків за сучасних умов в Україні.
  Слободянюк Д.М., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 46. Порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до здійснення комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.
  Скибчук О.І., ст.гр. МОф-10, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 47. Причини та наслідки банкрутства підприємств України.
  Свинарчук Ю.В., ст.гр.1МОф-10, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 48. Проблеми та перспективи реформування системи освіти менеджера в Україні.
  Гайдей М.О., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 49. Проблеми управління державним боргом України.
  Безрученко І.В., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 50. Соціально-економічні причини виникнення тіньової економіки в Україні.
  Тесьолкіна А.О., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 51. Глобальні проблеми світової економіки.
  Ковбасюк А.М., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 52. Основні напрями вдосконалення бюджетної політики України.
  Токарчук М.Д., ст.гр. МОф-11, науковий керівник – асистент Зянько В.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.