XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5 - 6 березня, 14:30 ауд. 222 ГНК
Голова секції: к.т.н., доцент Писклярова А. В.
Заступник голови: к.філос.н., доцент Теклюк А. І.
Секретар: старший інспектор Бойцун О. М.

 1. Особливості творчої діяльності викладача та способи залучення студентів до творчого пошуку.
  Войтко В. В., к.т.н., доцент кафедри ПЗ, заступник з НВР директора ІнІТКІ.
 2. Дослідження психологічного клімату групи студентів-програмістів першого курсу.
  Суприган О. І., к.т.н., доцент кафедри КН, куратор групи 1КН-14 б.
 3. Студенська група як елемент педагогічної системи та виховного процесу у ВНЗ.
  Симчук І. Г., ст. гр. МІТ-14 б., науковий керівник – Маньковська В. С., асистент, куратор гр. МІТ-14 б.
 4. Роль Інтернету в житті студента.
  Генрі А. М., ст. гр. 1АВ-14 б., науковий керівник – Юхимчук М. С., к.т.н, доцент, куратор гр. 1АВ-14 б.
 5. Проблеми адаптації студентів молодших курсів до дистанційної форми навчання в технічному ВНЗ.
  Швець В. В., к.т.н., доцент кафедри МБА, куратор групи БМ-13 б.
 6. Роль комп’ютерних комунікацій в житті сучасного студента.
  Блащук Н. В., к.т.н., доцент кафедри ПЦБ, куратор групи 1Б-14 б.
 7. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності навчання студентів.
  Шаповал Д. В., ст. гр. 2Е-12 б, науковий керівник – Бурикін О. Б., к.т.н., доцент, заступник з НМР директора ІнЕЕЕМ.
 8. Вплив ефективної організації вільного часу студентів на зростання їх як особистостей.
  Гончарук В. В., ст. гр. 1Е-11 б, науковий керівник – Бабенко О. В., к.т.н., доцент, заступник з НВР директора ІнЕЕЕМ.
 9. Розвиток творчої особистості студента технічного вищого навчального закладу.
  Федоренко К. В., директор клубу ВНТУ.
 10. Про стан надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів України та ВНТУ зокрема.
  Поліщук А. С., зав. медичним пунктом ВНТУ.
 11. Досвід налагодження тісної співпраці з державними та місцевими органами влади, громадськими організаціями, роботодавцями з питань працевлаштування випускників.
  Штофель Д. Х., к.т.н., ст. інспектор ГЦВР.
 12. Вирішення проблеми оздоровлення студентської молоді як пріоритетне завдання профспілкового комітету студентів ВНТУ.
  Григор’єва О. М., голова профспілкового комітету студентів ВНТУ.
 13. Організація та вдосконалення навчання студентів ВНТУ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
  Бендерський Г. С., начальник відділу охорони праці ВНТУ.
 14. Координаційна рада студентських організацій ВНТУ як дієвий механізм впливу студентів на всі складові діяльності вищого навчального закладу.
  Бойцун О. М., ст. інспектор ГЦВР.
 15. Правова освіта і виховання як ключовий фактор формування активної життєвої позиції студентів.
  Андрощук О. Б., начальник юридичного відділу ВНТУ.
 16. Роль студентського самоврядування в системі вищої освіти.
  Павлюк Є. Е., ст. гр. РТ-13 б, науковий керівник – Коваль Л. Г., к.т.н., доцент, заступник з НВР директора ІнРТЗП.
 17. Дієві шляхи своєчасного інформування студентів та розвиток студентських ЗМІ.
  Вікаренко М. О., ст. гр. ТКТ-12 б, науковий керівник – Коваль Л. Г., к.т.н., доцент, заступник з НВР директора ІнРТЗП.
 18. Адаптація студентів іноземців до навчання у ВНТУ.
  Рибко Н. В., заступник з НВР директора ІнМ.
 19. Розвиток студентського самоврядування України в контексті євроінтеграційних процесів
  Франчук К. В., ст. гр. МОз-11, науковий керівник – Писклярова А. В., к.т.н., доцент.
 20. Стимулювання активності студентів до спортивної діяльності.
  Чхань А. А., викладач кафедри фізичного виховання.
 21. Роль консолідації діяльності органів студентського самоврядування на регіональному рівні.
  Кобися М. В., ст. гр. РТ-13 б, науковий керівник – Бойко І. В., заст. директора ГЦВР.
 22. Напрямки співпраці органів студентського самоврядування з адміністрацією ВНЗ та іншими організаціями.
  Комаркова В. С., ст. гр. МОз-11, науковий керівник – Писклярова А. В., к.т.н., доцент.
 23. Позитивний вплив на якість освітнього процесу та захист прав студентів як основні напрямки роботи органів студентського самоврядування.
  Щерба О. К., ст. гр. О-12б, науковий керівник–Теклюк А. І., к. філос. н., доцент.
 24. Зміст, сутність, цілі, форми і функції студентського самоврядування.
  Барчишен А. Л., ст. гр. 2Е-12 б, науковий керівник – Теклюк А. І., к. філос. н., доцент.
 25. Формування позитивного середовища серед студентів через художню самодіяльність та творчі напрямки роботи органів студентського самоврядування.
  Мельник Т. В., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – Федоренко К. В., директор клубу.
 26. Особливості функціонування та перспективи розвитку студентського самоврядування студмістечка.
  Гаврилишин В. В., ст. гр. КН-13 б, науковий керівник – Бойко І. В., заст. директора ГЦВР.
 27. Роль органів студентського самоврядування у формуванні професійних якостей особистості
  Билічкіна В. Є., ст. гр. 1ТМ-14 м, науковий керівник–Писклярова А. В., к.т.н., доцент.
 28. Студентське самоврядування та його роль у формуванні патріотизму, національних та загальнолюдських цінностей
  Колос Д. С., ст. гр. Б-11 б, науковий керівник – Писклярова А. В., к.т.н., доцент.
 29. Профорієнтаційна робота як один із напрямків діяльності студентського самоврядування.
  Павлюк Є. Е., ст. гр. РТ-13 б, науковий керівник – Штофель Д. Х., к.т.н.
 30. Академічна мобільність студентів європейських вищих навчальних закладів
  Воєділова Д. Д., ст. гр. МОі-13 м, науковий керівник–Писклярова А. В., к.т.н., доцент.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.